“Witaj maj, trzeci maj”

Patriotycznie u seniorów na Greenpoincie

199
Chór dziewczęcy Canzona z Murowanej Gośliny zaprezentował pieśni patriotyczne oraz znane ludowe przyśpiewki / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Seniorzy z Klubu Amber Health na Greenpoincie patriotyczną uroczystością uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W programie słowno-muzycznym udział wziął aktor Adam Gromadzki oraz chór dziewczęcy Canzona z Murowanej Gośliny. Krótki wykład wygłosiła również dr Iwona Korga, szefowa Instytutu Józefa Piłsudskiego.

Ponad 100 osób wzięło udział w trzeciomajowej uroczystości zorganizowanej przez Klub Seniora Amber Health oraz Instytut Józefa Piłsudskiego. Patriotyczna impreza odbyła się w piątek, 3 maja, w siedzibie tego znanego i lubianego Bursztynowego Klubu.

Spotkanie rozpoczęło się od wykładu na temat Konstytucji 3 maja, który wygłosiła dr Iwona Korga, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego. Opowiedziała, w jaki sposób doszło do uchwalenia tego aktu prawnego, a także przybliżyła sytuację geopolityczną, w jakiej wówczas znalazła się Polska. Wyjaśniła również, na czym polegało nowatorstwo i postępowość tej konstytucji oraz wskazała jej zalety.

“To pierwsza w Europie i druga na świecie – po konstytucji amerykańskiej – która w nowoczesny sposób ustanawiała władzę, prawa i przywileje na ziemiach polskich” – podkreśliła. Dodała, że najważniejszym przesłaniem tej konstytucji był trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także likwidacja “liberum veto”.

Dr Iwona Korga, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego, wygłosiła wykład na temat Konstytucji 3 maja / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Później na scenie pojawił się Adam Gromadzki, aktor, a także założyciel i dyrektor gdańskiego Teatru Rozmaitości.

“Jest to dla mnie moment bardzo wzruszający, że mogę się z państwem spotkać oraz podzielić okruchami z tortu poetyckiego związanego z tematyką patriotyczną” – stwierdził na wstępie. Występ Adama Gromadzkiego był także częścią obchodów 40-lecia jego pracy artystycznej na scenach teatrów polskich i zagranicznych.

Aktor pięknie wyrecytował kilka perełek polskiej literatury, wśród których znalazł się fragment “Kwiatów polskich” Juliana Tuwima oraz “Promethidiona” Cypriana Kamila Norwida, a także “Koncert Jankiela”, będący częścią XII księgi “Pana Tadeusza”, w którym dodatkowo pojawia się motyw poświęcony Konstytucji 3 maja. Deklamacja fragmentu dzieła Adama Mickiewicza miała dla aktora szczególne znaczenie, ponieważ przed laty grał on rolę Jankiela w sztuce wyreżyserowanej przez Adama Hanuszkiewicza i wystawianej w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Adam Gromadzki zaprezentował także mało znane “Wiersze dla cudem uratowanych” Feliksa Konarskiego, autora “Czerwonych maków”, oraz wiersz “Kozielska pani”, napisany przez Mieczysława Kierkłę, nieżyjącego już członka Instytutu Józefa Piłsudskiego. Recytacja wierszy przedzielona była fragmentami patriotycznego programu pt. “Witaj, Polsko”, zaprezentowanego przez sopranistkę Magdalenę Chmielecką i akompaniującą jej pianistkę Aleksandrę Dąbrowską. Ich recital był specjalnie przygotowany na uroczystość w Amber Health i odtworzony na dużym monitorze.

Adam Gromadzki podczas swojego patriotycznego programu słowno-muzycznego przekazał statuetkę Józefa Piłsudskiego do zbiorów Instytutu noszącego jego imię i mieszczącego się na Greenpoincie / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Po zakończeniu swojego występu Adam Gromadzki przekazał na ręce dr Iwony Korgi przywiezioną z Polski statuetkę Józefa Piłsudskiego, wykonaną przez potomka legionisty Władysława Szczudłowskiego, żołnierza I Brygady Józefa Piłsudskiego, a także Wojska Polskiego podczas II wojny światowej.

Później na scenie pojawił się chór dziewczęcy Canzona z Murowanej Gośliny, którego dyrygentką jest dr Adrianna Wtorkowska-Kubińska, a akompaniatorką Weronika Jarzyńska. Słowo wstępne do poszczególnych utworów prezentowanych przez chór wygłaszała jego założycielka i była dyrygentka prof. Elżbieta Wtorkowska.

Chór Canzona zaśpiewał kilka patriotycznych utworów oraz znanych ludowych pieśni. Wśród nich znalazły się dwa utwory Stanisława Moniuszki – “Złota rybka” oraz “Chochlik” – co było bezpośrednim nawiązaniem do Roku Moniuszkowskiego oraz 200. rocznicy urodzin tego kompozytora, które wypadały 5 maja.

Poza tym publiczność usłyszała m.in. takie pieśni, jak: “Pierwsza kadrowa”, “O mój rozmarynie”, “Wojenko, wojenko”, Przybyli ułani pod okienko”, “Hej, hej ułani malowane dzieci”, “Tam w ogródeczku”, “Wiosenka”, “Kukułeczka”, “Laura i Filon”, “Pieśń wiosenna”, a także “Witaj, majowa jutrzenko”, której refren “Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj!” wraz z chórem śpiewali wszyscy zebrani na sali. Pojawiła się również piosenka “Pamiętaj mnie” z filmu “Coco”.

Wszystkie pieśni zostały nagrodzone gromkimi brawami. Bardzo ciepło został także przyjęty utwór “Uwierz, Polsko”, skomponowany i napisany przez Monikę Brewczak, która była doktorantką prof. Elżbiety Wtorkowskiej.

Prof. Elżbieta Wtorkowska jest założycielką i pierwszą dyrygentką chóru dziewczęcego Canzona / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Solową partię zaśpiewały w niej najmłodsze chórzystki Iga Gramacka oraz Cecylia Kubińska, która jako córka dyrygentki dr Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskkiej i wnuczka prof. Elżbiety Wtorkowskiej, założycielki chóru, reprezentuje w nim już trzecie pokolenie. Po występie odbył się słodki poczęstunek, dzięki wsparciu firmy Adamba Imports oraz cukierni Cafe Riviera. Poza tym uczestnicy uroczystości mieli także okazję zobaczyć w sąsiadującej z klubem seniora Galerii A.R wystawę “Lublin meets New York”.

“Program ten był bardzo potrzebny, ponieważ uhonorował rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, a także Rok Moniuszkowski – podkreślił Janusz Skowron, dyrektor Klubu Seniora Amber Health. – Jestem pod wielkim wrażeniem chóru dziewczęcego z Murowanej Gośliny. W roku ubiegłym odwiedziła nas starsza grupa tego chóru, Canzona Absolwent, i zarówno poprzedni, jak i obecny występ był bardzo dobrze przyjęty przez seniorów. W dodatku mieli oni okazję zaśpiewać wraz z chórem znane pieśni legionowe i ludowe, co bardzo im się spodobało” – dodał Skowron.

W uroczystości trzeciomajowej w Klubie Seniora Amber Health wzięło udział ponad 100 osób / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Chór dziewczęcy Canzona wystąpił także 3 maja wieczorem w kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Linden, NJ, a dzień wcześniej zaśpiewał w Klubie Seniora “Krakus”, mieszczącym się w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpoincie. Pod koniec kwietnia koncertował również w Chicago.