Stulecie odzyskania niepodległości w polskich dzielnicach

0
4

Niedziela, 11 listopada, zdominowana była przez uroczystości upamiętniające powrót Polski na mapę świata po 123 latach nieobecności. Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę były świętowane na różny sposób i w różnych miejscach. Wszędzie dominował patriotyczny klimat, niezależnie czy były to kościoły, polonijne szkoły czy też sale koncertowe. A przy tym niezależnie od miejsca danej uroczystości frekwencja była stuprocentowa.

PARAFIA ŚW. MACIEJA NA RIDGEWOOD
Na Ridgewood, w jednej z najpopularniejszych obecnie nowojorskich dzielnic wśród naszych rodaków, uroczystości związane z obchodami 100-lecia odzyskania suwerenności i państwowości przez Polskę odbyły się m.in. w kościele św. Macieja. W niedzielę, 11 listopada, podczas polskiej mszy św. o godz. 9:30 zostało odprawione dziękczynne nabożeństwo poświęcone niepodległej. Przewodniczył jej bp Witold Mroziewski, a koncelebransami byli bp Neil Tiedemann, proboszcz tej parafii, jej administrator ks. Dariusz Blicharz, wikary Sebastian Tarcisio Andro oraz diakon Oscar Perez. Okolicznościowe kazanie wygłosił polski biskup, który poświęcił je rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

„Pragniemy pokazać sobie i innym, że jesteśmy dumni z naszej tożsamości, w którą wpisane są: głęboka wiara w Boga, nasza kultura, wielowiekowa tradycja i żywy patriotyzm. Stanowią one dziedzictwo bardzo bliskie i jakże drogie naszym sercom. Aspiruje ono do najwyższych wartości, w które wpisane jest prawo do wolności, do wartości, które naznaczonych nie tylko słowami ale również życiem” – mówił z ambony bp Witold Mroziewski. Podkreślał również wkład św. Jana Pawła II w odzyskanie pełnej niezależności naszego kraju i wspominał o symbolach narodowych, które są nie tylko dumą Polaków, ale umacniają nas w wierze i działaniu. Po homilii wierni wypełniający świątynię prawie do ostatniego miejsca odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

Nie były to jedyne patriotyczne elementy podczas niedzielnej mszy św. w kościele św. Macieja, bowiem przed prezbiterium można było zobaczyć zdjęcia polskich bohaterów narodowych walczących o wolność Polski, a także urnę z ziemią z cmentarzy całego świata, na których spoczywają polscy żołnierze. Poza od tym były poczty sztandarowe, a największe wrażenie robiła stustopowa biało-czerwona flaga rozciągnięta wzdłuż chóru, która swoją długością nawiązywała do stulecia polskiej niepodległości. Po zakończeniu mszy św. odbył się Apel Poległych oraz odśpiewano pieśń „Serdeczna Matko”.

Po zakończeniu nabożeństwa dzieci z Polskiej Szkoły im. św. Jadwigi Królowej, działającej przy kościele św. Macieja zaprezentowały program artystyczny poświęcony stuleciu odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Podczas tych obchodów bardzo wymowny był fakt, że msza dziękczynna za niepodległą odprawiona była w kościele wybudowanym i przez sto lat administrowanym przez Niemców, ciemiężycieli Rzeczypospolitej przez 123 lata, a później jeszcze podczas II wojny światowej.

Polski Komitet Parafialny przygotował również niespodziankę i wszystkich, którzy wytrwali do końca uroczystości przy wyjściu z kościoła częstował wojskową grochówką.

POLSKA SZKOŁA IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ NA RIDGEWOOD
W sobotniej szkole dokształcającej działającej przy parafii św. Macieja uroczystość związana z stuleciem powrotu Polski na mapę świata oraz uzyskania suwerenności obchodzono już w sobotę, 3 listopada. Wówczas w auli szkolnej zorganizowano dużą akademię, której głównym punktem był program przygotowany przez grupę uczniów klas od siódmej do dziewiątej oraz kilka osób z niższych roczników. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego oraz odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Później dyrektorka szkoły Małgorzata Starzec wyjaśniła wszystkim kwestie związane z zaborami, zniknięciem Polski z mapy świata, walkami i powstaniami narodowymi oraz dążeniami kolejnych pokoleń naszych rodaków do odzyskania niepodległości. Było to świetne wprowadzenie do programu artystycznego oraz prezentacji audiowizualnej poświęconej m.in. twórcom polskiej niepodległości. W programie – który także był zaprezentowany w niedzielę, 11 listopada, podczas uroczystej mszy św. odprawionej w kościele św. Macieja – przedstawiona była historia Polski od czasu utraty niepodległości, poprzez walki narodowowyzwoleńcze, aż do odzyskania polskiej państwowości. Były również przedstawione sylwetki ojców polskiej niepodległości oraz postaci, które w znaczący sposób przyczyniły się do jej odzyskania. Mowa była m.in.: o Józefie Piłsudskim, Romanie Dmowskim, Ignacym Paderewskim, Wincentym Witosie, gen. Tadeuszu Rozwadowskim, gen. Józefie Halerze, a nawet prezydencie Stanów Zjednoczonych Thomasie Woodrowie Wilsonie. To wszystko było przedzielone wieloma patriotycznymi i wojskowymi pieśniami jak, np.: „Białe róże”, „O mój rozmarynie”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Szara piechota”, „Marsz I Brygady”, zwieńczonymi pieśnią „Boże, coś Polskę”.

