Warto sięgać wyżej

133
Iwona Stępniewski: "Staramy się wpajać uczniom świadomość własnej wartości i chęci doskonalenia swej osobowości, aby stali się wartościową częścią Polonii, a także prawymi obywatelami Stanów Zjednoczonych" FOTO: JANUSZ M. SZLECHTA/ NOWY DZIENNIK

"Na historię można patrzeć w różny sposób. Dla nas, nauczycieli, bardzo istotne jest to, aby przybliżyć historię Polski i narodu polskiego dziecku, które urodziło się w Stanach Zjednoczonych" – mówi Iwona Stępniewski, dyrektorka Polskiej Szkoły Dokształcającej Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ

Polska Szkoła Dokształcająca Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark rozpoczęła nowy rok szkolny 2019-2020 uroczystymi akademiami w piątek, 13 września – dla klas starszych – i w sobotę, 14 września – dla klas młodszych. Ilu macie w tym roku szkolnym uczniów i ilu jest nauczycieli?

Mamy klasy najmłodsze, w których spotykają się uczniowie liczący sobie 3 latka aż po klasę 11, czyli maturalną. W sumie będziemy uczyć blisko 300 uczniów. Aktualnie mamy 16 nauczycieli, ale szukamy nowych. Jesteśmy zainteresowani zatrudnieniem takich pedagogów, którzy mają świadomość misji i odpowiedzialności tego zawodu, dla których aspekt finansowy nie jest główną motywacją ich pracy.

Czy pani, jako dyrektorka, też prowadzi zajęcia z uczniami?

Tak, w piątek prowadzę klasę 8a, a w sobotę klasę 0b. Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, aby dyrektor szkoły prowadził zajęcia z uczniami. Dzięki temu nie traci kontaktu z młodzieżą i lepiej tę młodzież rozumie. Rozmawiamy w trakcie odbywającej się inauguracji roku szkolnego i nasi uczniowie są właśnie w sali widowiskowej. W imieniu wszystkich uczniów, moim i administracji Polskiej Fundacji Kulturalnej chciałam serdecznie podziękować nauczycielom za ich zaangażowanie i poświęcenie.

Jest to pierwszy rok szkolny, w którym pani będzie kierować szkołą w Clark. Od jak dawna jest pani związana z Polską Fundacją Kulturalną i z tą szkołą? Jaka jest misja szkoły?

Pracę w Polskiej Fundacji Kulturalnej, jako nauczycielka, rozpoczęłam w 1996 roku i pracuję do dziś. Misją naszej placówki oświatowej jest nauczanie języka polskiego, polskiej literatury, historii i geografii oraz przekazywanie polskiej kultury i polskich tradycji. Staramy się także wpajać uczniom świadomość własnej wartości i chęci doskonalenia swej osobowości, aby stali się wartościową częścią Polonii, a także prawymi obywatelami Stanów Zjednoczonych. W piątki zajęcia rozpoczynają się o godzinie 6 wieczorem i trwają do godziny 10. W zajęciach uczestniczą uczniowie starszych klas, od V do XI. Natomiast w sobotę zajęcia dla młodszych dzieci rozpoczynają się o godzinie 10 rano, a kończą o 2 po południu. W sobotę uczą się 3- i 4-latki, uczniowie zerówki i klas od I do IV.

Chciałabym dodać, że w czasie wakacji miałam zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w Polsce w „Polonijnym spotkaniu z historią najnowszą”, które zorganizował dla nauczycieli polonijnych Instytut Pamięci Narodowej. Spotkanie to trwało od 2 do 12 lipca, a wzięło w nim udział 43 nauczycieli z 17 krajów, między innymi: z Brazylii, Maroka, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Kazachstanu. Mieliśmy bardzo ciekawe wykłady, warsztaty szkoleniowe, zwiedziliśmy kilka muzeów. Zajęcia odbywały się głównie w dworku Jaworowy Dwór niedaleko Warszawy. Byliśmy oczywiście w Warszawie, ale także w Gdańsku i innych miastach. Grupa nauczycieli została zaproszona przed kamery Telewizji Polonia.

To niewątpliwie bardzo wartościowa inicjatywa IPN. Co dla pani było najistotniejsze, co pani wyniosła dla siebie z tego „Polonijnego spotkania z historią najnowszą”?

Bardzo istotne dla mnie jest to, że mogliśmy wymieniać się doświadczeniami o tym, jak w danym kraju wyglądają polskie szkoły i nauka języka polskiego, czyli też nawzajem uczyliśmy się. Zyskałam też inne, szersze spojrzenie na najnowszą historię Polski i świata. Otrzymałam zastrzyk nowej energii i motywacji, jak również wiele świetnych pomysłów dotyczących nauczania historii w szkole.

Przy okazji pragnę przypomnieć, że kolejny Przystanek Historia IPN odbędzie się w czwartek, 26 września w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark. Otwarte zostaną dwie wystawy poświęcone II wojnie światowej: „Wrzesień 1939” (przygotowana przez IPN Rzeszów) i „Oblężenie Warszawy 1939” (jest to wystawa fotografii Juliana Bryana przygotowana przez IPN). W piątek, 27 września, lekcje historii w naszej szkole poprowadzą wykładowcy z IPN. Podczas zajęć z młodzieżą opowiedzą o rozbiorach Polski oraz o II wojnie światowej.

