Wsparcie dla czarterowego liceum z polskim akcentem

16

Fundacja Nowodworskiego rozpoczęła akcję gromadzenia funduszy potrzebnych do przeprowadzenia remontu budynku, w którym ma powstać liceum czarterowe. W Międzynarodowej Akademii Kultury, Sztuki, Nauki i Techniki w Yonkers, NY, będzie realizowany m.in. dwujęzyczny polski program oraz zajęcia dotyczące polskiej historii i kultury.

Międzynarodowa Akademia Kultury, Sztuki, Nauki i Technologii (International Academy of Culture, Arts, Sciences and Technology – CAST) ma powstać na terenie kampusu parafii św. Kazimierza w Yonkers, gdzie obecnie w soboty prowadzone są zajęcia Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marii Konopnickiej. Liceum ma zapewnić edukację publiczną, w ramach której będzie realizowany Dual Polish Language Program oraz międzynarodowa wymiana młodzieży z Polską i Polonią zamieszkałą w innych krajach. Ma to stanowić idealną bazę do nauki języków obcych i poznania świata.

Donacje można wpłacać na konto:
PSFCU # 10992435
lub wysłać czek, z dopiskiem „CAST School”,  bezpośrednio do fundacji na adres:
Nowodworski Foundation
18 Central Way, Purdys NY 10578

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sitenf.org

Główne cele czarterowego liceum to:
• akceptacja na najlepsze uniwersytety i uzyskanie wymarzonej pracy
• programy wyspecjalizowane w cyberbezpieczeństwie, biotechnologii, programowaniu oraz innych nowych kierunkach
• kursy dające kredyty uniwersyteckie i przygotowujące do studiów
• inspirujące programy z muzyki, sztuki, teatru i kultury polskiej
• poznanie uniwersalnej humanistycznej filozofii chrześcijańskiej.

URUCHOMIENIE SZKOŁY
Według planów pomysłodawców szkoły czarterowej, działającej na poziomie liceum, pierwszy rocznik uczniów, czyli klasy dziewiątej amerykańskiego systemu edukacji, powinien rozpocząć naukę we wrześniu 2019 roku. Jest to związane z koniecznością remontu w budynku, w którym będzie się mieściła Międzynarodowa Akademia Kultury, Sztuki, Nauki i Technologii – CAST, co także wiąże się z potężnymi wydatkami. Komitet organizacyjny, zajmujący się sprawami formalnymi dotyczącymi uruchomienia liceum, co jakiś czas napotyka na różne problemy, z którymi musi sobie poradzić, by zrealizować swój cel. Dlatego też pewnym modyfikacjom ulegają założenia związane z działalnością CAST.

„Jest olbrzymi opór ze strony Partii Demokratycznej i Parents Teachers Association (PTA) – przeciwnych tworzeniu jakichkolwiek innych szkół niż publiczne. Na każdym kroku zwalczają oni pomysły uruchomienia szkół czarterowych” – podkreśla Jerzy Leśniak, prezes Fundacji Nowodworskiego i zarazem przewodniczący Rady Powierniczej CAST. Dodaje, że ta niechęć jest szczególnie widoczna w Yonkers oraz w Westchester.

„W Yonkers istnieje tylko jedna czarterowa szkoła podstawowa, która jesienią chciała otworzyć liceum, ale w związku z oporem ze strony PTA jej zarząd zrezygnował z tego pomysłu, mimo że miał już zgodę władz stanowych” – wyjaśnia Jerzy Leśniak dodając, że dzięki temu miejsce to może zostać wykorzystane na powstanie Międzynarodowej Akademii Kultury, Sztuki, Nauki i Technologii.

Z jego relacji wynika, że najwięcej problemów sprawiają: Sally Pinto, prezes PTA, oraz Edwin Quezada, kurator dystryktu szkolnego, do którego należy Yonkers, a także Shelley Mayer, posłanka stanowa zajmująca się zarządzaniem funduszami szkolnymi. Głównym argumentem Sally Pinto przeciwko liceum czarterowemu jest obawa, że może ono zmniejszyć budżet przeznaczony na szkoły publiczne w Yonkers, których jest ona wielką zwolenniczką. Pozostali członkowie Rady Dyrektorów PTA nie są zbytnio przeciwni szkołom czarterowym, a nawet chętnie podsyłają pomysły, jakie należy wprowadzić, by dzięki temu przeforsować zgodę na uruchomienie szkoły czarterowej.

