Rozśpiewana Europa

149

I Festiwal Szkół Polonijnych – zorganizowany pod patronatem Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce na czele z prezes Dorotą Andraką – odbył się 19 kwietnia (w niedzielę) w gościnnych progach Polskiej Szkoły Dokształcającej przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Brooklynie.

Gospodarzami tego polonijnego wydarzenia byli: dyrektor szkoły Teresa Ramotowska i ks.proboszcz Janusz Dymek wraz ze szkolnym Komitetem Rodzicielskim. Przybyli znakomici goście: konsul generalna RP Urszula Gacek, przedstawiciele MEN – Ireneusz Dudziec, Olga Iwaniak, oraz PSFUK – przewodniczący Rady Dyrektorów Krzysztof Matyszczyk i członkowie rady: Małgorzata Czajkowska i Bożena Kajewska-Pielarz, a także kierowniczka oddziału PSFUK z Brooklynu Agnieszka Chwatko. Z Polski przylecieli zaprzyjaźnieni z polonijnym środowiskiem Barbara Kosmowska – pisarka, wielokrotna laureatka ogólnopolskich konkursów literackich dla młodzieży i dorosłych, a także czołowa przedstawicielka pisarzy prozy dziecięco-młodzieżowej, oraz Michał Ogórek – znany dziennikarz, felietonista, satyryk i krytyk filmowy.

Prezes Dorota Andraka – witając przybyłych gości, nauczycieli, młodzież i rodziców – poinformowała, że zarząd Centrali zamienił formułę dotychczasowych konkursów szkolnych na formułę festiwalu. Tegoroczny, pierwszy festiwal – poświęcony 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – ma na celu nie tylko prezentację krajów należących do UE, ale także integrację szkół i całego środowiska polonijnego.

W prezentacji festiwalowej wystąpiło 12 szkół, przedstawiając wybrany przez siebie kraj Unii Europejskiej. Wszystkim uczniom, ich rodzicom i nauczycielom należą się gratulacje i słowa podziękowania za inwencję i wkład pracy w prezentacje. Wszystkie były bardzo piękne i interesujące, a czasami bardzo smaczne i zasługiwały na duże brawa i takimi też wykonawcy systematycznie byli nagradzani.

Pięknym preludium całej uroczystości było odśpiewanie hymnów Polski, USA i UE, a następnie dwa występy. Najpierw Victoria Wesołowski ze szkoły im. Herberta w Copiague zaśpiewała piosenkę „Jestem Polakiem”, a po niej zaprezentował się z polskimi tańcami ludowymi Zespół Taneczny„Maki” ze szkoły im. Janty-Połczyńskiego z Lakewood, NJ, tworząc unikalny klimat spotkania.

Program I Festiwalu Szkół Polonijnych składał się z trzech części. Podczas pierwszej, oficjalnej, po przywitaniach i informacjach o wszelkich atrakcjach przygotowanych przez szkoły biorące udział w festiwalowej prezentacji, głos zabrali zaproszeni goście. Generalnie były to słowa podziękowania i gratulacje dla wszystkich: gospodarzy, organizatorów i uczestników, a przede wszystkim dla rodziców, którzy są największym filarem wspierającym i podtrzymującym polskie szkoły i tym samym polską kulturę poza granicami Polski. Konsul generalna Urszula Gacek w swoim wystąpieniu również podziękowała nauczycielom i rodzicom za pełną poświęcenia pracę wychowawczo-dydaktyczną. W szczególny sposób zwróciła się do uczniów szkół polonijnych, podkreślając, że przeszła podobną drogę nauki jak oni. Doskonale zatem ich ich rozumie, bo też miała pretensje, kiedy musiała w soboty uczęszczać do polskiej szkoły. Urodziła się bowiem i wychowała w Wielkiej Brytanii w rodzinie polskich imigrantów – jej ojciec był sybirakiem, żołnierzem II Korpusu armii Andersa. O tym, jak ważne i potrzebne jest dla nas, Polaków, utrzymanie języka polskiego, a tym samym naszych polskich korzeni, warto zawsze przypominać i podawać tak wspaniałe przykłady. Podczas drugiej części odbyło się otwarcie uczniowskiej wystawy „Najpiękniejsze budowle miast Europy, po obejrzeniu której był czas na lunch dla dzieci i rodziców. W tym czasie dyrektorzy szkół mieli czas na spotkanie i rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W części artystycznej – którą poprowadzili: Barbara Kosmowska, Michał Ogórek i Aneta Matyszczyk – uczniowie zaprezentowali unijne kraje, wykazując się przy tym wielkimi talentami narracyjnymi, tanecznymi i śpiewaczymi, a także wyjątkowo ciekawymi wiadomościami o danym kraju. Młodzi artyści potrafili swoimi projektami zainteresować i zabawić przybyłych gości przez kilka godzin. To był najprawdziwszy międzynarodowy festiwal wiedzy i przyjaźni, wypełniony zabawą, muzyką i tańcem.

