Tadeusz Antoniak naczelnym komendantem SWAP

98
Wspólne zdjęcie uczestników XXXIV Walnego Zjazdu SWAP ZDJĘCIA: JANUSZ ROMAŃSKI

W Hasbrouck Heights w stanie New Jersey, w dniach 20-22 maja 2022 roku, odbył się XXXIV Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce oraz Korpusu Pomocniczego Pań. Wyłoniono na nim nowe władze organizacji. Komendantem naczelnym został Tadeusz Antoniak, który do organizacji należy od ponad 22 lat.

Przez ten czas Tadeusz Antoniak przeszedł wszystkie szczeble organizacyjne, od zwykłego członka po członka zarządu, przez stanowisko wicekomendanta aż do komendanta naczelnego.

“SWAP to najstarsza organizacja kombatancka, działająca poza granicami kraju. Wywodzi się w prostej linii od Armii Błękitnej. 101 lat temu ponad 21 tysięcy chłopaków zgromadziło się w Niagara-on-the-Lake na obozach przygotowawczych i przystąpiło do Armii Hallera, by walczyć o niepodległą Polskę. To dla mnie olbrzymi zaszczyt. Do tej pory te funkcję sprawowali oficerowie II Korpusu, żołnierze spod Monte Cassino” – powiedział Tadeusz Antoniak.

Konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki składa gratulacje nowo wybranemu zarządowi i naczelnemu komendantowi SWAP

Nowo wybrany komendant naczelny przyznaje, że zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności kierowania taką organizacją i podkreśla, że wyznaczona mu rola jest powiązana z innymi obowiązkami, w ramach Klubów Gazety Polskiej czy Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego. “We wszystkich tych organizacjach priorytetem jest zwalczanie systemów totalitarnych. To właśnie wszyscy ci weterani walczyli z reżimami. Oni realnie przelewali krew. Nasze obowiązki są inne, bo mamy dbać o tożsamość, piękną i prawdziwą historię Polski, naszego stowarzyszenia i Armii Błękitnej. Historię, która przez ostatnie lata była zaniedbywana” – podkreśla nowy komendant.

W nowym Zarządzie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej znaleźli się:

– Helena Knapczyk – naczelna prezeska Korpusu Pomocniczego Pań, działającego przy SWAP; sybiraczka, wdowa po śp. Wincencie Knapczyku, ostatnim naczelnym komendancie SWAP, weteranie spod Monte Casino

– Maria Stasiewicz – I wiceprezeska KPP

– Tadeusz Antoniak – naczelny komendant SWAP

– Antoni Płotka – I wicekomendant

– Ryszard Szymczuk – II wicekomendant

– Marek Chrościelewski – adiutant generalny SWAP

– Zygmunt Bielski – adiutant finansowy SWAP

– Andrzej Maciejewicz – dyrektor wykonawczy Fundacji SWAP

– dr Teofil Lachowicz – redaktor naczelny „Weterana”

– ks. dr Andrzej Ostaszewski – kapelan Zarządu Głównego SWAP.

Członkowie nowego zarządu SWAP składają przysięgę (od lewej): Jan Zieliński, Mirosław Płotka, Zbigniew Wrzos, Andrzej Maciejewicz, Marek Chrościelewski, Richard Szymczuk, Tadeusz Antoniak, Antoni Płotka i Zygmunt Bielski. Ceremonię zaprzysiężenia
prowadził Krzysztof Kulesza

Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce to działające w USA, nieprzerwanie od 1921 roku, zrzeszenie polskich kombatantów i osób zaangażowanych w upamiętnienie Polaków walczących w obu wojnach światowych. Geneza stowarzyszenia wiąże się z ochotniczą służbą przedstawicieli Polonii amerykańskiej w armii polskiej we Francji w czasie I wojny światowej. Tak zwana Błękitna Armia – nazywana w ten sposób od koloru mundurów – powstała w 1917 roku za sprawą gen. Józefa Hallera, a w jej szeregi wstąpiło około 20 tysięcy ochotników z USA i Kanady. Dzięki Błękitnej Armii, która po I wojnie wraz z całym wyposażeniem i uzbrojeniem przedostała się do odrodzonej Polski, aby wziąć udział w walce o jej granice, możliwe było m.in. pokonanie bolszewików w 1920 roku.

Członkinie Zarządu Korpusu Pomocniczego Pań – Helena Knapczyk (prezes, z lewej)
i Maria Stasiewicz (wiceprezes) składają przysięgę, którą przyjął Krzysztof Kulesza

Głównym celem działalności SWAP jest organizowanie pomocy dla należących do stowarzyszenia weteranów walk o niepodległość – byłych polskich żołnierzy, którzy zmagają się na co dzień z inwalidztwem, chorobami i trudną sytuacją materialną. SWAP zajmuje się również działalnością wydawniczą, m.in. od 1921 roku wydaje nieprzerwanie miesięcznik „Weteran” – najstarsze tego typu polskie czasopismo. Publikuje również książki i produkuje filmy dokumentalne.

Orędzie do uczestników zjazdu SWAP

Szanowne Koleżanki z Korpusu Pomocniczego Pań, drodzy Koledzy, członkowie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce – uczestnicy XXXIV Walnego Zjazdu!