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI NA GREENPOINCIE
Kolejnym miejscem, w którym obchodzono jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości prze Polskę, był kościół św. Stanisława Kostki na Greenpoincie. W niedzielę, 11 listopada, o godz. 11:30 przed południem odprawiono tam okolicznościową mszę św. Odbyła się ona w czasie, w którym zawsze ma miejsce nabożeństwo dla dzieci. Właśnie ich udział dodał szczególnego charakteru tej mszy, bowiem ks. Grzegorz Markulak, celebrujący ją wspólnie z ks. Markiem Sobczakiem oraz ks. Pawłem Zychem, podczas kazania tradycyjnie zachęcił najmłodszych do wspólnej rozmowy – na temat patriotyzmu, ojczyzny oraz polskich symboli, nawiązując do świętowanej rocznicy.

Patriotycznego klimatu dodawały poczty sztandarowe, liczny udział greenpoinckich skrzatów, zuchów, harcerek i harcerzy, a także weteranów z Okręgu 2. SWAP z komendantem Antonim Chrościelewskim na czele. Był także konsul Mateusz Gmura oraz przedstawiciele polonijnych organizacji. O tym, że obchodzone jest bardzo ważne polskie święto, przypominały również biało-czerwone chorągiewki, które miały ze sobą nie tylko dzieci i członkowie ZHP, ale również wiele innych osób. Jednak największe wrażenie zrobiła stustopowa polska flaga, która podczas mszy św. została powieszona pomiędzy sklepieniem świątyni a chórem. Była ona wspólną inicjatywą harcerzy, księży z parafii św. Stanisława Kostki oraz zarządu Polskiego Domu Narodowego „Warszaw”, który sfinansował jej uszycie. Na zakończenie patriotycznej mszy św. ks. Marek Sobczak odczytał okolicznościowy list przesłany przez papieża Franciszka.

„Sto lat temu, w dniu 11 listopada, Polska odzyskała niepodległość. Wraz z zakończeniem I wojny światowej zamknął się okres dominacji rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad narodem, który przed rozbiorami współtworzył historię chrześcijańskiej Europy, wnosząc całe bogactwo własnej, szlachetnej kultury i duchowości – napisał Ojciec Święty podkreślając, że odzyskanie naszej suwerenności było okupione życiem wielu Polaków. – Dziękuję Bogu za to, że wspierał swoją łaską i mocą kolejne pokolenia, i sprawił, że przed stu laty spełniła się ich nadzieja na wolność i nie utracili jej, mimo kolejnych, bolesnych doświadczeń dziejowych, związanych z II wojną światową, nazistowską okupacją i komunistycznym reżimem” – podkreślił papież Franciszek, przekazując jednocześnie błogosławieństwo i zapewnienie o modlitwie.

POLSKI DOM NARODOWY „WARSAW”
Uroczystości rocznicowe w Polskim Domu Narodowym „Warszaw” odbyły się tuż po zakończeniu mszy św. w kościele św. Stanisława Kostki. Wiele osób przeszło w dużym pochodzie do siedziby ostoi polskości na Greenpoincie, gdzie o godz. 1 ppoł. rozpoczęła się akademia. Były poczty sztandarowe oraz patriotyczna oprawa muzyczna. Hymny narodowe odśpiewał chór Angelus pod dyrekcją Izabeli Grajner-Partyki. W trakcie uroczystości chórzyści zaprezentował również kilka pieśni, m.in.: „Marsz I Brygady”, „Szara piechota”, „Wojenko, wojenko”, „Białe róże”, „Uwierz, Polsko”, „Kocham cię, Polsko”, a na zakończenie wspólnie z publicznością „Rotę” i „God Bless America”. Słowo powitalne do obecnych na uroczystości w Polskim Domu Narodowym „Warszaw” wygłosił jego prezes Antoni Chrościelewski. Modlitwę odmówił ks. Marek Sobczak, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki. Przemawiał także konsul Mateusz Gmura.

W części artystycznej wystąpiły skrzaty, zuchy oraz harcerki z hufca Podhale i harcerze z hufca Warmia, którzy przedstawili inscenizację pt. „Lekcja historii” ,wyreżyserowaną przez druhnę Grażynę Mościcką. Swoje umiejętności zaprezentowali także członkowie Polish American Folk Dance Company, pokazując kilka staropolskich tańców. Pomiędzy poszczególnymi występami a przemowami na dużym telebimie były wyświetlane krótkie historyczne i patriotyczne filmy przygotowane specjalnie na okoliczność 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

POLSKA SZKOŁA IM. MARII KONOPNICKIEJ NA GREENPOINCIE
W polskiej szkole działającej przy parafii św. Stanisława Kostki uroczystości związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę odbyły się w sobotę, 10 listopada, podczas zajęć lekcyjnych. W tym dniu została zorganizowana okolicznościowa akademia, w której uczestniczyli zarówno uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście, wśród których była m.in. Anna Branaś, menedżer oddziału Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej działającego przy 100 McGuinness Boulevard na Greenpoincie. Szefowa głównego oddziału największej polskiej instytucji finansowej poza granicami kraju przybyła ze słodkim poczęstunkiem dla wszystkich dzieci. Podczas uroczystej akademii uczniowie klasy szóstej pod kierunkiem nauczycielki Wiesławy Jandy przedstawili bardzo interesujący program, którego myślą przewodnią było hasło „Pamiętamy o bohaterach tamtych czasów, a swoją nauką i pracą przyczynimy się do zachowania pokoju”. Obok treści historycznych, pięknych wierszy i pieśni występujący uczniowie włączyli do programu wątek własnych przeżyć, manifestując tym samym swoją polskość i dumę z przynależności narodowej. Głębokie, patriotyczne treści mocno zapadały w serca rodziców, wzbudzając wzruszenie i łzy. Wykonawcy po zakończeniu programu otrzymali gromkie brawa, podziękowanie oraz pamiątkowe zakładki do książki.

Autor: WOJTEK MAŚLANKA