ZAJĘCIA W CAST
„Opór PTA możemy pokonać otwierając przy naszym liceum dodatkową sekcję dla dzieci specjalnej troski oraz mających problemy z nauką, tym bardziej że w Yonkers jest ich bardzo dużo, o wiele więcej niż w innych okolicznych miastach” – wyjaśnia prezes Fundacji Nowodworskiego dodając, że dla tego typu uczniów zostaną stworzone osobne klasy z odpowiednią dla nich kadrą nauczycielską. Będą one liczyły od 6 do 10 dzieci, natomiast w pozostałych klasach będzie ich od 15 do 20.

Kolejna grupa uczniów, dzięki której będzie łatwiej przeforsować powstanie czarterowego liceum CAST, to dzieci utalentowane i posiadające wysokie IQ, które w normalnej szkole mają różnego rodzaju problemy środowiskowe. „Często wobec takich uczniów stosowana jest przemoc ze strony innych dzieci, są one zastraszane, wyśmiewane, a nawet bite lub zaniedbywanie przez nauczycieli z powodu przeludnienia klas. Dlatego też warto dla nich stworzyć odpowiednie warunki do nauki” – stwierdza Jerzy Leśniak.

CAST zamierza wprowadzić także specjalny program związany z indywidualnym tokiem nauczania, co będzie realizowane wspólnie z siecią szkół krajowych Big Picture Learning, uznawaną za jedną z najlepszych w Stanach Zjednoczonych pod względem osiągnięć programowych i wiedzy uczniów. Projekt ten umożliwia kształcenie dzieci w konkretnym kierunku oraz zdobycie przez nich odpowiedniego zawodu – coś na wzór polskich techników.

„Taki program jest prowadzony w Fannie Lou Hamer Freedom High School, w najbiedniejszym dystrykcie Nowego Jorku, w południowej części Bronksu, a szkoła ta uznawana jest za najlepszą pod względem tego typu edukacji w całych Stanach Zjednoczonych” – wyjaśnia przewodniczący Rady Powierniczej CAST. Tego typu projekty są wspierane przez Fundację Billa Gatesa, więc istnieje duża szansa, że również dzięki temu liceum czarterowe w Yonkers otrzyma wsparcie finansowe z tego źródła.

Dużym atutem Międzynarodowej Akademii Kultury, Sztuki, Nauki i Techniki będzie Dual Polish Language Program, z którego będą mogły korzystać dzieci polonijne, jak również uczniowie amerykańscy, chcący uczyć się języka polskiego.

„Naszym doradcą w tej sprawie jest Andrzej Cierkosz, prezes Fundacji Dobra Polska Szkoła, który jest mocno zaangażowany w promowanie i pomoc w organizacji dwujęzycznych programów w szkołach – mówi Jerzy Leśniak. – Ten program ma nauczyć dzieci języka polskiego, by później mogły odbywać studia np. medyczne lub inżynieryjne w Polsce, gdzie są one o wiele tańsze niż w Ameryce” – podkreśla prezes Fundacji Nowodworskiego dodając, że jest to również świetna oferta dla dzieci z biedniejszych rodzin, których nie stać na kosztowną naukę w Stanach Zjednoczonych.

„Gdy ukończą studia w Polsce, wystarczy, że zdadzą odpowiedni egzamin w konsulacie amerykańskim i uzyskają pełne kwalifikacje do uprawiania zawodu w Stanach Zjednoczonych” – wyjaśnia przewodniczący Rady Powierniczej CAST.

Dodatkową grupę uczniów będą tworzyć dzieci z wymiany międzynarodowej, w tym z Polski.

„W gronie naszych doradców mamy renomowanego prawnika Michaela Wildesa, specjalizującego się w prawie imigracyjnym, który będzie pomagał załatwiać wizy oraz międzynarodowe transfery zainteresowanym dzieciom z różnych krajów” – podkreśla Leśniak, który ma nadzieję, że może uda się na ten cel pozyskać jakeś granty, by opłaty dla uczniów z zagranicy były jak najniższe. Poza tym, zgodnie z sugestią członków Rady Dyrektorów PTA, liceum czarterowe CAST będzie się angażowało w różne programy pozaszkolne, na które Yonkers School District otrzymał dofinansowanie na najbliższe 2-3 lata.

