Stypendia dla zdolnej polonijnej młodzieży

0
4

Nagrody pieniężne w wysokości pięciu, dwóch i jednego tysiąca dolarów czekają na zwycięzców tegorocznej edycji konkursu stypendialnego organizowanego w ramach Pulaski Association Endowment Fund – specjalnego funduszu Pulaski Association of Business and Professional Men, wspierającego najzdolniejszą młodzież polonijną.

O stypendia mogą się ubiegać uczniowie szkół średnich (High School Senior), którzy rozpoczną studia w nadchodzącym roku szkolnym, oraz studenci pierwszego i drugiego roku studiów (College Freshman i Sophomore) na akredytowanych uczelniach. Z konkursu wykluczeni są ubiegłoroczni stypendyści. Kandydaci muszą mieć przynajmniej częściowo polskie pochodzenie – wystarczy, by jeden z dziadków był Polakiem. Muszą wypełnić odpowiednie formularze dotyczące ich danych personalnych, wyników w nauce oraz uczelni lub szkoły, do której uczęszczają.

Poza tym muszą przesłać dwie rekomendacje oraz napisać krótki esej. W tym roku do wyboru mają jeden z dwóch tematów zaproponowanych przez organizatorów konkursu stypendialnego: „Jak postrzegasz twoje polskie dziedzictwo wyniesione z domu na tle współczesnej kultury i sposobu życia w Ameryce”oraz „W jaki sposób polskie wzorce postępowania mogą pomoc ci w twoim przyszłym życiu osobistym lub zawodowym”. Komplet dokumentów należy przesłać do 15 lutego na adres podany we wniosku.

Stypendia zostaną wręczone podczas gali Pulaski Association of Business and Professional Men, która w tym roku odbędzie się 16 marca w Russo’s on the Bay na Howard Beach (Queens). Zwycięzcy konkursu stypendialnego zostaną poinformowani telefonicznie i muszą osobiście odebrać swoją nagrodę. Formularze można pobrać ze strony www.pulaskiassociation.com, a więcej informacji można uzyskać po wysłaniu pytań na adres: pulaskiassociation1@gmail.com.

Autor: WueM