Uczniowie w Lyndhurst oddali hołd tym, którzy walczyli o wolną Polskę

71
Rodzice i uczniowie zgromadzeni na uroczystości Zdjęcia: Archiwum Polskiej Szkoły św. Michała w Lyndhurst, NJ

Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Józef Piłsudski

Te wymowne słowa, wypowiedziane kiedyś przez Józefa Piłsudskiego, zawsze znajdują swój oddźwięk w sercach Polaków, przeżywających kolejne rocznice pamiętnego 11 listopada.

Polska Szkoła Dokształcająca im. św. Michała w Lyndhurst, jak co roku, przygotowywała się do tego wydarzenia bardzo starannie. Tegoroczną akademię niepodległościową dedykowano wszystkim tym, którzy walczyli, cierpieli i oddali swoje życie w imię wolności naszej Ojczyzny. Oprócz przepięknych wierszy, usłyszeliśmy żołnierskie, patriotyczne i religijne pieśni, a także liryczne utwory znanych wykonawców.

Apel Poległych wzruszająco przeprowadzony przez panią Bożenę Jaworski

W drugiej części programu, przedstawiciele  Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce – Placówki Nr 100 z Nowego Jorku, odczytali ściskający za serce Apel Poległych. Po nim, cała szkoła oddała hołd wszystkim męczennikom i ofiarom walk o wolną Polskę, dedykująć im patriotyczny utwór “Cisza, śpij kolego”.

Od lewej: dr Fryderyk Dammont, 98-letni żołnierz, Sybirak i więzień oraz państwo Bożena i Marek Jaworscy, przedstawiciele Placówki Nr 100 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce

Jednym z bohaterów  czasów wojennych  jest  pan dr Fryderyk Dammont, 98-letni były żołnierz, zesłaniec syberyjski i więzień, którego mieliśmy zaszczyt gościć tego dnia. Nasz honorowy gość z głębokim wzruszeniem przeżywał występ uczniów klas 4 i 6, przygotowany przez panie Lucynę Marchut i Annę Krępę.

Po akademiii odbyło się otwarte spotkanie z panem Fryderykiem Dammontem. Mówił on o okrucieństwach, jakie niesie wojna; odpowiadał również na pytania zadawane przez obecnych w auli szkolnej. Na koniec dzieci z klas najmłodszych wręczyły panu Fryderykowi przepiękne laurki – bo to od serca, jak mówiły maluchy.

Maluchy z ogromnym polskim sercem – wdzięczne za wszystko

Inną postacią  przybyłą na obchody związane ze Świętem Niepodległości, był pan Adam Stępień, długoletni działacz polonijny, członek Związku Polaków w Ameryce.

Honorowi goście wpisali się do kroniki szkolnej, po czym zostali obdarowani bukietami biało-czerwonych kwiatów.

Klasy starsze, z okazji 11 Listopada, wzięły udział w konkursie “Kartka dla Polski”, przygotowanym przez nauczycielkę Annę Krępę. Prace uczniów można było oglądać na specjalnej wystawie.

Uczniowie klas 4 i 6, którzy pod czujnym okiem pań Anny Krępy i Lucyny Marchut, przepięknie przygotowali akademię

Dyrektorzy podziękowali wszystkim za obecność w tegorocznych obchodach kolejnej rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czas nie zatarł wspomnień o tamtych pamiętnych dniach, nie zatarł bólu i łez. Wciąż żyje pamięć, która ostrzega nas przed historią z czasów wojennych lat.