W drodze po sukces najpierw wstąp do naszej szkoły…

54

Tegoroczne uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza miały bardzo uroczysty charakter i, jak zawsze w tej właśnie szkole, niezwykle interesujący i niepowtarzalny.

O randze zawodu nauczyciela nikogo nie trzeba uświadamiać, każdy z nas pamięta swojego ulubionego polonistę, historyka, matematyka, który przekonał do studiowania przedmiotów ścisłych, czy nauczyciela śpiewu, który trafnie ocenił zdolności wokalne, ect. Największym podziękowanieniem dla nauczycieli były i są sukcesy ich uczniów. Zuzanna Żurek – prezes Towarzystwa Oświatowego im. Sienkiewicza, które od 87 lat opiekuje się (opiekun prawno-finansowy) polską szkołą im. Sienkiewicza na Brooklynie, bardzo serdecznie  przywitała zebranych gości, dyrektorkę szkoły Annę Kubicką,grono pedagogiczne i przedstawicieli komitetu rodzicielskiego. „To dzięki wam, drodzy nauczyciele – podkreśliła pani prezes – nasi uczniowie osiągają tak doskonałe wyniki nie tylko na terenie własnej szkoły, ale również w konfrontacjach międzyszkolnych –Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce. To dzięki waszemu wysiłkowi Amerykanie polskiego pochodzenia mówią po polsku i poznają kulturę swoich przodków”.

W uroczystości wzięli udział: Grażyna Michalski – dyrektor wykonawcza Komisji Oświatowej KPA, Agnieszka A. Chwatko – P-SFUK, Jolanta Kwiatkowska – P-SFUK – nowy menedżer oddziału na Boro Parku, ks.Marek Chachlowski – znany wszystkim duchowy opiekun szkoły.

Prezes Zuzanna Żurek poinformowała zebranych, że nauczycielki Joanna Pantuchowicz, Renata Palac i Małgorzata Szeszko zostały wyróżnione za duże osiągnięcia w pracy pedagogicznej, a dyrektorka szkoły Anna Kubicka za wzorowe prowadzenia placówki edukacyjnej. Wyróżnione osoby otrzymały dyplom prezesa Centrali Polskich Szkół Dokształcających. Ponadto na tegorocznym balu nauczyciela, który odbył się na Staten Island, Towarzystwo Oświatowe im. Henryka Sienkiewicza uhonorowano statuetką Janiny Igielskiej – najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w oświacie polonijnej. Dyplomy i podziękowania otrzymali również rodzice za wieloletnią pomoc i zaangażowanie w życie szkoły: Lucyna Naprawa, Marta Plonski, Jaroslaw Lipka. „W drodze po sukces najpierw wstąp do naszej szkoły” – podsumowała Zuzanna Żurek.

Niespodzianką spotkania była dodatkowa uroczystość, jaką Towarzystwo Oświatowe wraz z dyrekcją i gronem pedagogicznym przygotowało dla Małgorzaty Grabowskiej – nauczycielki, która w tym roku obchodziła jubileusz 20-lecia pracy u Sienkiewicza. Ania Trykozko – wychowawczyni kl. V, wspólnie z koleżankami napisały wierszowaną „Historię życia pewnej nauczycielki (Małgosi Grabowskiej)”, pełną zabawnych epizodów, począwszy od narodzin, przez pracę w Polsce, emigrację do USA i tęsknotach za „pracą w polskiej szkole, aż do finału – czyli jubileuszu 20-lecia pracy w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Sienkiewicza, za co otrzymała tytułu Królowej Szkoły 2015.

Jak powiedziała dyrektor Kubicka, „pani Małgosia jest nauczycielem z najdłuższym stażem pracy w naszej szkole, jest lubiana przez uczniów, rodziców. Jest cenionym pedagogiem, o czym świadczy fakt, że 2 lata temu została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Pragnę podziękować pani Małgosi za pracę z uczniami oraz pracę nad gazetką szkolną 'Płomyk', pracę na szkolnej stronie internetowej, jak również za wkład pracy w przygotowywanie uczniów do konkursów w latach ubiegłych, a przede wszystkim za lojalność wobec szkoły Sienkiewicza”.

Uroczystość zakończyła się toastami i gromkim „Sto lat” z najlepszymi życzeniami, zdrowia i pomyślności na kolejne lata pracy dla jubilatki i wszystkich nauczycieli.

Podczas biesiadowania Anna Kubicka zapoznała zebranych ze szkolnym albumem – pamiętnikiem z minionego roku szkolnego 2014-2015, który przygotowała Olga Rafaelle. Pamiątkową księgę wykonano z prawdziwie artystycznym kunsztem, wyjątkowo ciekawie i elegancko. W całorocznym albumie zaprezentowały się wszystkie klasy, przedstawiono wszystkie imprezy, które odbyły się w szkole podczas minionego roku.

Z okazji Dnia Nauczyciela Towarzystwo Oświatowe przygotowało poczęstunek, wspaniałe bukiety kwiatów i drobne niespodzianki dla wszystkich nauczycieli. Oryginalne dekoracje stołów przygotowała, jak zawsze perfekcyjnie, Elżbieta Bujnowska.

Drodzy nauczyciele i wychowawcy, życzymy wszystkim dużo zdrowia i radości z wykonywanej pracy.

Autor: Elżbieta Popławska