W Nowym Jorku IPN otwiera „Przystanek Historia”

0
2

Prezes INP Jarosław Szarek wyjaśnia, że „Przystanek Historia” będzie ważnym miejscem dla podtrzymywania pamięci o polskiej przeszłości. „Przystanek Historia” to miejsce rozmów o historii Polski, coś w rodzaju klubu dyskusyjnego, a także miejsce, w którym prezentowane są wystawy. „Przystanki Historia” działają w wielu miastach w Polsce, od 2015 roku także w Wilnie, od kilku tygodni w Brukseli, a od dziś w Stanach Zjednoczonych – przypomina prezes IPN.

Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Justyna Skowronek mówi, że „Przystanek Historia” ma na celu rozszerzenie oferty edukacyjnej Instytutu na terenie Stanów Zjednoczonych, czyli: cykli spotkań edukacyjnych, wystaw, promocji książek. Powstanie placówki w Nowym Jorku pozwoli na spotykanie się z Polonią i nie tylko w cyklu 3-4 razy do roku, które będą umożliwiały poznawanie wybranych, ważnych tematów z naszej historii.

Jarosław Szarek zapowiada, że działalność „Przystanku Historia” w Nowym Jorku zainauguruje spotkanie poświęcone operacji polskiej NKWD z 1937-38 roku – sowieckiemu ludobójstwu na Polakach. W jego ramach zamordowano co najmniej 111 tysięcy naszych rodaków, którzy zostali w Związku Radzieckim po Traktacie Ryskim.

Otwarciu placówki towarzyszyć będzie prezentacja dokumentów dotyczących tej zbrodni, przechowywanych w Archiwum IPN.
„Przystanek Historia” w Nowym Jorku będzie się mieścił na Brooklynie. Mógł powstać dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw zagranicznych i polskiej ambasady.

Tematy czerwcowych spotkań to między innymi tegoroczny przewodni temat edukacyjny IPN:

„Operacja Polska NKWD 1937-1938”
Operacja ta była częścią „Wielkiego Terroru” w latach 1936-1938, którego padło co najmniej 8 milionów obywateli ZSRR. W czasie jej przebiegu Sowieci wymordowali około 200 000 Polaków, obywateli ZSRR, a ponad 100 000 deportowali na Syberię i do Kazachstanu. Akcja objęła wszystkich Polaków, bez względu na przynależność klasowo-społeczną. Poprzedzona była ona antypolską propagandą. O skali nienawiści Sowietów świadczy to, że w tym okresie 20 procent Polaków zostało wymordowanych.

„Archiwum Pełne Pamięci”
– Chcemy, aby każdy okruch naszej historii został uratowany – mówił prezes IPN dr Jarosław Szarek podczas konferencji inaugurującej nowy projekt i portal Instytutu – Archiwum Pełne Pamięci. Ma on służyć ratowaniu naszego dziedzictwa kulturowego, w tym cennych dokumentów, które – choć dla poprzednich pokoleń Polaków były relikwiami, dziś ludziom nieznającym ich wartości mogą się wydać zbiorem papierów bez wartości – podkreślił prezes IPN.
– Nasz projekt to także odpowiedź na potrzebę społeczną, bo praktycznie od początku istnienia IPN zjawiali się u nas ludzie, którzy chcieli nam pewne materiały przekazać. Nawet wtedy, gdy nie do końca zdawali sobie sprawę z ich wartości – powiedziała w czasie inauguracji projektu w Centrum Edukacyjnym IPN Marzena Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu. Apelowi o przekazywanie lub udostępnianie takich materiałów, także kronik czy zbiorów rodzinnych, towarzyszy uruchomienie nowego portalu – www.archiwumpamieci.pl. Także za jego pośrednictwem można się skontaktować z pracownikami instytutu, by przekazać im dokumenty czy zainteresować IPN opowieścią o losach własnej rodziny.
„Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej” rozpoczęło pracę 8 maja 2014 roku. Powstało w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie losami ofiar represji pod okupacjami niemiecką i sowiecką. W ciągu pierwszego roku działalności skierowano do niego ponad 10 000 zapytań.


Unikatowy zasób archiwalny obejmuje:
– dokumenty pozyskane i wytworzone przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce i Ośrodek KARTA
– elektroniczne bazy danych Międzynarodowego Biura Poszukiwań w Bad Arolsen
– Indeks Represjonowanych
Wśród prelegentów znajdziemy Zastępcę Dyrektora AIPN dr Mariusza Żuławnika, Jacka Ryżko (AIPN), Karola Madaja (BEN), Rafała Pękałę (BEN) oraz Sergiusza Kazimierczuka (BEN).
Spotkania od 9 do 11 czerwca w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ, w Diecezjalnym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Passaic, NJ, w Kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku

Autor: AS, (IAR)