Sukces szkoły św. Stanisława Kostki z Greenpointu

110

Działająca na Greenpoincie katolicka szkoła św. Stanisława Kostki – St. Stanislaus Kostka Catholic Academy – uzyskała o wiele lepsze wyniki testów niż średnia miejska, a nawet stanowa. W większości klas uczniowie przekroczyli ponad dwukrotnie obie średnie.

Testy obejmujące matematykę oraz język angielski, przygotowywane przez stanowy Departament Edukacji, przeprowadzane są we wszystkich rodzajach szkół, zarówno publicznych jak i prywatnych, w tym także katolickich. Organizowane są pod koniec roku, na przełomie kwietnia i maja, natomiast analizowane w okresie wakacyjnym. Ich wyniki podawane są do publicznej wiadomości na początku nowego roku szkolnego. Właśnie niedawno poszczególne placówki oświatowe otrzymały tegoroczne wyniki uzyskane przez swoich wychowanków.

Wśród danych statystycznych zdecydowanie wyróżnia się działająca na Greenpoincie katolicka szkoła św. Stanisława Kostki (St. Stanislaus Kostka Catholic Academy), do której uczęszcza bardzo dużo polskich dzieci oraz mających polskie pochodzenie. Liczba punktów, które uzyskali uczniowie tej szkoły, w wielu klasach przekracza dwukrotnie średnią miejską, a nawet stanową. Przykładowo w klasie czwartej wyniki testów z języka angielskiego wynoszą: średnia stanowa 33,2 proc., średnia miejska 31,1 proc., a średnia w szkole św. Stanisława Kostki 73 proc. Z kolei w klasie szóstej wyniki testów z matematyki wynoszą analogicznie: średnia stanowa 38,1, średnia miejska 33,8, a średnia w szkole św. Stanisława Kostki 84 proc.

Wyniki te niesamowicie cieszą zarówno uczniów, rodziców, nauczycieli, jak i dyrekcję szkoły. “Ten wynik to efekt ciężkiej pracy nauczycieli oraz uczniów – podkreśla Krystyna Cieloszczyk, dyrektorka St. Stanislaus Kostka Catholic Academy. – Jest to tym bardziej satysfakcjonujące, że w naszej szkole nie prowadzimy zajęć tylko z myślą o testach z angielskiego i matematyki, jak to ma miejsce w niektórych szkołach. Dzieci mają codziennie wszystkie przedmioty w równych proporcjach” – wyjaśnia dyrektorka.

Satysfakcji nie kryje także Bożena Konkiel, nauczycielka matematyki, która włożyła dużo pracy w odpowiednie przygotowanie uczniów. “Wyniki te są także efektem moich dodatkowych zajęć ze słabszymi uczniami, z którymi spotykałam się codziennie rano o 7:30 przed rozpoczęciem lekcji” – mówi z dumą Bożena Konkiel.

Wyniki testów są ważną informacją dla rodziców dzieci uczęszczających do wszystkich rodzajów szkół. Na tej podstawie wielu z nich wyrabia sobie opinię o poziomie nauczania oraz decyduje się do jakiej placówki posłać swoje pociechy w przyszłości.

“Na podstawie tych testów często oceniane są szkoły publiczne i w przypadku, gdy ich wyniki są słabe, to zmieniany jest dyrektor danej placówki. Szkoły katolickie nie rywalizują między sobą w ten sposób” – wyjaśnia nauczycielka matematyki.

St. Stanislaus Kostka Catholic Academy jest szkołą należącą do diecezji brooklyńskiej, jednak opiekują się nią kościoły działające w polskiej dzielnicy, m.in.: św. Stanisława Kostki, św. św. Antoniego i Alfonsa oraz św. św. Cyryla i Metodego.

“Wszystkie te kościoły współpracują z naszą szkołą, która w przeszłości należała tylko do parafii św. Stanisława Kostki. Jednak od kilku lat wszystkie szkoły katolickie podlegają pod diecezje, w naszym przypadku jest to diecezja brooklyńska” – wyjaśnia Konkiel.

Szkoła św. Stanisława Kostki jest placówką doskonale znaną wśród Polaków mieszkających na Greenpoincie oraz okolicy. “Kiedyś do szkoły przyjmowaliśmy tylko dzieci mające obu polskich rodziców, później mogły również uczęszczać dzieci z rodzin mieszanych, ale ostatnio, w związku ze zmianami jakie zaszły, mogą się u nas uczyć wszyscy zainteresowani. Obecnie dzieci mające polskie korzenie stanowią około 75 procent wszystkich uczniów” – zdradza Krystyna Cieloszczyk, dyrektorka St. Stanislaus Kostka Catholic Academy

Autor: WueM