Spotkanie przedstawicieli organizacji polonijnych z Markiem Brzezińskim, nowo zatwierdzonym ambasadorem USA w Polsce

211
Mark Brzeziński (z prawej), ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Zdjęcia: EPA/Wikimedia.org

Kandydaturę Marka Brzezińskiego na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce ogłoszono 4 sierpnia 2021 roku. Polonia przyjęła to z dużym zadowoleniem. Wkrótce po tej wiadomości, na jednym z cotygodniowych zebrań PACT-u (porozumienia między grupą działaczy, którego celem jest wymiana informacji i praca nad realizacją projektów) Wiesław Gołębiewski, prezes Światowej Rady Badań nad Polonią zaproponował, żeby przedstawiciele Polonii spotkali się z Markiem Brzezińskim...

Półtora miesiąca później, w październiku, miały swoje coroczne osobne zjazdy: Koalicja Amerykanów Polskiego Pochodzenia oraz Kongres Polonii Amerykańskiej. Propozycja spotkania z ambasadorem na tych zjazdach jak również na innych odbywających się wcześniej konferencjach nie była dyskutowana.

O pomyśle zorganizowania spotkania nie zapomniał Zbigniew Koralewski, wiceprezes ds. amerykańskich w Wydziale Long Island Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz założyciel i prowadzący PACT.  Czas mijał i nikt nie podejmował starań w tym kierunku. Wobec tego, na zebraniu PACT-u 1 grudnia 2021 roku, otwartego jak zwykle dla wszystkich zainteresowanych działaniem dla dobra Polonii, przedstawiono plan realizacji tego pomysłu.

Pierwszy etap polegał na nawiązaniu kontaktu z Ambasadorem co wymagało dotarcia do odpowiedniej osoby.  W sobotę, 18 grudnia 2021 senatorowie jednogłośnie podjęli decyzję i Mark Brzeziński został zatwierdzony na ambasadora USA w Polsce. Dopiero wówczas rozpoczęła się wymiana emalii z asystentem ambasadora, przerwana długimi wakacjami świątecznymi oraz nowym rokiem.  Były poważne obawy czy spotkanie dojdzie do skutku. Mimo tych wątpliwości Zbyszek Koralewski kontynuował codzienne spotkania przez Skype z kilkoma zaangażowanymi osobami nad przygotowaniem pytań do ambasadora.

W środę, 5 stycznia, dostaliśmy krótki email o 5:12 pm, a następnie w czwartek, 6 stycznia z biura ambasadora ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi spotkania i zaskakującą datą wyznaczoną na następny dzień, czyli piątek, 7 stycznia 2021 na godzinę 12:30. Jak wspomniałam wcześniej, nie wiedząc czy spotkanie dojdzie do skutku, czekaliśmy z oficjalnym powiadomieniem przedstawicieli organizacji polonijnych. Po otrzymaniu zielonego światła okazało się, że mamy dosłownie jeden dzień, aby zebrać szeroką reprezentację organizacji, które zwykle ze sobą nie współpracują i przygotować się wspólnie do tego ważnego wydarzenia.  Ustaliliśmy, że spotkanie będzie prowadził Ryszard Brzozowski – prezes Wydziału KPA Long Island, weteran Armii Amerykańskiej.

Czasem zdarza się, że plany nie zawsze udaje się zrealizować. I tak było tym razem. W piątek przed południem Ryszard musiał odwieźć swego przyjaciela do szpitala i nie mógł uczestniczyć w spotkaniu. Plan B, tzn. osoba mająca zastąpić Ryszarda, również nie doszedł do skutku. Wobec powyższego rolę prowadzącego spotkanie w ostatniej chwili objął Zbyszek Koralewski. Na początku spotkania pogratulował ambasadorowi zatwierdzenia go na to reprezentacyjne stanowisko. Następnie podziękował za przyjęcie zaproszenia i za gotowość zapoznania się ze sprawami ważnymi dla Polonii. Zbyszek kontynuował: „mamy duże oczekiwania, ponieważ pan jest synem Zbigniewa, bardzo szanowanego przez Polaków na całym świecie”. Przypomniał też, że jest on drugim ambasadorem amerykańskim, który ma polskie pochodzenie, w ciągu ostatnich 100 lat, tzn. od odzyskania przez Polskę niepodległości. Zbyszek wskazał na sprawy szczególnie istotne dla Polonii: nawiązanie dwustronnej komunikacji z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz bezpieczeństwo Polski. Po krótkim wystąpieniu ambasadora rozpoczęła się sesja pytań i odpowiedzi.

Spotkanie, które trwało ponad godzinę, przebiegło w przyjaznej i serdecznej atmosferze. Uczestnicy przedstawili 10 spraw ważnych dla Polonii, dotyczących relacji polsko-amerykańskich i wskazali na kwestie, które wpływają na poważne osłabienie nastrojów proamerykańskich w Polsce.

Ambasador Mark Brzeziński

Prezes KPA Frank Spula, zakończył spotkanie i wyraził nadzieję, że obecny Prezydent USA będzie dotrzymywał obietnic w stosunku do Polski, tak jak to robił jego poprzednik. Dołączył się też do pozostałych osób zabierających głos, życząc ambasadorowi sukcesów na placówce dyplomatycznej w Warszawie.

Należy podkreślić, że do sukcesu spotkania przyczyniło się pełne poświęcenia zaangażowanie w pracę nad tym projektem Andrzeja Burghardta i Krzysztofa Węża, należących do grupy PACT, którzy ściśle współpracowali ze Zbyszkiem. W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby, w tym sześciu prezesów: Andrzej Burghardt –  President Polish American Congress, New Jersey Division, Edward Wojciech Jeśman –  President Polish American Strategic Initiative (PASI), Timothy Kuzma – National President Polish Falcons of America,

Jim Mazurkiewicz, Ph.D. – President Polish American Council of Texas, Leszek Pawlik – President Coalition of Polish Americans, Frank Spula – President Polish American Congress oraz członkowie takich organizacji, jak:  American Council for Polish Culture, Polish Heritage Center of Panna Maria, Polonia for Poland, Polish American Engineers Association, Americans of Polish Descent.