Warto być dumnym z Polski

227
Ksiądz Andrzej Ostaszewski, członkowie SWAP i Korpusu Pomocniczego Pań przy 36. Placówce przed pomnikiem żołnierzy ZDJĘCIA: JANUSZ M. SZLECHTA/NOWY DZIENNIK

Centralne polonijne uroczystości z okazji 40. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych oraz 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się w niedzielę, 30 sierpnia, w kościele pod wezwaniem św. Kazimierza w Newarku, NJ.

Mszę świętą celebrował proboszcz parafii, ksiądz dr Andrzej Ostaszewski, wspomagany przez księży: Władysława Wiktorka z parafii Świętej Rodziny w New Brunswick, NJ, Mirosława Kusibabę i ks. Dennisa.

Polonia pamięta o ważnych wydarzeniach w historii Polski i wciąż je przypomina. Stąd też, mimo obowiązujących ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, kościół wypełniła liczna grupa wiernych. Ksiądz Andrzej Ostaszewski powitał serdecznie wszystkich uczestników tego wydarzenia. Podkreślił, że to dobrze, iż wracamy do kościoła i uczestniczymy w mszy świętej, gdyż czas najwyższy uświadomić sobie, że to Bóg kieruje światem.

Gościem specjalnym miał być Lech Sobieszek – sygnatariusz porozumień sierpniowych w Stoczni Gdańskiej w 1980 r., lecz nie dojechał z powodów zdrowotnych. Dotarli natomiast byli członkowie i działacze Solidarności, także ci represjonowani w czasach PRL.

W mszy świętej i całej uroczystości uczestniczyli (od lewej): Franciszek Piwowarczyk i Ryszard Bąk – członkowie Rady Dyrektorów PSFCU, Bogdan Chmielewski – dyrektor wykonawczy PSFCU,
konsul Mateusz Gmura i członkowie 36. Placówki SWAP w Passaic i Clifton

Przybyli: Mateusz Gmura – konsul Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku, Bogdan Chmielewski – dyrektor wykonawczy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, Ryszard Bąk i Franciszek Piwowarczyk – członkowie Rady Dyrektorów PSFCU, Maciej Rusiński – koordynator Klubów Gazety Polskiej w USA i Kanadzie, Jacek Szklarski – przedstawiciel Reduty Dobrego Imienia w USA. Obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej: p.o. komendanta SWAP Tadeusz Antoniak, delegacja 51/99 Placówki SWAP z Jersey City z komendantem Stanisławem Jarząbkiem, delegacja 36. Placówki SWAP w Passaic i Clifton z komendantem Grzegorzem Głowaczem oraz Korpusu Pomocniczego Pań przy 36. Placówce SWAP. Były też delegacje polskich szkół, harcerze oraz członkowie Rodzin Radia Maryja.

W swoim kazaniu ksiądz Andrzej Ostaszewski podkreślił, że w historii Polski, w utrzymaniu jej niepodległości niezwykle ważne są wartości chrześcijańskie. To właśnie pod sztandarami z napisem „Bóg, Honor i Ojczyzna” utrzymaliśmy jedność narodu. Stwierdził, że usilne próby oderwania Polski od Kościoła, od chrześcijaństwa, nie powiodą się, bo my, Polacy, Boga mamy w sercach. Przypomniał, że nasi żołnierze w 1939 r. bronili z honorem ojczyzny przed najazdem niemieckim, a potem sowieckim. Przypomniał też, że Kościół katolicki wsparł mocno ruch Solidarności. „Jeśli jesteś Polakiem, to wszystko, co polskie, powinno być bliskie twojemu sercu. Módlmy się też o to, aby Polska nie zapomniała o swoich dzieciach rozproszonych po świecie” – podkreślił ksiądz Ostaszewski.

Mszę świętą za żołnierzy polskich walczących o Polskę w czasie II wojny światowej i za tych, którzy w sierpniu 1980 roku stworzyli Solidarność, odprawili (od lewej): ksiadz Władysław Wiktorek, ks. Dennis, ks. Andrzej Ostaszewski  i ks. Mirosław Kusibaba

Potem wszyscy modlili się za bohaterskich polskich żołnierzy, którzy oddawali życie w obronie ojczyzny, i za działaczy Solidarności, którzy przyczynili się do wyrwania Polski z komunizmu. „Modlitwę powszechną” poprowadził Jacek Szklarski z żoną Anetą.

Po mszy świętej konsul Mateusz Gmura odczytał list, który do uczestników tego wydarzenia napisał Jan Dziedziczak – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą.

