Polska matura – wielkie osiągnięcie

Bal maturalny w szkole Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark

483
Maturzyści z wychowawczynią Anetą Prejsnar (w środku) - ELŻBIETA POPŁAWSKA/NDz

W sali bankietowej Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ, odbył się w sobotę, 18 maja, bal maturalny. Ta piękna tradycja z Polski coraz częściej jest kultywowana w polonijnych szkołach, bo pozwala uczniom, ich rodzicom i nauczycielom zakończyć uroczyście pewien ważny etap w życiu naszej młodzieży.

Generalnie zgadzamy się ze stwierdzeniem, że pierwszy prawdziwy bal dla każdego z nas czy naszych dzieci to bal maturalny, czyli dziewczęta w długich sukniach z tiulami i koronkami, młodzieńcy w garniturach pod krawatem lub muchą. Dla rodziców maturzysty to zamknięcie zapewne najtrudniejszego okresu wychowawczego, czyli “jak mały Jasio stał się dojrzałym Janem”, dla nauczyciela i wychowawcy satysfakcja, że kolejne pokolenie zdobyło odpowiednią wiedzę i umiejętności, które przydadzą się w dorosłym życiu, szczególnie poza granicami kraju. Poznanie historii kraju swoich przodków, jego tradycji, kultury i języka nie tylko poszerza intelektualne predyspozycje chętnego do nauki, ale uczy świadomości bycia Polakiem.

Bal maturalny w Polskiej Szkole Dokształcającej Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark odbył się w pięknie udekorowanej sali, co było zasługą komitetu organizacyjnego, czyli rodziców tegorocznych maturzystów. Gości powitał prezes Polskiej Fundacji Kulturalnej Tomasz Szybowski wraz z dyrektorkami szkoły – Elizą Maziarz i Iwoną Stępniewski – oraz przedstawicielką rodziców maturzystów Dorotą Wisniewską. Prezes przypomniał o wyzwaniach minionego roku, które zakończyły się wielkim sukcesem Fundacji. Wspomniał też historię powstania tej instytucji, jej założycieli, nadmieniając, że w momencie założenia 1973 r. mieścili się w Irvington w niewielkim sklepie, a teraz mogą się poszczycić dużym kompleksem budynków. Prezes Fundacji pogratulował maturzystom i ich rodzicom wytrwałości w edukacji w polskiej szkole i zdania matury. W podobnym tonie gratulacje złożyły panie dyrektorki oraz Dorota Wisniewska, która podziękowała również trójce klasowej i całemu zespołowi rodziców, którzy, jak powiedziała, tworzyli bardzo zgraną grupę, dlatego wszystko mogło zostać przygotowane tak elegancko i dokładnie, łącznie z wycieczką i innymi spotkaniami przed balem. Podziękowania skierowała też w stronę wychowawczyni Anety Prejsnar – za trud i dodatkową pracę w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego – a także do zarządu Fundacji – za wspieranie we wszelkich organizacyjnych potrzebach, oraz do wspaniałych instruktorów tańca Swietłany i Włodzimierza Dziubów – za taneczne przygotowanie młodzieży.

Część nieoficjalną maturzyści rozpoczęli polonezem, rozwijając taneczny korowód przez całą salę i wzbudzając zachwyt swymi umiejętnościami. Kończąc go maturzyści przedstawili się zebranym i każdy otrzymał różę. Było bardzo uroczyście i radośnie. Przed podaniem obiadu, który był bardzo sprawnie zorganizowany i przygotowany przez rodziców, odbyła się sesja zdjęciowa – wszyscy maturzyści chcieli się utrwalić na zdjęciu ze swoją wychowawczynią, a także z rodzinami i przyjaciółmi. Był też czas na wspomnienia i pokoleniowe porównania, a potem to już były tylko tańce. Tom DJ Tomsky żywiołową muzyką stworzył znakomitą atmosferę do zabawy, i to bez względu na wiek.

