Spotkanie KPA z Long Island

75
Zarząd KPA LI (od lewej): kapelan wydziału KPA LI ks. Janusz Lipski, Bogdan Blusewicz – skarbnik, Ryszard Brzozowski – prezes, Marta Wesołowski – wiceprezes ds. kultury i edukacji, Halina Koralewski – wiceprezes ds. informacji, Stefan Komar – wiceprezes ds. spraw polskich, Elżbieta Baumgartner – członek Komisji Nominacyjnej, Zbigniew Koralewski – wiceprezes ds. amerykańskich FOTO: ELŻBIETA POPŁAWSKA/ NOWY DZIENNIK

Członkowie Kongresu Polonii Amerykańskiej z Wydziału Long Island spotkali się 24 kwietnia w sali parafialnej kościoła św. Jadwigi na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Przewodniczył mu prezes Ryszard Brzozowski.

Zbigniew Koralewski przedstawił projekty zarządu, jak m.in.: „Lekcja Katyńska” – rezolucja na temat II wojny światowej, zgłoszona przez biuro kongresmana Toma Suozzi przy współpracy zarządu KPA LI. Aktualnie Kongres Polonii Amerykańskiej Wydział z LI zabiega o współsponsorów tej rezolucji pośród innych kongresmanów. Ponadto na okoliczności rocznicowe zarząd KPA LI przygotował wystawę o Auschwitz, która jest znakomicie opracowaną lekcją z historii Polski. Wystawę można wypożyczyć dzwoniąc pod nr tel. 917-226-4410 (zarząd zaprasza szkoły i inne organizacje do wypożyczenia i prezentacji jej w swoich środowiskach).

Żywo dyskutowano nad kontrowersyjnym scenariuszem filmowym pt. „Zagłada”, który zaprezentowano w Fundacji Kościuszkowskiej w lutym br. Scenariusz – przeczytany przez polsko-amerykańską grupę aktorów – tendencyjnie, wg dyskutujących, prezentuje wydarzenia historyczne z okresu II wojny światowej. Marta Wesołowski – wiceprezes KPA LI i nauczycielka z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Z. Herberta w Copiague – przypomniała, jak ważne jest promowanie tradycji i kultury polskiej, szczególnie języka polskiego, aby utrzymywać nie tylko więzi między rodzinami w Polsce, ale zadbać o przekazywanie prawdy historycznej najmłodszemu pokoleniu, szczególnie kiedy wydania książkowe ją pomijają, a filmy zakłamują. Marta podkreśliła jak dużą rolę może odegrać KPA i polonijni rodzice w promowaniu języka polskiego jako drugiego w szkołach amerykańskich. Poinformowała zebranych o powstaniu w Białymstoku Muzeum Sybiraków, przywołała historię i przypomniała okrucieństwa II wojny, podczas której cywilną ludność, w tym polskich patriotów, wywożono na Sybir. Zwróciła uwagę, jaki wydźwięk ma to teraz, kiedy trwa konflikt rosyjsko-ukraiński.

Marta Wesołowska przypomniała też zebranym, że w tym roku przypada 10-lecie KPA Wydziału Long Island i zaproponowała zorganizowanie wspólnej kolacji przy świecach i muzyce, co z entuzjazmem zostało zaaprobowane.

W drugiej części spotkania Komisja Nominacyjna – w składzie: Edmund Keczmer i Elżbieta Baumgartner – przedstawiła społeczne funkcje do objęcia w zarządzie organizacji. Odbyło się głosowanie i bez większych różnic zdań urzędujący do tej pory zarząd został przyjęty przez aklamację i wszyscy urzędujący wyrazili zgodę do dalszej współpracy.

Skład zatwierdzonego zarządu:

Ryszard Brzozowski – prezes

Bogdan Blusewicz – skarbnik

Stefan Komar – wiceprezes ds. polskich

Marta Wesołowski – wiceprezes ds. kultury i edukacji

Zbigniew Koralewski – wiceprezes ds. amerykańskich i sekretarz organizacji

Halina Koralewski – wiceprezes ds. informacji

ks. Janusz Lipski – kapelan wydziału

Prezes Ryszard Brzozowski na zakończenie zebrania zaapelował o podjęcie dyskusji na kolejnym spotkaniu, jak zwiększyć liczbę członków w KPA LI. Prezes Brzozowski z okazji nominacji na Człowieka Roku przez Pulaski Association of Business and Professional Men zaprosił członków i czytelników “Nowego Dziennika” na polonijny bal w piątek, 24 czerwca. Kongres Polonii Amerykańskiej Wydział Long Island zaprasza zainteresowanych do współpracy, czyli udziału w ciekawych dyskusjach społeczno-polityczno-kulturalnych, prezentowaniu Polonii na spotkaniach, wspólnego udziału w Paradzie Pułaskiego, charytatywnych zbiórkach oraz wspólnej zabawie.