Unia nie pozwoli się szkalować

375
Pracownicy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej co roku uczestniczą w Paradzie Pułaskiego na 5 Alei na Manhattanie FOTO: PSFUK

Kilka miesięcy temu na portalu polskiej edycji tygodnika "Newsweek", którego właścicielem jest niemiecko-szwajcarska spółka "Axel – Springer", a redaktorem naczelnym pozostaje Tomasz Lis, ukazał się artykuł autorstwa Piotra Milewskiego z USA. Wspomniany tekst pod tytułem "Greenpoincki skok Dudy" szkaluje jedną z najbardziej szanowanych polskich instytucji w Stanach Zjednoczonych – Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową. Materiał ten zawiera wiele pomówień oraz nieprawdziwych informacji, godzących w dobre imię członków tej polonijnej instytucji finansowej, jej pracowników i wolontariuszy pełniących funkcje w Radzie Dyrektorów i Radzie Nadzorczej.

Autor bezpodstawnie insynuuje szeroko pojęte kontakty osób z zarządu Unii z Prezydentem Andrzejem Dudą w trakcie jego wizyt w USA. Należy tu zwrócić uwagę, iż wizyty Prezydenta RP w Ameryce Północnej zawsze miały charakter oficjalny i związane były głównie z sesjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ, debatami Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz oficjalnymi wizytami w Białym Domu.

W ramach wygospodarowanego czasu Prezydent Andrzej Duda zawsze chętnie spotykał się z Polonią mieszkającą w Stanach Zjednoczonych.

Tym bardziej cieszy fakt, jak informuje zarząd PSFUK, że  Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie  w dniu 7 września br. sprawy z powództwa PSFUK, zobowiązał redaktora naczelnego portalu Newsweek.pl do publikacji sprostowania do materiału  prasowego pod tytułem „Greenpoincki skok Dudy”.

Ale nawiązując do artykułu… Piotr Milewski oczywiście nie wspomina o istotnym fakcie, iż Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa z wielkimi sukcesami służy amerykańskiej Polonii od  czterdziestu czterech lat. Jest ona największą polską instytucją finansową działającą poza granicami Polski, która w sposób idealny łączy zarabianie pieniędzy i pomnażanie kapitału swoich członków z pomocą wielu różnym organizacjom polonijnym, miedzy innymi szkołom polskojęzycznym, klubom sportowym, polskim parafiom.

Unia wspiera także polską kulturę, media, projekty teatralne i filmowe, funduje stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży na emigracji. Aktywnie wspiera również organizowanie wielu uroczystości upamiętniających wielkie wydarzenia z polskiej historii, takie jak 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa była sponsorem prezentacji video wyświetlonej na głównym ekranie Times Square, poświęconej tej rocznicy. Dzięki inicjatywie dziesiątki tysięcy mieszkańców Nowego Jorku i turystów z całego świata dowiedziało się o tej ważnej dla Polaków dacie. Unia włączyła się również w zorganizowanie obchodów 20-lecia sojuszu polsko-amerykańskiego w ramach NATO, co konsekwentnie przekłada się na współpracę z Fundacją pamięci Michaela Ollisa, amerykańskiego żołnierza, który uratował życie por. Karolowi Cierpicy w czasie ataku terrorystycznego na bazę wojskową w Afganistanie.

Ostatni samodzielnie zrealizowany przez Unię projekt dotyczy okresu pandemii i pomocy, jaka została zorganizowana dla weteranów i ludzi starszych, którym wolontariusze dostarczali paczki  żywnościowe bezpośrednio do domów. Unia nie zapomniała również o  40-tej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej; wsparła organizatorów tych uroczystości oraz tradycyjne już zasponsorowała animację z okazji 40. rocznicy powstania „Solidarności” na największym ekranie NASDAQ na nowojorskim Times Square.

Warto również wiedzieć, że działalność charytatywna Unii nie ogranicza się tylko do Stanów Zjednoczonych i od 2013 roku wspólnie z „Fundacją Uśmiech Dziecka” organizuje zbiórki funduszy na hospicja dziecięce w Polsce. Przykłady takie można mnożyć i nie starczyłoby miejsca, aby wszystkie wymienić. Każdego roku PSFUK przeznacza na wsparcie różnego rodzaju inicjatyw polonijnych ponad 500 tysięcy dolarów amerykańskich.

Ostatnie sukcesy tej instytucji łączą się nierozerwalnie z osobami dyrektora wykonawczego Bogdana Chmielewskiego (w artykule „Newsweeka” nazwanego dyrektorem generalnym) i Krzysztofa Matyszczyka który przewodniczy Radzie Dyrektorów. To w czasie ich kadencji Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa osiągnęła rekordowe zyski, a także otworzyła dodatkowe oddziały w innych stanach.

Cały artykuł jest napisany  w niesmacznym tonie, drwiącym z ciężko pracujących Polaków, nazywając ich „gastarbeiterami trzymającymi oszczędności w skarpecie”.

FOTO: PSFUK

Wydaje się znamienne w tej sytuacji, że Piotr Milewski w swoim artykule posłużył się wierszem  autorstwa Tadeusza Chabrowskiego – tajnego współpracownika SB „Leona” (według opracowań prof. Sławomira Cenckiewicza w artykule opublikowanym „W Polityce” 4 stycznia 2011 r.) i byłego duchownego katolickiego, kpiąc z polonijnej instytucji finansowej.

Jedną z nielicznych prawd zawartych w tym artykule, jaką udało się wyłowić, jest stwierdzenie, że ton życiu politycznemu w Nowym Jorku nadają Kuby Gazety Polskiej i dawni działacze „Solidarności”, chociaż też nie do końca, gdyż według Karty Klubów GP kluby prowadzą tylko działalność społeczną. W tej krótkiej prezentacji zasług chcemy wesprzeć Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową. Dziękujemy im za to, że instytucja finansowa stała się liderem wspierającym wszelkie polonijne przedsięwzięcia bez względu na poglądy polityczne – wbrew temu, jak niesłusznie twierdzi autor artykułu Piotr Milewski.