Srebrny jubileusz księdza Andrzeja Klocka

0
19


W niedzielę, 22 czerwca, dostojny jubilat został powitany przez wdzięcznych parafian – zgodnie z polskim zwyczajem – chlebem i kwiatami, po czym razem z księdzem Jamesem J. Meszarosem, emerytowanym proboszczem parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz rezydentem w parafii św. Jozafata, odprawił jubileuszową, dziękczynną mszę świętą. Po mszy ksiądz-jubilat poprowadził procesję Bożego Ciała. Licznie zgromadzeni parafianie ze wzruszeniem uczestniczyli w tej miłej uroczystości.
Po procesji wszyscy spotkali się w domu parafialnym przy kościele, przy jubileuszowym torcie. Ksiądz Andrzej długo przyjmował gratulacje.
Ksiądz Andrzej Klocek urodził się w 1965 roku w Polsce, we Włocławku, gdzie ukończył Wyższe Seminarium Duchowne oraz został wyświęcony na księdza Diecezji Włocławskiej w 1989 roku. Kontynuował studia teologiczne, liturgikę i patrologię na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie (KUL) uzyskując doktorat, dwa licencjaty oraz dwa magisteria. Ukończył również studia doktoranckie z socjologii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim.

Jedną z pasji księdza Klocka jest muzyka. Ukończył studia muzykologiczne na KUL, gdzie studiował historię i teorię muzyki oraz grę na fortepianie i organach.
Przed przyjazdem do Ameryki ksiądz Andrzej Klocek pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, na Papieskim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów Konwentualnych w Łagiewnikach.
Od 2004 roku jest na stałe w Diecezji Brooklyńskiej. Pracował w trzech parafiach: św. Małgorzaty na Middle Village, św. Józefa na Astorii (Queens) oraz św. Pankracego na Glendale. Od 2011 roku ojciec Andrzej pracuje w parafii św. Jozafata na Bayside. Najpierw był administratorem, a od 2013 roku jest proboszczem.
Parafia św. Jozafata została założona przez polskich emigrantów w 1910 roku. Nadal odprawiana jest tu msza w języku polskim w każdą niedzielę o godzinie 8:30 rano.

Autor: ZOSIA ŻELESKA-BOBROWSKI