Uzupełnieniem wiedzy o krajach Unii Europejskiej były atrakcje kulinarne. I tak na przykład przedstawiciele Holandii przygotowali wspaniałe holenderskie pączki i zaserwowali na swoim stoisku koreczki znakomitych żółtych serów pośród holenderskich tulipanów. Francuska Lotaryngia tego dnia zasłynęła z najbardziej francuskiego dania – czyli ślimaków w przepysznym sosie. Węgrzy częstowali znakomitym gulaszem węgierskim, a w Paryżu, niedaleko Wieży Eiffla, można było nabyć przepyszne ciasteczka. Bułgarzy, Irlandczycy, Szwedzi, Grecy, Włosi serwowali doskonałe przekąski, a Polacy pochwalili się m.in. słodyczami o międzynarodowej renomie… Wszystkie stanowiska były oryginalne, przygotowane z wielką dbałością o szczegóły, świetnie zorganizowane i ciekawie opisywały unijne kraje.

Jak podkreśliła podczas podziękowania za festiwalowe spotkanie Wioletta Jusiński, dyrektor szkoły im. Popiełuszki z Connecticut, każdy uczeń po tak ciekawych prezentacjach był w stanie zapamiętać niejedną ważną informację o krajach wspólnoty europejskiej.

Na zakończenie wszyscy uczniowie-artyści otrzymali nagrody, a także dyrektorzy szkół, które wzięły udział w tym projekcie.

Sponsorzy festiwalu: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa, Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce. Patroni: minister edukacji narodowej, Ambasada RP w Waszyngtonie, Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku.

***
Szkoły i zaprezentowane przez nie unijne kraje:
Francja – PSD przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza; dyr. Teresa Ramotowska
Bułgaria – PSD im. ks. J. Twardowskiego, Brooklyn, NY; dyr. Małgorzata Kamińska
Polska – PSD im. św. Jadwigi, Ridgewood, NY, dyr. Małgorzata Starzec
Holandia – PSD im. H. Sienkiewicza, Brooklyn, NY; dyr. Anna Kubicka
Węgry – PSD św.św. Cyryla i Metodego, Brooklyn, NY; dyr. Dorota Andraka
Czechy – PSD im. K. Pułaskiego, Brooklyn, NY; dyr. Andrzej Popadiuk
Szwecja – PSD im. A. Janty-Połczyńskiego, Lakewood, NJ; dyr. Katarzyna Pawka
Hiszpania – PSD im. A. Mickiewicza, Stamford, CT; dyr. Kazimiera Ferenc
Grecja – PSD im. św. Maksymiliana M. Kolbego, NY; dyr. Bożena Mahmout
Irlandia – PSD im. Z. Herberta, Copiague, NY; dyr. Marzena Regucka
Włochy – PSD im. bł. ks. J. Popiełuszki, Derby, CT; dyr. Wioletta Jusińska
Lotaryngia (Francja) – PSD im. J.U. Niemcewicza, Plainfield, NJ; dyr. Beata Benewiat

Autor: Elżbieta Popławska