Uroczystość Centrali Polskich Szkół Dokształcających

37

W Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku odbyło się 10 grudnia 2017 roku tradycyjne świąteczne spotkanie opłatkowe przedstawicieli szkolnictwa polonijnego na Wschodnim Wybrzeżu połączone z wręczeniem Medali Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczyste spotkanie rozpoczęła prezes CPSD, dr Dorota Andraka mówiąc: „Tutaj, na obczyźnie ten szczególny czas świąteczny to czas podziękowań tym, którzy wypełniają swoją misję ucząc języka polskiego, tradycji i kultury polskiej, to czas podziękowań tym, którzy wspierają nasze szkolnictwo polonijne, to czas podziękowań tym, którzy pielęgnują wśród swoich dzieci język polski i tożsamość narodową”.

Serdecznie powitała szanownych gości: konsula generalnego Macieja Golubiewskiego, Alicję Tunk – zastępcę konsula generalnego; wicekonsula Mateusza Gmurę; księży, ojców zakonnych obecnych na spotkaniu, dr Iwonę Korgę – prezes Instytutu Piłsudskiego oraz przedstawicieli Rady Dyrektorów PSFCU: Małgorzatę Czajkowską, Iwonę Podolak, Małgorzatę Gradzki i dyrektora wykonawczego PSFCU Bogdana Chmielewskiego, a także Michała Pająka z małżonką – prezesa Fundacji Jana Pawła II; dyrektorów, nauczycieli, rodziców ze szkół polonijnych oraz zaproszonych gości.

Z ogromną radością powitała szczególnie te osoby, którym przyznano Medale KEN, statuetkę im. Janiny Igielskiej oraz uczniów, laureatów konkursu plastycznego: „Jan Paweł II w oczach dzieci” zorganizowanego przez Muzeum w Bielsku Podlaskim – Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, w którym udział wzięły szkoły polonijne.

Zgromadzonych gości w imieniu polskiego konsulatu powitał także konsul generalny Maciej Golubiewski podkreślając jak bardzo ważne jest na obczyźnie dbanie o korzenie rodzinnego kraju. „Liczba studentów, nauczycieli polonijnych mówi sama za siebie, to wyjątkowa bardzo liczebna grupa, niesamowity potencjał. Pamiętajmy, że szkoły pełnią rolę wychowawczą, nie tylko edukacyjną. Szkoły i nauczyciele mają za zadanie przekazać młodemu pokoleniu oręż wiedzy i tożsamości, z którymi będą mogli wyjść na przeciw często krzywdzącym i uproszczonym tezom roli Polski w rozwoju kultury zachodniej, Stanów Zjednoczonych, czy roli Polaków podczas wojen światowych, szczególnie tej ostatniej. Tak więc ta rola wychowawcza, rola krzewienia dumy z bycia Polakiem, dumy z osiągnięć Polski jest równie ważna jak dbanie o jakość uczenia języka polskiego” – stwierdził konsul generalny.

Medale Komisji Edukacji Narodowej są najwyższym odznaczeniem państwowym , które jest przyznawane obywatelom polskim mieszkającym za granicą, cudzoziemcom i innym, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania Polski za granicą i do rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty i wychowania. W tym roku odznaczenia za szczególne zasługi otrzymały 32 osoby:

RODZICE
• Anna Jędruczek – PSD im. św.św. Cyryla i Metodego, NY
• Katarzyna Szymanowska – Polska Szkoła im. św. Jadwigi Królowej, NY
• Izabela Pytel – PS im. św. Jadwigi Królowej, NY
• Tomasz Bielecki – PSD im. św. Faustyny, Ozone Park, NY
• Waldemar Poznański – PSS w Derby, CT.
• Renata Klibisz – PSD im. św. Kolbego w Riverhead, NY

ZASŁUŻENI DZIAŁACZE
• Zuzanna Żurek – prezes Koła Oświatowego PSD im. H. Sienkiewicza
• Bogdan Chmielewski – dyrektor wykonawczy PSFCU
• Michael Pająk – prezes Fundacji Jana Pawła II

KSIĘŻA
• o. Dominik Libiszewski – Amerykańska Częstochowa
• o.Waldemar Łątkowski – parafia bł. Jana Pawła II Perth Amboy, NJ

DYREKTORZY
• Bożena Mahmoud – PSD im. św. Kolbego, Riverhead, NY
• Elżbieta Złotnik – Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II , New Britain, CT
• Hanna Czuma – PS im. Jana Pawła II w East Stroudsburg, PA
• Janusz Grabarz – PSD w Glen Head, Long Island
• Irena Bogusiewicz – PSD im M. Skłodowskiej-Curie w Clearwater, FL
• Beata Popowska – PSD im. o. Kordeckiego, NY
• Agnieszka Misior – PSD im. S. Moniuszki, Rockaway Beach, NY

