Szansa dla wyborców

92
Pracownik Fedexu dostarczył do konsulatu na Manhattanie kolejną partię kart do głosowania FOTO: JANUSZ M. SZLECHTA/NOWY DZIENNIK

W niedzielę, 12 lipca 2020 roku, w Polsce odbędzie się II tura wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W USA i Kanadzie oraz w Ameryce Południowej Polacy głosować będą dzień wcześniej, czyli w sobotę, 11 lipca. Jest dwóch kandydatów: obecny prezydent RP Andrzej Duda i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W I turze w nowojorskim okręgu konsularnym do wyborców zostały wysłane 13 624 karty. Najwięcej głosów zdobył Andrzej Duda 5076 (47 proc.), a drugi Rafał Trzaskowski – 4017 (34,6 proc.). W II turze do wyborców zostało wysłanych ponad 18,5 tysiąca pakietów wyborczych.
Koperty zwrotne w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszej turze, czyli do czasu zakończenia głosowania w sobotę, 27 czerwca, przyjmowane były przez konsulat wyłącznie od operatorów pocztowych i kurierów. Nie było możliwe osobiste dostarczenie przez wyborcę koperty zwrotnej do konsulatu i obwodowej komisji wyborczej.
.
Przy okazji sugerujemy, aby osoby biorące udział w wyborach dokładnie przeczytały instrukcję głosowania korespondencyjnego zamieszczoną w pakiecie wyborczym. Kilkaset głosów oddanych w I turze było nieważnych z powodu prostych błędów popełnionych przez głosujących.
Należy postawić znak „x“ w kratce przy nazwisku kandydata, na którego oddajemy głos. Kartę z wybranym kandydatem wkładamy do koperty (jest wyraźnie zaznaczone, że jest to koperta na kartę do głosowania) i zaklejamy ją. Niezaklejona koperta sprawia, iż karta do głosowania znajdująca się w niej nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Zaklejoną kopertę z kartą do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej, na której widnieje adres Konsulatu Generalnego w Nowym Jorku oraz numer komisji obwodowej.
Następnie trzeba podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu i również włożyć je do koperty zwrotnej. Niewypełnienie oświadczenia lub niepodpisanie go spowoduje, że głos będzie nieważny. Nie można włożyć oświadczenia wraz z kartą do głosowania do koperty na kartę do głosowania, bo wówczas głos również będzie nieważny.
W kopercie zwrotnej powinna więc znajdować się zaklejona koperta z wypełnioną kartą do głosowania oraz oddzielnie oświadczenie o osobistym głosowaniu. Kopertę zwrotną należy zakleić i zanieść na pocztę.
W II turze nastąpiła pozytywna zmiana, która na pewno sprawi, iż znacznie więcej kopert z oddanym głosem trafi do właściwej komisji wyborczej. Otóż do momentu zakończenia głosowania, czyli do godziny 21.00 w sobotę, 11 lipca, osoby, które nie zdążą wysłać pocztą swojej karty do głosowania, będą mogły przyjechać do konsulatu na Manhattanie i wrzucić ją do specjalnej urny ustawionej przed wejściem. Adres Konsulatu Generalnego RP: 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016, tel. 646-237-2100.