To już wakacje!

31

Zakończenie roku szkolnego w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza na Brooklynie to, jak zwykle, ciekawa i doskonale zorganizowana uroczystość, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie i nauczyciele.

Tym razem w zakończeniu wzięło udział około 300 uczniów. Dbałość o ceremoniał szkolny to podstawa każdej uroczystości u Sienkiewicza, zgodnie z którym uczestniczą w niej zaprzysiężeni uczniowie pocztu sztandarowego – jest to dla uczniów najwyższe wyróżnienie w szkole. Prezes Towarzystwa Oświatowego im. Henryka Sienkiewicza Zuzanna Żurek, dyrektor szkoły Anna Kubicka wraz z gronem pedagogicznym i komitetem rodzicielskim zwracają szczególną uwagę na kształtowanie postawy patriotycznej u swoich podopiecznych, która wyraża się m.in. przez szacunek dla symboli narodowych i szkolnych. Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego i katechetycznego pożegnano absolwentów szkoły podstawowej i abiturientów liceum. Uroczystość rozpoczęto modlitwą przygotowaną przez katechetów: Beatę Biały i Krzysztofa Gospodarca. Wychowawczyni klasy VIII Monika Ruszkowski poprowadziła uroczyste zakończenie roku tanecznym krokiem przy wesołych młodzieżowych rytmach – było bardzo wakacyjnie i bardzo słonecznie.

Jako pierwsza zabrała głos prezes Towarzystwa Oświatowego im. Sienkiewicza Zuzanna Żurek – podziękowała dyrektor szkoły, nauczycielom, rodzicom i wszystkim uczniom za miniony rok szkolny, który był jednym z najbardziej pracowitych w ostatnich latach. W podobnym tonie wypowiedziała się dyrektor szkoły Anna Kubik, która również podziękowała wszystkim sponsorom, rodzicom i uczniom za całoroczną współpracę, nauczycielom za wielki trud w przekazywaniu i pogłębianiu wiedzy o kraju przodków. Przypomniała o wielu ubiegłorocznych wyzwaniach, które w szczególny sposób wzbogaciły historię szkoły: celebrowano m.in. jubileusz 85-lecia szkoły, po raz pierwszy przyjęto tak dużą liczbę, około 60, przedszkolaków. Podziękowała za owocną współpracę z P-SUK i ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Przekazała podziękowania i gratulacje dla sponsorów i przyjaciół szkoły, przede wszystkim podziękowała za współpracę Towarzystwu Oświatowemu im. Sienkiewicza, za wspieranie działalności biblioteki szkolnej, filmoteki, galerii zdjęć, a nade wszystko za ufundowanie nowego sztandaru dla szkoły. Uczniowie po przemówieniach wręczyli dziękczynne wiązanki kwiatów: prezes TO Zuzannie Żurek, wiceprezes Iwonie Drzał i dyrektor szkoły Annie Kubickiej.
Zaprzysiężono nowy skład uczniowski pocztu sztandarowego.Wszystko przebiegało zgodnie z protokołem ceremoniału szkolnego. Uroczystość godna naśladowania – to jeden z przykładów patriotycznego zaangażowania ucznia w polskiej szkole.

Wychowawczyni klasy maturalnej Anna Bujnarowski ze wzruszeniem pożegnała swoich maturzystów, podziękowała za wieloletnią i sumienną pracę w polskiej szkole. „Nie zapomnijcie o dalszym kultywowaniu polskości, języka polskiego. Drzwi szkoły zawsze dla was otwarte – zapraszamy” – zakończyła pani Anna. Po ślubowaniu wszyscy maturzyści otrzymali Godność Absolwenta Liceum im. Henryka Sienkiewicza. Każdy z absolwentów otrzymał list gratulacyjny od ambasadora RP w Waszyngtonie, a trójka najlepszych maturzystów – Witold Dziekan, Kacper Kopka i Daniel Starzec – otrzymała nagrody specjalne: certyfikaty ufundowane przez P-SFUK, które wręczyła Agnieszka Chwatko, menedżer brooklyńskiego oddziału P-SFUK. Wychowawczyni kl. 8 Monika Ruszkowski wręczyła dyplomy absolwentom szkoły podstawowej. Natalia Cyrynowska – otrzymała dyplom prezesa CPSD, przyznawany dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej. Dla trójki najlepszych absolwentów szkoły podstawowej P-SFUK ufundowała nagrody specjalne, które również wręczyła Agnieszka Chwatko, a otrzymali je: Natalia Cyrynowska, Adam Kacper, Karolina Mróz.
Absolwenci w podziękowaniu przedstawili się w krótkim wesołym programie. Ponadto Gabriel Starzec z kl. 5 zaprezentował swoją bajkę, z którą podczas tegorocznego Konkursu Bajek i Legend w Fundacji Kościuszkowskiej zajął II miejsce. Uroczyste zakończenie roku uświetniły swoimi piosenkami uczennice kl. 5, solistkami były: Julia Kobeszko i Klaudia Płoński.
Dyrektor szkoły wspólnie z prezes TO wręczyły dyplomy i przekazały podziękowania dla uczniów pocztu sztandarowego oraz dla uczniów woluntariuszy. Następnie przekazano dyplomy uczniom za 100-procentową frekwencję oraz tym, którzy godnie prezentowali szkołę na uroczystościach narodowo-patriotycznych, konkursach międzyszkolnych i szkolnych. Wręczono dyplomy uczniom za szczególną postawę chrześcijańską i osiągnięcia w nauce katechezy. Wyczytano tych, którym przyznano dyplom wzorowego ucznia, wyróżnionych uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w minionym roku szkolnym. Wyjątkowo miłym akcentem było wręczenie na scenie listów gratulacyjnych rodzicom uczniów, którzy osiągnęli celujące wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, uczniowie otrzymali nagrody, które wręczyła dyrektor szkoły Anna Kubicka. Nagrody otrzymali: Bianca Gosk, Robert Miazga, Jan Przytula z klasy 2A, Brian Gogolowski i Kevin Krzyżak z klasy 2B, Pola Kandybowicz z klasy 3, Martyna Kulec i Gilbert Wilkos z klasy 7, Witold Dziekan z klasy 11.
Na zakończenie dyrektor szkoły odczytała decyzję rady pedagogicznej z dnia 10 maja 2014, na mocy której trzech uczniów otrzyma specjalne dyplomy uznania od ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie za zasługi w krzewieniu tradycji i kultury polskiej, za wieloletnie zaangażowanie w działalność szkoły oraz udział w licznych uroczystościach i konkursach. Dyplomy te otrzymali: Maya Hussein, Jan Kwiecień i Patrick Starzec.

Ostatnim akordem tej wyjątkowej uroczystości, bo podsumowującej trudną wychowawczo-pedagogiczna pracę nauczycieli, wysiłek rodziców i dzieci w utrzymaniu polskiej kultury i języka w polskiej szkole im. Sienkiewicza, było wystąpienie przyjaciela szkoły i duchowego opiekuna ks. Marka Chachloskiego, który powiedział: „Kochane dzieci, zasłużyłyście na wspaniałe wakacje, podobnie jak wasi wychowawcy i rodzice”.

Życzymy zatem wspaniałych wakacji i do zobaczenia we wrześniu.

Autor: Elżbieta Popławska