W zarządzie się służy, a nie rządzi

114
Nowy zarząd ZPA (od lewej): Iwona Dzietczyk – członek zarządu, Agnieszka Doliński – skarbnik, Elizabeth Khattak – sekretarz, Izabela Jędruchniewicz – administrator szkoły i Katarzyna Kolek – prezes. Brakuje Magdaleny Pulwin i Małgorzaty Kubiak ZDJĘCIA: JANUSZ M. SZLECHTA/ NOWY DZIENNIK

W siedzibie Zjednoczenia Polaków w Ameryce w Perth Amboy, NJ, odbyło się w piątek, 10 czerwca, walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego dokonano wyboru nowych władz oraz omówiono zagadnienia dotyczące aktualnej sytuacji organizacji, a także polskiej szkoły ZPA.

Aby oddać głos, należało uregulować roczne składki członkowskie, co wiele osób uczyniło (obecnie składka wynosi 20 dolarów; do końca 2019 roku było to 12 dol.). Wszyscy uczestnicy tego dorocznego spotkania mogli wypić kawę lub wodę oraz zjeść pyszne kanapki i pączki. Czas zarówno przed zebraniem, jak i po jego zakończeniu umilał rodzinny zespół: Janusz Pogrzelski grał na keyboardzie, a jego żona Barbara śpiewała. Usłyszeliśmy wiele znanych polskich przebojów. Można było też zatańczyć i niektórzy z tej okazji skorzystali.

ZJEDNOCZENIE POLAKÓW W AMERYCE DZISIAJ

Na prowadzącego zebranie został wybrany Mirosław Klisiewicz. Pod jego przewodnictwem zebranie przebiegało bardzo sprawnie, zgodnie z ustalonym wcześniej porządkiem.

Mirosław Klisiewicz (pierwszy z prawej) otwiera zebranie. Przy stole siedzą (od lewej): Iwona Dzietczyk – opiekunka szkoły, Hanna Skowrońska-Jękal – dyrektorka Polskiej Szkoły Dokształcającej ZPA, Agnieszka Doliński – skarbnik, Katarzyna Kolek – prezes zarządu ZPA, Elizabeth Khattak – sekretarz, Izabela Jędruchniewicz – administrator szkoły i Jacek Furtak – zastępował żonę Agnieszkę, nową opiekunkę szkoły z ramienia zarządu ZPA

Uczestników zebrania powitała Katarzyna Kolek, prezes ustępującego zarządu ZPA. Potem poprosiła, aby uczcić  minutą ciszy tych członków ZPA, którzy odeszli w minionym roku. A byli to: Romuald Magryta, Zbigniew Żelazowski, Bill Sulikowski i Paulina Klim.

Potem zebrani wysłuchali sprawozdań z rocznej działalności ZPA. Elizabeth Khattak, sekretarz zarządu, stwierdziła, że z powodu pandemii działalność organizacji była ograniczona, ale mimo to udało się wiele spraw wykonać. Aktywnych członków ZPA jest 514, a w minionym roku dołączyło 28 nowych, co jest dużym sukcesem.

Agnieszka Doliński, skarbnik, przedstawiła finanse organizacji. ZPA w minionym roku było na plusie. Największe dochody czerpie ze składek, ale też trzyma się dobrze dzięki sponsorom. Głównymi są: United Poles Federal Credit Union i Polish & Slavic Federal Credit Union.

Dyrektorka Polskiej Szkoły Dokształcającej ZPA Hanna Skowrońska-Jękal poinformowała, że w szkole jest aktualnie 104 uczniów: od przedszkola, poprzez klasę 0, klasy od 1 do 8 i klasy licealne. Z uczniami pracuje 12 nauczycieli i 3 wolontariuszki, byłe maturzystki. Hanna Skowrońska-Jękal serdecznie podziękowała im za oddanie i wspaniałą pracę z dziećmi. Rodzicom i nauczycielom podziękowała również Iwona Dzietczyk, opiekunka szkoły z ramienia ZPA.

Iwona Ćwiek, wiceprezes Spółki Akcyjnej ZPA, przypomniała o pożarze, który w połowie października 2021 roku wybuchł w siedzibie ZPA w pokojach na górze. Na szczęście Sala Kryształowa nie uległa zniszczeniu. Dzięki temu ZPA Banquet Halls mogą normalnie funkcjonować.

Uczestnicy zebrania – w środku Iwona Ćwiek, wiceprezes The United Poles in America Entrerprises

Arek Kazimierski stwierdził, że Komisja Rewizyjna nie ma żadnych zastrzeżeń do finansów i pracy zarządu.

Tom Kazalski przedstawił po angielsku sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego, a Adam Stępień uczynił to po polsku. W sprawozdaniu jest mowa o aktualnych, wciąż nierozwiązanych, problemach. Okazuje się, że wciąż jest błędna lista udziałowców spółki ZPA, a stary zarząd, zawieszony na dwa lata, chce wrócić do organizacji. Jest to sprzeczne z regulaminem, ponieważ zostali usunięci z członkostwa ZPA przez Sąd Koleżeński i w wyniku głosowania członków. Nowy zarząd wydał uchwałę, aby zgodnie z art. 48/49 przywieźli z powrotem swoje certyfikaty akcji, ale odmawiają. Jak wynika ze statutu, spółka jest tylko dla członków ZPA.

