PSO rozdaje stypendia

0
1

„Staramy się służyć społeczności polskiej w USA jak i Polakom mieszkającym w Polsce, rozpowszechniając informacje na temat tutejszego systemu szkolnictwa i dostępu do pomocy finansowej. Z racji tego, że studia w USA są bardzo kosztowne, PSO co roku przyznaje jednorazowe stypendia studentom polskiego pochodzenia” – pisze prezes PSO Monika Dziewa.

O stypendium ubiegać się mogą pełnoprawni członkowie Organizacji Studentów Polskich, którzy w momencie składania podania mają uregulowane składki członkowskie. PSO jest jedną z nielicznych organizacji w USA, która przyznaje stypendia nie biorąc pod uwagę statusu imigracyjnego kandydatów. „Co więcej, przynajmniej jedno na cztery stypendia przyznawane jest studentowi lub studentce nie będącej obywatelem lub rezydentem USA, gdyż takim osobom najtrudniej jest znaleźć dofinansowanie na studia” – mówi Monika Dziewa.

W pakiecie podaniowym musi się znaleźć wypełniony formularz ze zdjęciem (do pobrania ze strony internetowej www.pso-usa.org, lub z Facebooka – www.facebook.com/groups/PSONY), transkrypt z uczelni lub liceum oraz odpowiedzi na trzy pytania (w języku polskim).

Oto one:
1. Jaka jest twoja rola w środowisku polonijnym (400 słów)
2. Zapoznaj się z obecnymi wydarzeniami organizowanymi przez PSO, a następnie w 300 słowach napisz jakie dodatkowe wydarzenia lub imprezy mogłyby wpłynąć na korzyść tej organizacji.
3. Na co przeznaczysz stypendium (200 słów).

Cały pakiet należy, wraz z czekiem lub Money Order, wysłać do 15 grudnia (decyduje data na stemplu pocztowym), na adres: Polish Student Organization 15 East 65th St. New York, NY 10065.

Decyzja Komisji Stypendialnej, która będzie brała pod uwagę nie tylko osiągnięcia akademickie kandydatów, ale również ich osobowość i działalność pozaszkolną, zostanie ogłoszona na początku stycznia, a stypendia rozdane 23 stycznia 2016 r. podczas Balu Stypendysty, który odbędzie się w Terrace on the Park (52-11 111th Street, Flushing, NY). Dochód z balu w całości przeznaczany jest na stypendia dla studentów polskiego pochodzenia.

W celu nabycia biletów należy skontaktować się z PSO drogą emailową: [email protected] Opłaty za bilety można dokonać za pomocą karty kredytowej poprzez umieszczony na naszej stronie internetowej www.pso-usa.org, system PayPal. W tym roku bilety oferowane są w następujących cenach:

Ceny biletów kupionych do 15 listopada:
135 dol. – bilet dla wszystkich sympatyków PSO; 115 dol. – bilet dla aktywnych* członków PSO oraz 100 dol. dla studentów z ważnym ID
Ceny biletów kupionych do 15 stycznia:
150 dol. – bilet dla wszystkich sympatyków PSO; 125 dol. – bilet dla aktywnych* członków PSO oraz 110 dol. dla studentów z ważnym ID
Ceny biletów kupionych po 15 stycznia:
150 dol.– bilet dla wszystkich sympatyków PSO;  150 dol. – bilet dla aktywnych* członków PSO oraz 150 dol. dla studentów.
Pytania można kierować pod adresem [email protected]

Autor: AS