Warto robić interesy w Polsce

0
7


W spotkaniu wzięło udział wielu lokalnych biznesmenów, lekarzy oraz grupa polsko-amerykańskich inżynierów z New Jersey i Pensylwanii, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Inżynierów „Polonia Technica”.
Konsul Henryk Sanecki szeroko przedstawił zebranym możliwości prowadzenia biznesu i inwestycji w Polsce. W interesującej prezentacji poinformował o polskim programie handlu i inwestycji oraz o licznych spotkaniach, jakie organizuje polski konsulat w ramach promocji kierunkowych programów inwestycyjnych i handlowych w naszym kraju. Podkreślił, że Polska jest bardzo zainteresowana eksportem wszelkich polskich towarów na niezwykle atrakcyjny i chłonny rynek amerykański.

Polonia może być tutaj bardzo pomocna, chociażby wspierając polski konsulat i promocję polskich towarów.
Strona polska jest otwarta na wszystkie propozycje biznesmenów polonijnych. Z kolei każdy polonijny biznesmen może też liczyć na pełne wsparcie ze strony konsulatu. Opracowany został szczegółowy przewodnik handlowo-inwestycyjny, który jest dostępny w internecie. Przewodnik ten informuje o zasadach tworzenia biznesu w Polsce, wyszczególnia wiele ulg dla nowych partnerów handlowych, w tym ulgi podatkowe.
Druga sferą jest inwestowanie w Polsce realizowane przez znane koncerny, banki i biznesy polonijne. Polska jest bardzo atrakcyjnym partnerem w tej sferze, gdyż oferuje wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, wysoko wykształcony personel menedżerski, wyspecjalizowanych inżynierów oraz – na początku – dogodne ulgi płatnicze wraz z możliwą pomocą inwestycyjna ze środków własnych i europejskich. Jest wiele firm, koncernów, kompanii ubezpieczeniowych i banków, które znakomicie prowadzą biznesy w Polsce. Warto wymienić m.in.: IBM, Home Depot, DHL, Capgemini, Deloitte, Bank of America, Bloomberg, Wells-Cargo, Washington DC Arch-Angels, UBS.

Konsul Sanecki podkreślił, że w Polsce stoworzono specjalne strefy ekonomiczne, w których istnieją szczególnie dogodne warunki dla rozwoju handlu i inwestycji. Do nich należy niezwykle aktywny region katowicki, gdzie w czerwcu 2012 roku odbyło się spotkanie handlowo-inwestycyjne z udziałem przedstawicieli wielu międzynarodowych koncernów i grup inwestycyjnych. Region katowicki jest jednym z największych w Polsce ośrodków akademickich, gdzie kształci się około140 tysięcy studentów, gotowych do podjęcia pracy w nowoczesnych zakładach lub firmach. Jest to duży potencjał młodych i aktywnych ludzi.
W ramach promocji możliwości inwestycyjnych w Polsce w czerwcu 2012 roku w Nowym Jorku odbyło się światowe forum (World BPO/ITO), które poświęcone było zagadnieniom współczesnych technologii informacyjnych w aspekcie potencjalnych inwestycji. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele regionu katowickiego.

Po zakończeniu prezentacji konsul Henryk Sanecki odpowiadał na liczne pytania. W dyskusji m.in. głos zabral dr inżynier Janusz Romański, który zaprosił konsula Henryka Saneckiego wraz z wicekonsul Anetą Kuczewską do udziału w spotkaniu inżynierów polonijnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Polonia Technica”, które odbędzie się w lutym 2013 roku w Nowym Jorku. Zaproszenie zostało przyjęte. Konsul Sanecki obiecał, że zaprezentuje polonijnym inżynierom program lokalnych biznesów. Przedstawicielki polskich lekarzy – dr Małgorzata Piszcz-Conelli oraz dr Małgorzata Romańska – podjęły tematykę promocji polskich leków na rynku amerykańskim.

Po zakończeniu oficjalnego spotkania wszyscy zebrani wzięli udział w tradycyjnym „opłatku” – składając sobie nawzajem życzenia.
Organizatorom spotkania: inżynierowi Henrykowi Miachałkiewiczowi i jego małżonce Barbarze oraz panu Albertowi Karwoskiemu – regionalnemu koordynatorowi organizacji polonijnych w New Jersey, należą się słowa podziękowania za niezwykle sprawną organizację spotkania i bardzo dobry poczęstunek. Należy podkreślić, że tego dnia polonijna grupa zebrała 520 dolarów z przeznaczeniem dla poszkodowanych przez huragan Sandy. Pieniądze te zostały przekazane charytatywnej organizacji St. Vincent.

Autor: MAŁGORZATA ROMAŃSKA