Prezentacja MEDtube dla zrzeszenia Medicus

36

MEDtube, projekt polskiego pomysłu, jest multimedialną platformą o walorach edukacyjnych, przeznaczoną dla profesjonalistów medycyny.

Na zaproszenie stowarzyszenia Medicus (Polish-American Medical Society) w czwartek, 24 sierpnia 2017 r. o godz. 7:00 wiecz. odbyła się prezentacja MEDtube, medycznego portalu multimedialnego założonego przez Polaków sześć lat temu. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, którego szefową jest Sabina Klimek, użyczył swojej siedziby na Manhattanie. Przedstawiając prelegenta wieczoru, menedżera ds. komunikacji MEDtube Piotra Bańkę, prezes Medicusa, dr Dariusz Konopka podziękował konsulatowi za udostępnienie miejsca na wykład, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, a także zespołowi Wydziału Promocji Handlu za wsparcie w zorganizowaniu wydarzenia.

Prezentację misji oraz zasad funkcjonowania MEDtube (medtube.net) Piotr Bańka rozpoczął stwierdzeniem, że medycyna coraz bardziej korzysta z innowacji robotyki, ale owe udogodnienia jedynie wspomagają umiejętności lekarzy, ale ich nie zastępują. Prelegent podkreślił wielką skalę platformy multimedialnej przeznaczonej dla lekarzy z całego świata, w ramach której członkowie mogą bezpłatnie korzystać z biblioteki zawierającej filmy wideo z przebiegu operacji oraz zabiegów umieszczonych w sieci za zgodą pacjentów oraz odpowiednich instancji; opisy przypadków chorobowych; wykłady specjalistyczne; wywiady, oraz forum, na którym toczy się dyskusja między profesjonalistami oraz odbywa naturalna weryfikacja ich kompetencji.

Obecnie zalogowanych jest ponad 140 tysięcy użytkowników. Prezentujący oraz komentujący wykształceni w różnych specjalizacjach – chirurgia ogólna, neurochirurgia, gastroenterologia, okulistyka, ortopedia, urologia itd. – zamieszczają swoje profesjonalne profile, jako że portal nie uznaje anonimowości. Dostępnych materiałów szkoleniowych jest ponad 20 tysięcy w czterech językach: angielskim, francuskim, niemieckim i polskim. Twórcy projektu przewidują kolejne.

Na prezentację słuchacze reagowali pozytywnie, zadawali wnikliwe pytania, na które dr Piotr Bańka odpowiadał wyczerpująco i entuzjastycznie. Rodziły się pytania typu: kto najczęściej prezentuje swoje materiały i w jakim celu; kto staje się ekspertem na takiej platformie. Wśród dyskutujących panowało przekonanie, że doświadczeni profesjonaliści z naukowej ciekawości, dla dobra medycyny oraz zdrowia pacjentów, coraz częściej będą włączać się do społeczności MEDtube i użyczać swej ekspertyzy, korygować, obalać i potwierdzać zawarte treści, aby wyłonić to, co naukowo prawdziwe i wiarygodne. Neurolog dr Agnieszka Kokoszka, członkini Medicusa, powiedziała o MEDtube: „Patrząc z punktu informacyjnego i edukacyjnego jest to wspaniały pomysł dzielenia się doświadczeniami”.

Budująco wyglądały rozmowy lekarzy o długim stażu w USA z osobami młodszymi, studentami medycyny oraz innych kierunków. Długoletni członkowie Medicusa, dr Janusz Plawner, urolog, wiceprezes Medicusa, i dr Zbigniew Moszczyński, chirurg ogólny, byli zgodni w opinii, że Medicus poprzez członkostwo oraz tego typu wykłady umożliwia profesjonalne kontakty między lekarzami, stomatologami i farmaceutami oraz wymianę wiedzy w różnych specjalizacjach; udziela młodym lekarzom porad dotyczących rezydentury i praktyki lekarskiej oraz rozwija relacje towarzyskie. Dyskusje na tematy medyczne w terminologicznie poprawnym polskim języku na tutejszym gruncie amerykańskim brzmiały imponująco.

Mimo że medycyna zmienia się i technologicznie usprawnia, chirurg dr Zbigniew Moszczyński zapewniał fachowo, z uśmiechem: „Ciało to jest dobry projekt. Trudny do powtórzenia”. Zachęcał do dbania o ten doskonale skonstruowany organizm poprzez aktywny styl życia, niepalenie papierosów, zażywanie sportu i spacerów oraz racjonalną dietę. Dr Dariusz Konopka, który sprawuje funkcję prezesa Medicusa od maja 2015 r., wyraził zadowolenie z ożywionych i konstruktywnych rozmów stymulowanych wykładem o MEDtube, które ponownie potwierdziły potrzebę istnienia stowarzyszenia Medicus.

Autor: Katarzyna Buczkowska