„W tym szczególnym dniu kieruję serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku dla moich drogich Rodaków zgromadzonych w parafii św. Kazimierza w Newarku. (…) Między innymi tu, w Stanach Zjednoczonych, po wojennej zawierusze, przyszło osiedlić się wielu polskim bohaterom walk o Ojczyznę. Prowadzona przez nich na obczyźnie patriotyczna działalność pozwoliła przetrwać duchowi polskości. Pamiętamy o Waszym wsparciu w najgorszych czasach PRL-owskiej dyktatury. (…) W tym szczególnym dniu kieruję serdeczne pozdrowienia do Polaków w Newarku oraz wszystkich Polaków zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Proszę, abyście budowali dobre imię Polski wśród Amerykanów, abyście mówili o Polsce, o naszej pięknej i trudnej historii, o kulturze, w gronie lokalnych wspólnot, w pracy, podczas odpoczynku, w każdych okolicznościach. Bo warto być dumnym z Polski i jej dziedzictwa”.

Następnie konsul Gmura odczytał list konsula generalnego RP w Nowym Jorku Adriana Kubickiego, skierowany na ręce Tadeusza Antoniaka, przewodniczącego Komitetu Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego.

„Niemiecka, a następnie sowiecka napaść na Polskę we wrześniu 1939 roku (…) były bagnetem wbitym w plecy polskiej wolności i umiłowanie pokoju, a największy konflikt zbrojny XX wieku pochłonął ponad sześć milionów naszych obywateli. Im wszystkim, dla których wspólnym mianownikiem i najwyższym dobrem była wolna i niepodległa Polska, winni jesteśmy pamięć. (…) Żołnierze polscy, dzielnie walczący wraz z aliantami przeciwko państwom Osi na wszystkich niemal frontach świata, nie mogli przewidzieć, że cztery dekady później nasi rodacy, tym razem pokojowo, stawiać będą opór kolejnym, komunistycznym okupantom. To za ich przyczyną spotykamy się dzisiaj w Newarku.

Wydarzenia w Trójmieście z 1980 roku okazały się katalizatorem wielkiego aliansu społecznego, uwolniły ogrom ducha Narodu Polskiego i okazały się być przyczynkiem do długiej, choć cierniami usłanej, drogi ku wolnej Polsce. 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego było przełomem w walce o podmiotowość społeczeństwa, zaś sam strajk, który wybuchł w Stoczni Gdańskiej im. Lenina 14 sierpnia 1980 roku, dał przykład robotnikom w Nowej Hucie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i wielu innych polskich miastach, co w konsekwencji skutkowało podpisaniem kompromisu z 31 sierpnia zwanego porozumieniem sierpniowym. (…) Wszystkim uczestnikom dzisiejszych uroczystości w Newarku życzę (…) wytrwałości w poświęcaniu wolnego czasu na propagowanie wspaniałej polskiej historii i kultury”.

Tadeusz Antoniak, jeden z głównych organizatorów uroczystości, podkreślił,
że „niepodległość nie jest dana raz na zawsze”

Następnie głos zabrał, w imieniu organizatorów, Tadeusz Antoniak – pełniący obowiązki komendanta naczelnego SWAP oraz przewodniczący Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego. Przeczytał list Antoniego Macierewicza – marszałka seniora Sejmu RP, w którym podziękował on ks. Ostaszewskiemu oraz organizatorom uroczystości w Newarku. Antoniak podkreślił, że obchody tych uroczystości – 40. rocznicy porozumień sierpniowych, 81. rocznicy napaści na Polskę przez Niemców i Sowietów, a także 100. rocznicy Cudu nad Wisłą, 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i 610. rocznicy bitwy pod Grunwaldem – spinają się w jedno słowo: „niepodległość”, która ma jeden kształt i nie jest dana raz na zawsze.

Na zakończenie mszy zabrzmiała pieśń „Boże coś Polskę”, po czym wszyscy udali się pod pomnik polskich żołnierzy, którzy walczyli w II wojnie światowej. Jest to szczególny pomnik, chociaż bardzo skromny. Postawiony został niedaleko wejścia do kościoła, po lewej stronie. Niewiele osób o tym wie, że 1732 młodych mężczyzn – członków parafii św. Kazimierza – walczyło w polskich jednostkach na różnych frontach II wojny światowej. 62 z nich już nigdy nie wróciło do domu.

Członkowie Solidarności składają wieniec pod pomnikiem żołnierzy z parafii
św. Kazimierza poległych na frontach II wojny światowej

Wieńce i kwiaty pod pomnikiem złożyli: konsul Mateusz Gmura – od władz polskich, przedstawiciele SWAP, Solidarności, Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego, Klubów GP oraz harcerze. Organizatorami tych uroczystości rocznicowych byli: Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, Komitet Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego oraz Kluby Gazety Polskiej – USA.