W Orchard Lake obchody 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

151
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Mirosław Król ZDJĘCIA: ARCH. CENTRUM POLONIJNEGO

Nikt nie mógł się spodziewać, że 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II będzie obchodzona w czasie światowej pandemii koronawirusa, kiedy w amerykańskich kościołach nie mogą gromadzić się wierni, kult jest ograniczony do minimum oraz w zależności od stanu wprowadzane są kolejne restrykcje, mające pomóc w walce ze śmiercionośnym wirusem.

Jak ważna to uroczystość dla Polonii amerykańskiej, pokazała determinacja organizatorów w przygotowaniu obchodów 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, na które składały się m.in.: uzyskanie pozwolenia od władz stanowych oraz diecezjalnych, zabezpieczenie logistyczne przez służby sanitarno-epidemiologiczne, wynajęcie namiotu, patronat medialny i pomoc techniczna EWTN.
Uroczysta msza święta została przygotowana przy archidiecezjalnym sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie organizatorzy przygotowali ogromny namiot dla wiernych i przyjaciół Centrum Polonijnego w Orchard Lake, chcących wspólnie oddać Bogu cześć za dar świętego rodaka.
Pomimo deszczowej aury uroczystości rozpoczęły się punktualnie w niedzielne popołudnie o godz. 17:00 przy udziale wielu wiernych i kapłanów, pośród których byli: ks. kan. Mirosław Król – kanclerz Centrum Polonijnego w Orchard Lake, ks. Lawrence Zurawski – proboszcz parafii św. Tomasza Apostoła w Garden City, ks. Andrzej Maślejak SChr – proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Sterling Heights, ks. Przemysław Nowak – wicerektor seminarium duchownego św.św. Cyryla i Metodego oraz ks. Damian Chrzanowski – prefekt powyższego seminarium. Przed rozpoczęciem Eucharystii ks. kanclerz przeczytał listy okazjonalne przysłane do Centrum Polonijnego w Orchard Lake z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II przez wiele znamienitych osobistości, pośród których należy wymienić: prezydenta RP Andrzeja Dudę, kard. Stanisława Dziwisza, abp. Allena Vignerona, metropolitę Detroit, prof. Piotra Wilczka, ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych.

Na celebrację 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły wierni do Orchard Lake przybyli w maseczkach

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Mirosław Król. We wstępie zwrócił się do zgromadzonych wiernych tymi słowami: „Drodzy bracia i siostry, drodzy rodacy, serca pełne wdzięczności dziękują Bogu dzisiaj za pontyfikat, za życie, piękne życie wielkiego naszego rodaka. Świadomi tego wielkiego daru, niech nasze serca wyśpiewują radosne dziękczynienie”.
W języku polskim homilię wygłosił ks. Andrzej Maślejak SChr, który mówił między innymi: „Każdy człowiek ma swoją drogę życia, dzisiaj ze szczególną uwagą patrzymy na drogę życia św. Jana Pawła II. 100 lat temu narodził się papież, który będzie wzywał do nawrócenia. Narodził się papież, któremu siły zła będą starały się odebrać życie. […] Święty Janie Pawle II, dzisiaj z okazji twoich 100. urodzin, dziękujemy ci za to, że uczyłeś nas trzech rzeczy: jak żyć, jak cierpieć i jak umierać”. W języku angielskim homilię wygłosił ks. Mirosław Król. W swoim wystąpieniu odwołał się do świadectwa narodzenia świętego z Wadowic, o heroiczności jego matki Emilii, która pomimo propozycji usunięcia ciąży przez lekarza, zdecydowała się dać życie temu dziecku. Jeśli by tego nie zrobiła, nigdy byśmy się nie dowiedzieli, że Bóg daje światu świętego człowieka – tytana wiary.

Podczas mszy św. został zachowany – zgodnie z zaleceniami – dystans społeczny

Głos zabrał także obecny biskup emeryt archidiecezji Detroit Francis Reiss, który z wielkim wzruszeniem podzielił się z obecnymi świadectwem spotkania ze św. Janem Pawłem II. Na zakończenie mszy ks. Mirosław Król pobłogosławił wiernych relikwiami św. Jana Pawła II.
Uroczystości towarzyszyła oprawa muzyczna i piękny śpiew przygotowany przez chór Adoramus z ks. Mirosławem Frankowskim SChr na czele oraz chór Filareci.
Pomimo wielu trudności, bardzo cieszymy się, że udało się zorganizować piękne wydarzenie, które na długo pozostanie w naszej pamięci, jakim była wspólna celebracja 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła Wielkiego.