Zwracam się szczególnie do najstarszych weteranów II wojny światowej: Heleny Knapczyk, H. Szymankowskiej, Z. Biernadskiej, J.M. Latuszka, F. Rembiałkowskiego, D. Szlajmer, Wł. Świerczyńskiego, B. Chamota, J. Gesztolda oraz tych, którzy odeszli już na wieczną wartę, a których miałem szczęście poznać osobiście: Hieronima Wyszyńskiego, Wincentego Knapczyka, Antoniego Chrościelewskiego, S. Dubiela, J. Bryckiego, T. Kasztelana, Mariana Dorr-Dorynka, S. Skielnika i wielu innych. To Wy byliście pierwszymi kontynuatorami etosu Armii Błękitnej, której członkowie – w ramach samopomocy dla chorych i poszkodowanych w walce o wolną i niepodległą Polskę – założyli nasze Stowarzyszenie na I Walnym Zjeździe w Cleveland, w stanie Ohio, 30 maja 1921 roku. To Wy, wraz i innymi, przelewaliście krew za to, żeby „Polska była Polską ” – wolną i niepodległą. Rzuciliście na “stos swój życia los”.

Dziś, po 101 latach działalności SWAP, to nam przypadł zaszczyt być delegatami na  XXXIV Walny Zjazd, opóźniony o rok ze względu na pandemię koronawirusa, która przez ostatnie dwa lata zmieniła świat, ale również zmodyfikowała nasza działania w Stowarzyszeniu.

Szanowne delegaci, w odróżnieniu od naszych wspaniałych poprzedników i założycieli SWAP, żołnierzy Armii Błękitnej, nie braliśmy udziału w żadnej wojnie, dlatego też nasze obowiązki są inne. Po pierwsze, musimy dbać o pamięć historyczną dla następnych pokoleń Polaków, w tym dla Polonii. Musimy nagłaśniać fenomen Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej, Armii Błękitnej, bohaterską postawę polskich żołnierzy w czasie wojny w 1920 roku i II wojny światowej: weteranów 2. Korpusu, Powstańców Warszawskich, żołnierzy II konspiracji – Niezłomnych. Musimy pamiętać o gehennie sybiraków wywiezionych przez Sowietów na nieludzką ziemię. Do naszych obowiązków należy również głoszenie prawdy historycznej związanej z wyjątkową rolą Polski w okresie II wojny światowej, ale również obroną jej dobrego imienia w dzisiejszych czasach, a także przekazywanie prawdy o Ludobójstwie Katyńskim, zbrodni Rosji stalinowskiej na elicie państwa polskiego, która pochłonęła 22 tysiące ofiar. A także o zamachu smoleńskim, w którym – z rozkazu bandyty Putina – zginęła kolejna elita naszego państwa, na czele z prezydentem, prof. Lechem Kaczyńskim, jego małżonką Marią, ostatnim prezydentem RP na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim i najwyższymi dowódcami polskich sił zbrojnych – razem 96 osób.

Szanowni Przyjaciele!

Obecnie po raz kolejny nasza Ojczyzna, nasza Matka Polska, może znaleźć się w dramatycznym momencie, a jej niepodległość i suwerenność może być zagrożona. Odwieczny wróg naszej Ojczyzny, Rosja, tym razem putinowska, ponad trzy miesiące temu rozpoczęła okrutną wojnę z naszym najbliższym sąsiadem – Ukrainą. Turańscy barbarzyńcy zabijają nie tylko bohaterskich żołnierzy ukraińskich, ale również bezbronne dzieci, kobiety i starców oraz niszczą zabytki i infrastrukturę,

Za chwilę również i my, członkowie SWAP, ale i innych organizacji, a także niezrzeszeni, Polacy zamieszkali w USA, możemy stanąć przed wyzwaniem związanym z obroną niepodległości Polski, na wzór naszych wielkich poprzedników i być może nam przyjdzie przekuć w czyny wcześniejsze deklaracje. W tym momencie cały czas mamy nadzieję, że Ukraina wygra tę niesprawiedliwą i nierówną wojnę, a zbrodniarz Putin poniesie zasłużoną karę przed Trybunałem Międzynarodowym. Wolna i niepodległa Ukraina to również wolna i niepodległa Polska.

SWAP jest gotowy wziąć na siebie ciężar zorganizowania ochotniczych oddziałów, które we współpracy z polskimi i amerykańskimi władzami wyznaczą nam zadania związane z obronnością naszej Ojczyzny, tak w Polsce, jak i w USA.

W mszy świętej za weteranów uczestniczyli członkowie SWAP i goście (u góry od lewej): Bogdan Chmielewski – dyrektor wykonawczy PSFCU, konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki, ppłk Krzysztof Steć i płk Oleskiewicz

Pamiętamy, że jako byłych wojskowych nadal obowiązuje nas przysięga wojskowa oraz wezwanie, tak jak naszych poprzedników: BÓG – HONOR – OJCZYZNA. Słowa, które Polska przyjęła na sztandary. Wiemy też z naszej historii, że gdy zabrakło Boga, traciliśmy i Honor, i Ojczyznę. Pamiętamy też, że niepodległość nie jest nikomu dana raz na zawsze, dlatego musimy ją pielęgnować i dbać o nią w czasie pokoju.

Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy, chciałbym serdecznie Wam podziękować za ofiarną pracę na rzecz naszego Stowarzyszenia.

BUDUJMY WSPÓLNY FRONT PATRIOTYCZNY – POLONIA SEMPER FIDELIS!

Z poważaniem

p.o. naczelnego komendanta

Tadeusz Antoniak