NAUCZYCIELE
• Małgorzata Marut-Paluch – PS im. św. Jadwigi Królowej, NY
• Jolanta Leszczyńska – PS im. K. Pułaskiego w S. Hackensack, NJ
• Marzena Huba – PSD im. św.św. Cyryla i Metodego, NY
• Justyna Wódz – PSD im. św.św. Cyryla i Metodego, NY
• Małgorzata Siatkowska – PSD im. św. Faustyny, Ozone Park, NY
• Emilia Sowa – Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. St. Kostki w Garfield, NY
• Halina Sibik – Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. St. Kostki w Garfield, NY
• Małgorzata Seternus – Polska Szkoła Sobotnia, Buffalo, NY
• Renata Palac – PSD im. H. Sienkiewicza, NY
• Anna Piterow – PSD im. H. Sienkiewicza, NY
• Izabela Wysocka – PSD im. Jana Pawła II
• Sylwia Nowak – PSD im J. Popiełuszki , Passaic, NJ
• Felicytas Podolańczuk – PSD im. A. Janty Połczyńskiego w Lakewood, NJ
• Anna Pitera – PSD im. św. Jadwigi w Trenton, NJ

Statuetka im. Janiny Igielskiej to nagroda ustanowiona w 2006 roku w piątą rocznicę śmierci tej wybitnej działaczki polonijnej, przyznawana osobom i instytucjom zasłużonym dla polonijnej oświaty. Przyznanie tej nagrody jest dowodem, że osoby, które ją otrzymują, wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w sprawy szkolnictwa polonijnego, a także niestrudzoną pracą na rzecz oświaty polonijnej. Statuetki wręczane były na Balu Nauczyciela, a otrzymali je polonijni działacze: Helena i Wincenty Knapczykowie, Polska Fundacja Kulturalna w Clark, NJ, i Wioletta Jusińska. Natomiast w nowojorskim konsulacie z rąk wiceprezes CPSD Anny Tracz statuetkę otrzymała Teresa Osadnik.

Następnie konsul generalny wręczył nagrody uczniom wyróżnionym w konkursie plastycznym pt. “Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”. Nagrody ufundowane przez Muzeum w Bielsku Podlaskim – Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku otrzymali następujący uczniowie: Filip Sadowski z PSD im. św. Faustyny w Ozone Park, NY, oraz Kamila Bartoszewicz i Filip Drozdów z PSD im. St. Moniuszki w Rockaway Beach, NY. Opiekunem tych dwóch wyróżnionych grup była Agnieszka Misior, tegoroczna laureatka Medalu MEN.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbały nauczycielki z Polskiej Szkoły Dokształcającej przy parafii im. św.św. Cyryla i Metodego. Piękne polskie kolędy i tradycyjne przełamanie się opłatkiem wprowadziły wszystkich gości w prawdziwie świąteczny nastrój.

Na zakończenie uroczystości prezes Dorota Andraka podziękowała zarządowi za cały rok ciężkiej i wytrwałej pracy, życzyła wiele sił, ponieważ w nadchodzącym 2018 roku Centralę Polskich Szkół Dokształcających czekają kolejne nowe wyzwania. Do zgromadzonych gości zwróciła się słowami: „Cieszę się, że mogliśmy dzisiaj uczestniczyć w tak podniosłej chwili jak wręczanie odznaczenia, które dla nauczyciela, jak i osoby związanej z oświatą polonijną jest bardzo ważne. Pragnę jako prezes w imieniu własnym oraz zarządu złożyć świąteczne życzenia i podziękować tym, którzy wierzyli w uczciwość mojej osoby, jak i tych, którzy odpowiadają za sprawy finansowe i decyzje podjęte przez zarząd. Szanujmy to, co mamy, co razem osiągnęliśmy. Dzielmy się swoim bogactwem duchowym i materialnym z drugą osobą, w blasku każdego dnia żyjmy zdrowo i szczęśliwie, a nowy rok niech będzie czasem spełnionych marzeń i nadziei”.

Po raz kolejny Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku otworzył swoje drzwi przedstawicielom szkolnictwa polonijnego. Dzięki współpracy ośrodków polonijnych w okręgu konsularnym RP szkolnictwo polonijne z roku na rok odnosi coraz liczniejsze sukcesy. Jednakże osiągnięcia oświaty polonijnej muszą być wspierane nie tylko przez samą Polonię, ale przede wszystkim przez władze Polski. Mamy nadzieję, że kolejny rok będzie równie owocny, a współpraca ze wszystkimi polonijnymi organizacjami przyczyni się do jeszcze większego szerzenia tożsamości narodowej na obczyźnie.

Autor: Aneta Matyszczyk