Wszystkie powyższe aspekty nie tylko pozwolą przekonać cały zarząd PTA włącznie z jej panią prezes Sally Pinto do powstającej szkoły CAST, ale także pomogą Fundacji Nowodworskiego wzmocnić swoją obecność i zdobyć uznanie w Yonkers.

REMONT BUDYNKU
Szkoła, w której będą prowadzone zajęcia Międzynarodowej Akademii Kultury, Sztuki, Nauki i Techniki, została wybudowana w 1925 roku i jest w dobrym stanie, ale musi zostać dostosowana do współczesnych kodów budowlanych oraz wymogów Departamentu Edukacji. Archidiecezja nowojorska wyraziła już zgodę na długoterminową dzierżawę budynku na 20 lat oraz możliwość adaptacji kolejnych jego pięter w miarę potrzeb CAST. Oznacza to, że również remont może być prowadzony stopniowo, w miarę powiększania się liczby uczniów wraz z ich kolejnymi rocznikami.

„Pierwszą klasę liceum (9 klasa w amerykańskim systemie edukacyjnym) planujemy uruchomić we wrześniu 2019 roku. W związku z tym w pierwszym etapie zostanie przygotowane jedno piętro, a kolejne w następne lata. Rok później będą już dwie klasy – pierwsza i druga (9 i 10), dlatego też musi być wówczas wyremontowane kolejne piętro szkoły oraz uruchomiona winda. Tak więc remont rozkłada się na kilka lat. W sumie będą cztery piętra – każde przeznaczone dla innego rocznika uczniów” – wyjaśnia Jerzy Leśniak. Jednak największe prace budowlane muszą być poczynione podczas ich pierwszego etapu, co wiąże się także z największymi nakładami finansowymi.

„Zanim rozpoczniemy naukę, musimy zrobić m.in.: nową instalację elektryczną, system wodno-kanalizacyjny, grzewczy i gazowy, a także przeciwpożarowy, a koszty tych prac wynoszą około 1,2 mln dolarów” – wylicza prezes Fundacji Nowodworskiego dodając, że zakończenie tego etapu remontu jest konieczne, by można rozpocząć naukę pierwszego rocznika szkoły.

AKCJA CHARYTATYWNA
Aby sfinansować konieczne remonty budynku przyszłej Międzynarodowej Akademii Kultury, Sztuki, Nauki i Techniki Fundacja Nowodworskiego wraz z komitetem organizacyjnym CAST stara się na różne sposoby pozyskać potrzebne fundusze. Jednym z nich są starania dotyczące dotacji z amerykańskich fundacji, m.in. z Walton Family Foundation, mających w programie sponsorowanie szkół czarterowych. Innym jest akcja charytatywna, którą może wesprzeć każda osoba.

„Chcemy zmobilizować Polonię do włączenia się w akcję gromadzenia funduszy na remont, ponieważ ta szkoła będzie także służyła polonijnym dzieciom oraz sprawie polskiej. Każdego roku będzie ją kończyło około 75-100 uczniów, mających dużo wiadomości o Polsce i będących ambasadorami polskości na terenie USA” – wyjaśnia Jerzy Leśniak. Prezes Fundacji Nowodworskiego dodaje również, że w CAST będzie kładziony silny nacisk na naukę historii Polski i naszej kultury, zarówno podczas lekcji, jak i zajęć dodatkowych. Będą także organizowane wakacyjne obozy w Polsce.

„Nasza szkoła ma tworzyć narybek inteligencji o polskich korzeniach i dobrym nastawieniu do naszego kraju” – podkreśla przewodniczący Rady Powierniczej CAST. W tym celu zostało założone konto w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, która również obiecała wsparcie dla Międzynarodowej Akademii Kultury, Sztuki, Nauki i Techniki. Fundacja Nowodworskiego posiada status organizacji non-profit, więc wszystkie donacje można odpisać od podatku.

Autor: WOJTEK MAŚLANKA