Świąteczne spotkanie w Instytucie Piłsudskiego

13

Zarząd i dyrektorzy, etatowi pracownicy, wolontariusze oraz goście specjalni i sympatycy Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce spotkali się w jego greenpoinckiej siedzibie, by wspólnie celebrować zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Były podziękowania, życzenia, a także wspólne kolędowanie.

Tradycyjne spotkanie opłatkowe Instytutu Józefa Piłsudskiego odbyło się w sobotę, 8 grudnia, i rozpoczęło się od krótkiej modlitwy odmówionej przez ks. Daniela Rajskiego, wikariusza parafii św. Krzyża na Maspeth. Kapłan pobłogosławił również opłatki. Następnie dr Iwona Korga, prezes i dyrektor wykonawcza Instytutu Piłsudskiego, podsumowała jego działalność w mijającym roku oraz przybliżyła kilka znaczących wydarzeń.

„To był bardzo udany rok dla Instytutu Piłsudskiego, rok specjalny, bo obchodziliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku zaprosiliśmy państwa na kilka ważnych uroczystości: na kolejną edycję Biegu Tropem Wilczym, Rok Muzeów, Galę Nagród oraz na Festiwal Niepodległości” – wyliczała dr Korga. Podziękowała również  za współpracę wszystkim członkom Rady Dyrektorów Instytutu, pracownikom oraz wolontariuszom, którym w formie wdzięczności za pracę społeczną wręczyła świąteczne prezenty.

Spośród członków Rady Dyrektorów obecni byli: dr Marek Zieliński, dr Ewa Hoffman-Jędruch, dr Jacek Czarnecki, Piotr Kumelowski, Jerzy Świątkowski, Andrzej Pelc, Janusz Skowron, mec. Paweł Szymański oraz Agnieszka Brissey. W spotkaniu uczestniczyli także stali współpracownicy Andrzej Józef Dąbrowski i Joanna Zielińska oraz pracownicy biurowi: Karolina Obrycki, Małgorzata Skrodzki i Anna Skupień. Podczas swojego wystąpienia dr Iwona Korga złożyła także życzenia świąteczne oraz podziękowania donatorom za wsparcie, jakie Instytut Piłsudskiego od nich otrzymuje.

Głos zabrał również konsul Kamil Henne, który na spotkanie opłatkowe przybył z żoną Moniką oraz córką i synem. Dla nich było to pierwsze świąteczne spotkanie z Polonią, po raz pierwszy będą także w tym roku obchodzić Boże Narodzenie w Nowym Jorku. Przedstawiciel polskiego rządu wspomniał o tym w swojej krótkiej przemowie, w której także, w imieniu swoim oraz konsula generalnego, złożył wszystkim świąteczno-noworoczne życzenia. A tych podczas sobotniego popołudnia w Instytucie Piłsudskiego było zdecydowanie więcej. Złożyły je również Renata Ochocka i Izabela Maciejkiewicz, przedstawicielki Centrali Polskich Szkół Dokształcających, oraz Beata Grygiel i Magdalena Śląski, wicedyrektorki Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii św.św. Cyryla i Metodego na Greenpoincie, a także Iwona Borys, nauczycielka z działającej w tej dzielnicy szkoły publicznej PS 34, blisko współpracującej z Instytutem Piłsudskiego.

Po oficjalnych wystąpieniach o. Rafał Kandora, proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie, odmówił modlitwę oraz opowiedział o znaczeniu świąt Bożego Narodzenia w życiu wiernych, a także o symbolice opłatka.

„To nie jest przypadek, że łamiemy się opłatkiem, który jest symbolem Eucharystii, czyli wzajemnego dzielenia się radościami i smutkami. Tak więc niech ten moment łamania się opłatkiem będzie dla nas wezwaniem do tego, abyśmy nie bali się dzielić tym, co mamy dobrego” – wyjaśniał kapłan dodając, że dzięki temu stajemy się coraz silniejsi. Po złożeniu sobie życzeń przez uczestników spotkania i łamaniu się opłatkiem rozpoczęto wspólne kolędowanie, przy akompaniamencie Izabeli Grajner-Partyki, grającej na pianinie. Na zakończenie spotkania opłatkowego odbył się świąteczny poczęstunek.

Prócz wymienionych wcześniej osób, wśród gości świątecznej uroczystości w Instytucie Piłsudskiego obecni byli także przedstawiciele różnych polonijnych organizacji i instytucji, m.in. Grzegorz Worwa, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej z Long Island, Chester Tobiasz, wiceprezes Polonia Technica, oraz Anna Domańska, pełniąca obowiązki dyrektora Instytutu Kultury Polskiej. Uczestnicy spotkania opłatkowego byli bardzo zadowoleni z jego świątecznej atmosfery.

„Dzisiejsze gwiazdkowe spotkanie było niezwykle radosne. Serdecznie ugoszczono wszystkich przybyłych oraz doceniono całoroczną pracę woluntariuszy. Była też całkiem spora grupka dzieci, która z ciekawością przyglądała się prześlicznie udekorowanej choince. Ale najwięcej radości sprawiło mi rozpoczęcie wspólnego śpiewu od kolędy 'Wśród nocnej ciszy'. Instytut nie zawiódł – tradycji stało się zadość. Kolęda, od której rozpoczyna się pasterka rozbrzmiała jako pierwsza, dając początek prawie godzinnemu wyśpiewywaniu bożonarodzeniowych pieśni” – stwierdziła jedna z uczestniczek spotkania.

Autor: WOJTEK MAŚLANKA