Wychowawczyni klasy maturalnej Aneta Prejsnar, nauczycielka z prawie trzydziestoletnim stażem, w rozmowie z “Nowym Dziennikiem” podkreśliła, że autorów sukcesu, czyli pozytywnego wyniku matury, jest wielu. Chociaż oczywiście największy wkład miała sama młodzież, a także rodzice, którzy motywowali swoje pociechy, dbali o ich przyjazdy do szkoły na lekcje i dodatkowe zajęcia. Jak podkreśliła pani Aneta, na podziękowanie zasługuje ogromna pomoc przedstawicieli Polskiej Fundacji Kulturalnej, zwłaszcza jej prezesa Tomasza Szybowskiego, który często osobiście wspierał nauczycieli, przygotowując mapy i sprzęt multimedialny. Aneta Prejsnar dodała, że wszyscy uczniowie wykazali ogromną chęć, aby uzyskać pozytywny wynik z egzaminu maturalnego. Byli dociekliwi, niestrudzenie poszukiwali odpowiedzi, nie wahali się zadawać trudnych pytań. Wychowawczyni, widząc takie zaangażowanie, wyszła im naprzeciw i ustaliła z zarządem Fundacji, iż tematyka prac maturalnych pisemnych będzie zgodna z indywidualnymi zainteresowaniami maturzystów.

Każdy uczeń zyskał więc dowolność w doborze tematu, co zaowocowało bardzo interesującymi pracami, które zostaną udostępnione w bibliotece fundacyjnej. Wśród tematów znalazły się takie jak: „ Tadeusz Kościuszko w USA – rys biograficzny”, „Cichociemni – historia pierwszej elitarnej jednostki wojska polskiego”, „Polski Kościół katolicki w okresie stalinizmu”, „Polskie święta, zwyczaje, tradycje o słowiańskim rodowodzie”. Zanim prace zostały złożone w siedzibie fundacji, uczniowie indywidualnie spotykali się z nauczycielką, by je przedyskutować bądź w razie potrzeby poprawić. Z końcem marca rozpoczęły się przygotowania do matury ustnej. Zajęcia przed egzaminem odbywały się dwa razy w tygodniu. Jeżeli ktoś nie mógł uczestniczyć w którymś dniu zajęć, koledzy chętnie się z taką osobą dzielili notatkami lub innymi informacjami. W trakcie zajęć maturzyści mieli okazję do poszerzania swojej wiedzy o Polsce, dyskutowali również na temat bieżących wydarzeń w swojej drugiej ojczyźnie. Można było zaobserwować ich rosnące zainteresowanie polskością.

Wszystkie te działania spowodowały, że na egzaminie ustnym komisja w składzie: prezes Fundacji Tomasz Szybowski, dyrektorki szkoły – Eliza Maziarz oraz Iwona Stępniewski, członek zarządu Fundacji Grażyna Cieszkowska, wychowawczyni Aneta Prejsnar – zwróciła uwagę na fakt, iż mimo dość zróżnicowanego poziomu językowego uczniów, świetnie poznali oni historię i geografię Polski oraz literaturę polską. Odpowiedzi maturzystów świadczyły o tym, że doskonale rozumieją trudne zdarzenia z dziejów Rzeczypospolitej czy rolę najbardziej znanych polskich poetów i pisarzy dla całego społeczeństwa. Trzeba przy tym podkreślić fakt, że spośród całego zespołu klasowego tylko jedna uczennica urodziła się w Polsce, dla pozostałych Polska jest tylko krajem, który znają z wakacyjnych wyjazdów lub opowieści rodziców. Nie ulega zatem wątpliwości, iż zdanie matury w języku polskim jest dla tych uczniów i wspierających ich rodzin bardzo dużym osiągnięciem. Gratulujemy!

Zdjęcia: ELŻBIETA POPŁAWSKA/NOWY DZIENNIK