Święto z okazji Konstytucji 3 maja w Glen Cove

19

"Celebrowanie 3-majowego święta to polska tradycja już od ponad 96 lat, gdy przypominamy naszą historię, a w tym bohaterów, którzy walczyli o wolność i demokrację" – witając gości podkreśliła Elżbieta Majewski, prezes Polskiego Domu Narodowego w Glen Cove.

Zarząd Polskiego Domu Narodowego (PDN) wspólnie z Bogdanem Czerwonką, dyrektorem muzycznym zespołu wokalno-instrumentalnego Nos Te Domine, działającego przy PDN, oraz z Martą Wesołowski – znaną działaczką polonijną – przygotowali okazjonalny program.

W uroczystości udział wzięli Wanda Lorenc i Mieczysław Madejski – wielce zasłużeni weterani, uczestnicy powstania warszawskiego, honorowi członkowie PDN, których organizatorzy powitali w sposób wyjątkowo uroczysty. Przybyli także: dyrektorka Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Ignacego Paderewskiego, mgr Katarzyna Balajda, ks. proboszcz Marian Bicz, Timothy Tenke – burmistrz Glen Cove, dr John A. Pitrowski – prezes American Polish Council of Long Island, Jolanta Sygnarowicz – przedstawicielka Polonii of Long Island, Ryszard Brzozowski – prezes honorowy KPA z Long Island, Barbara Zareba, Eva Krawczyk i Karolina Kowalczyk z Polish Gift of Life, przedstawiciele amerykańskich harcerzy: Natalie Prenzeau, Genalic Prenzeau, Mason Dall.

Hymny państwowe odśpiewał niezastąpiony od lat na tej uroczystości Chór Ogińskiego, w tym roku wystąpił pod batutą Joanny Mieleszko. Uroczystości poprowadzili Marta Wesołowski i Adam Mrowiec, który też odczytał referat o znaczeniu i roli konstytucji ustanowionej 3 maja 1791 roku. Przypomniał, że jest to ponadczasowy dokument, będący wzorem pragmatycznego i dalekowzrocznego myślenia oraz działania politycznego w kategoriach państwa i narodu. Marta Wesołowski, wzbogacając ciekawy referat, zacytowała słowa św. Jana Pawła II: „Ta wspaniała konstytucja była nowym początkiem.

Uświadomiła, jakie powinno być nowożytne państwo polskie, a ta świadomość towarzyszyła wszystkim, którzy w ciągu epoki rozbiorowej o tę niepodległą Rzeczpospolitą walczyli, dla niej ponosili ofiary, nie szczędząc także i życia, dla niej wreszcie pracowali na przestrzeni kilku pokoleń, zarówno na ziemi ojczystej zagarniętej przez potrójną przemoc, jak też i poza jej granicami”.

W programie artystycznym wystąpili uczniowie Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Paderewskiego, pod kierunkiem nauczycielki Darii Malarczuk.

Ponadto gościnnie wystąpili: Nicholas Kaponyas – znakomity pianista z Nowego Jorku, zespół Nos Te Domine z solistką Eveliną Backiel, doskonały solista Robert Bieleń oraz Robert Jakobsze – wyjątkowo utalentowany zarówno wokalnie, jak i muzycznie członek tego zespołu. W programie wziął udział dawno niewidziany Dariusz Walencik – poeta z PDN a także jedyny w swoim rodzaju interpretator poezji Norwida.

Na zakończenie organizatorzy przypomnieli o uroczystych obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, które zarząd PDN zaplanował na 4 listopada 2018.

Autor: Elżbieta Popławska