Polskie uroczystości na Greenpoincie

28

W niedzielę na Greenpoincie miały miejsce uroczystości patriotyczno-religijne związane z Miesiącem Dziedzictwa Polskiego w Ameryce. Uczestniczyło w nich kilkaset osób, w tym wielu działaczy i przedstawicieli organizacji polonijnych.

W ramach odchodów Dnia Dziedzictwa Polskiego na Greenpoincie w kościele św. Stanisława Kostki zostały odprawione dwie uroczyste msze święte oraz odbyło się spotkanie przed pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki połączone z akcją zbierania podpisów pod petycją związaną z utrzymaniem polskiego charakteru Greenpointu. Uroczystości te były przygotowane przez Apostolat Polski, a także Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku. W tym roku uroczystości związane z 29. rocznicą tragicznej śmierci ks. Jerzego oraz 35. rocznicą wyboru Polaka na papieża wpisały się w obchody Dnia Dziedzictwa Polskiego na Greenpoincie.

O godzinie 11:30 została odprawiona msza św. ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz bł. Jana Pawła II, którą odprawił ks. Marek Sobczak, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki. Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali ulicami polskiej dzielnicy na skwer imienia polskiego duchownego zamordowanego przez SB, gdzie przed jego pomnikiem odbyło się spotkanie połączone z przemowami. Wzięli w nim udział członkowie nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, Liga Morska, przedstawiciele KPA, harcerze, członkowie klubu motocyklowego Unknown Bikers MC, a także tłumy wiernych.

Pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki krótką modlitwę odprawił ks. Marek Sobczak, a później wystąpienia mieli prezes fundacji Mieczysław Pająk, prezes nowojorskiego oddziału KPA Frank Milewski, a także Krzysztof Olechowski, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Dzielnicy nr 1 i lidera dystryktu 50. Ksiądz Sobczak przedstawił również sylwetkę bł. ks. Jerzego, natomiast prezes fundacji Mieczysław Pająk zwrócił uwagę na znaczenie skweru z pomnikiem zamordowanego przez SB kapłana dla polonijnej identyfikacji z Greenpointem. Nawiązał do tego również prezes nowojorskiego oddziału KPA Frank Milewski, który podkreślił znaczenie działalności ks. Popiełuszki, dostrzeżonej i docenionej przez inne nacje i społeczności. Z kolei polonijny działacz Krzysztof Olechowski mówił o swojej akcji mającej na celu utrzymanie polskiego charakteru Greenpointu i zachęcał do podpisywania przygotowanej przez niego petycji.

„Tak jak ks. Popiełuszko walczył o sprawiedliwość społeczną, tak i my musimy żądać, by ta dzielnica, stworzona w dużej mierze przez naszych rodaków, nadal miała polski charakter” – podkreślił Olechowski.

Na zakończenie uroczystości została odśpiewana pieśń „Boże coś Polskę”.

O godz. 3 ppoł. została odprawiona msza święta, koncelebrowana przez ks. Kazimierza Gurdę, biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej, oraz biskupa Nicholasa DiMarzio, ordynariusza diecezji brooklyńskiej, a także księży reprezentujących Polski Apostolat. W nabożeństwie uczestniczyły poczty sztandarowe Ligi Morskiej, polskich szkół dokształcających oraz Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej.

We wspólnej modlitwie udział brali Rycerze Grobu Pańskiego, harcerze i harcerki, siostry zakonne oraz wierni z wielu polskich parafii. Uroczystość uświetnili swoją obecnością wicekonsul Alicja Tunk, prezes terenowy na Nowy Jork Centrali Polskich Szkół Dokształcających Renata Jujka oraz przedstawiciele KPA. Tematem uroczystej mszy św. była rola polskiej rodziny na emigracji w podtrzymywaniu duchowych i patriotycznych wartości; podkreślał to w swoim kazaniu ks. bp. Kazimierz Gurda.

W obu mszach świętych odprawionych w kościele św. Stanisława Kostki w ramach obchodów Dnia Dziedzictwa Polskiego na Greenpoincie uczestniczyły tłumy wiernych, którzy przybyli z różnych dzielnic Nowego Jorku.

Autor: WueM, ZZ-B