W tym roku 1 września obchodziliśmy 80. rocznicę napaści Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej, stąd też w tym roku szkolnym temat ten będzie obecny w naszym nauczaniu. Na historię można patrzeć w różny sposób. Dlatego dla nas, nauczycieli, bardzo istotne jest to, aby przybliżyć historię Polski i narodu polskiego dziecku, które urodziło się w Stanach Zjednoczonych, ale pochodzi z polskiej rodziny. Podczas zajęć w najbliższy weekend, 20 i 21 września, dzieci w naszej szkole będą miały specjalną lekcję historii – będą malować plakaty dotyczące wojny i pokoju. Jedna z wersji mówi, że po lewej stronie plakatu będzie sylwetka człowieka w okresie pokoju, a z prawej strony młody artysta ma pokazać to, co mu się kojarzy z wojną, jak ją sobie wyobraża. Postaramy się do tego uczniów przygotować.

W 2018 roku obchodziliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po ponad 120 latach zaborów. Wiem, że temat ten był obecny podczas lekcji w waszej szkole w minionym roku, a tym razem – jak to pani zapowiedziała podczas rozpoczęcia nowego roku szkolnego – tematem wiodącym będzie napaść Niemiec oraz Związku Radzieckiego na Polskę i wybuch II wojny światowej.

Oczywiście. Ja z moimi uczniami, wówczas uczniami klasy 7, rozpoczęłam dyskusję na temat: co to takiego jest wolność? Teraz uczniowie ci są już w klasie 8. Na pewno wrócimy do rozmowy o wolności, co ona oznacza, jaka to jest wartość w życiu każdego człowieka, i jednocześnie będziemy mówić o wojnie. Nauczyciele będą mówić o tych problemach z uczniami we wszystkich klasach. Mamy podręczniki i w nich na ten temat też są informacje. Mam świadomość, że skarbnicą wiedzy, materiałów i pomysłów jest tutaj Instytut Pamięci Narodowej, który opiekuje się nami – czyli polonijnymi szkołami. Szkoli nauczycieli i jednocześnie daje nam do ręki pomoce naukowe. Można wejść na stronę internetową IPN i znaleźć tam pomysły oraz inspirację. Bardzo ciekawy jest projekt zatytułowany „Wojna w oczach dziecka“. Ten projekt będziemy realizować w naszej szkole.

Ważne jest dla nas, aby poziom lekcji się podnosił. Świat się zmienia i nauczyciel – nieważne ile ma lat, jak długo uczy – podobnie jak lekarz, musi wciąż podnosić swoje kwalifikacje, bo inaczej nie będzie nadążał za rzeczywistością i pozostanie z tyłu.

Zawsze trzeba sobie stawiać ambitne cele i iść do przodu. I to właśnie jest rola nauczyciela.

Staramy się zainteresować uczniów i ich rodziców nie tylko nauką w piątki czy w soboty, ale także zachęcić ich do przychodzenia do Polskiej Fundacji Kulturalnej w ciągu tygodnia. Temu służyły nasze półkolonie, które zorganizowaliśmy w naszej siedzibie po raz pierwszy podczas tegorocznych wakacji. Temu służą różne kółka zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne. Mamy teatr szkolny, który prowadzą dwie nauczycielki: Elżbieta Krakowski i Joanna Przybysz, w którym można rozwijać swój talent aktorski. Nauczycielka Marzena Szawińska uczy dzieci muzyki i prowadzi chór szkolny. Jest kółko matematyczne, które prowadzi Robert Argasiński, absolwent szkoły. Ja mam przyjemność prowadzić kółko Ambasadorzy Sztuki. Pomysł wziął się stąd, że zauważyliśmy, iż uczniom często brakuje podstawowej wiedzy o polskich pisarzach, poetach, aktorach, malarzach czy rzeźbiarzach. Warto bowiem sięgać wyżej i nie bać się tego.

W tym roku po raz pierwszy oficjalnie nasza szkoła wzięła czynny udział w akcji „Czytanie narodowe” pod patronatem polskiej pary prezydenckiej. W atrium PFK czytaliśmy nowele polskich pisarzy. Młodzi i starsi uczestnicy spotkania znaleźli czas, aby w sobotę, 7 września, wspólnie pochylić się nad wspaniałą i pouczającą nowelą Elizy Orzeszkowej „Dobra pani”. Był to dobry początek, aby rozpocząć powszechne czytanie polskich klasyków w każdej klasie przez cały rok szkolny.

Chciałam podkreślić, że nasza szkoła jest otwarta dla uczniów i rodziców i w każdej chwili można do nas przyjść i rozpocząć naukę. Dumni jesteśmy z tego, że Polska Fundacja Kulturalna w Clark wciąż pozostaje w polskich rękach. Zapraszamy do szkoły i do fundacji wszystkie osoby, które noszą Polskę w sercu.

ROZMAWIAŁ JANUSZ M. SZLECHTA

Polska Szkoła Dokształcająca

Polskiej Fundacji Kulturalnej

177 Broadway

Clark, NJ 07066

tel. (732) 382-7197

www.pcfnj.org