NOWY STARY ZARZĄD

W wyborach można było oddać głos osobiście lub drogą pocztową. Na nowy zarząd zagłosowało 106 członków ZPA, w tym 52 osobiście, podczas zebrania. W skład nowego zarządu weszły wszystkie te panie, które pełnią swe funkcje już od kilku lat. Na prezesa zarządu ZPA została wybrana Katarzyna Kolek. Elizabeth Khattak w dalszym ciągu będzie sekretarzem, Agnes Doliński – skarbnikiem, Magdalena Pulwin – koordynatorem wydarzeń, Małgorzata Kubiak – rzecznikiem prasowym, Izabela Juchniewicz – administratorem szkolnym, a Iwona Dzietczyk – członkiem zarządu.

“Jest to już mój 8. rok jako prezesa ZPA, a 9. w zarządzie. Nigdy bym nie pomyślała, że spocznie na moich barkach taka odpowiedzialność, jak prowadzenie organizacji – powiedziała Katarzyna Kolek. – Weszłam do zarządu tymczasowo, na chwilę, i zaczęłam pomagać w szkole jako opiekunka. Po roku zostałam wybrana na prezesa ZPA. Członkowie dostrzegli we mnie lidera. Nie wiedziałam, że mogę nim być. Szybko zauważyłam, że w zarządzie nie rządzi się, tylko się służy. Trzeba się ciężko napracować, żeby kontynuować tradycje ZPA, które zapoczątkowali założyciele tej organizacji 70 lat temu. Tak, ZPA ma już 70 lat! Służymy dla dobra wszystkich członków, dla dobra szkoły, dla dobra Polonii. Bywają ciężkie dni, ale cel jest zacny i satysfakcja ze wspólnych osiągnięć jest wielka. Cieszę się, że mam wspaniały i oddany zespół, który mi pomaga każdego dnia. Bezinteresownie, społecznie, kosztem swojego wolnego czasu. Tych dawnych, pierwszych członków ZPA już zostało niewielu, ale pamięć o nich nie zaginie, dopóki my żyjemy. ZPA to był dla nich dom, który wznieśli po zawierusze II wojny światowej. Mieszanka ludzi była niezwykła. Mieliśmy tu młodych weteranów, którzy walczyli w armii generała Andersa, aby pobić Niemców w słynnej bitwie pod Monte Cassino. Byli tu ocaleni z Syberii. Byli piloci, którzy bronili Anglii. Byli spadochroniarze, którzy służyli pod dowództwem generała Sosabowskiego. Wielu było z 1. Dywizji dowodzonej przez gen. Maczka, która wyzwoliła Holandię i Belgię. Byli też marynarze, którzy służyli na morzu pod polską banderą. Byli przesiedleńcy i ocaleni z obozów koncentracyjnych, a także ocaleni z Powstania Warszawskiego. Te straszne doświadczenia bardzo ich różniły od ludzi w Ameryce, którzy nie doświadczyli wojny. ZPA było wtedy odpowiedzią na ich duchowe i emocjonalne potrzeby. Jak nam opowiadali, to członkostwo w ZPA było stabilne przez długi czas, ponieważ nieprzerwanie dołączały do nich ofiary powojennych przeżyć. Przez kolejne dekady byli to uchodźcy z PRL-u, ofiary wielu przewrotów, represji, a potem z okresu Solidarności. Od 20 lat jednak emigracja z Polski do USA systematycznie maleje. Młode pokolenie żyje w całych Stanach Zjednoczonych, bardzo dobrze się zaasymilowało i być może dlatego nie ma czasu na działalność w organizacjach polonijnych. Wciąż jednak wielu rodziców przyprowadza dzieci do polskiej szkoły, co oznacza, że polskie miejsca nie są im obojętne” – podkreśliła pani prezes.

Janusz Pogorzelski gra na keyboardzie, a jego żona Barbara śpiewa znane polskie przeboje

Na koniec podziękowała całemu zarządowi za pracę i oddanie dla organizacji. Zaprosiła do wsparcia zarządu i współpracy wszystkie osoby, które chcą pomagać innym. “Gorąco zapraszam do popierania naszych imprez, wydarzeń i prac remontowych, abyśmy nie utracili naszej siedziby. Kto może, niech kupi akcje, a wówczas będzie miał głos w sprawach spółki” – zaapelowała Katarzyna Kolek. Podziękowała też sponsorom, sportowcom, kadetom Pułaskiego i wszystkim przyjaciołom za wsparcie i serce dla ZPA.

70 LAT ZPA

1 marca 1952 roku Zjednoczenie Polaków w Ameryce oficjalnie rozpoczęło swoją działalność. 24 kwietnia 1952 r. zostało zarejestrowane w State of New Jersey – Department of the Treasury w Trenton. Powstanie tej organizacji było podyktowane potrzebą duchowego zjednoczenia Polonii, kontynuacji tradycji narodowych, krzewienia polskiej kultury i oświaty. Powstanie tej organizacji było dziełem Hieronima Wyszyńskiego.

W roku 1965 utworzono Spółkę Akcyjną – United Poles in America Enterprises Inc. Członkowie ZPA zakupili budynek, który – po przebudowie i rekonstrukcji – stał się siedzibą organizacji.

W tym roku ZPA świętować będzie 70-lecie działalności. Zarząd zapowiada przygotowanie specjalnej uroczystości.

Józef Waszkiewicz krótko opowiedział o sobie. Od 1974 roku jest członkiem ZPA. Mieszka w Perth Amboy. Jest jednym z najstarszych członków organizacji, bardzo jej oddany

Zjednoczenie Polaków w Ameryce

281 Grace Street

Perth Amboy, NJ 08861

tel. (732) 442-2660

website: www.zpaofperthamboy.com

Facebook: htpp::// www.facebook.com/ZPAperthamboy

Zarząd ZPA

[email protected]

Polska Szkoła ZPA

[email protected]

[email protected]