Wyróżnieni polonijni liderzy

134
Bogusława Huang i Matthew Kotowski/Foto: Aleksandra Słabisz

Bogusława Sienkiewicz-Huang i Matthew Kotowski to Polacy wyróżnieni podczas tegorocznego Heritage Festival Ball, gdzie co roku nagradzani są zasłużeni przedstawiciele różnych społeczności etnicznych w New Jersey.

W tym roku organizacja ta wyróżniła osiem osób wręczając im Ethnic Leadership Award. Nagrodzeni to osoby działające w takich grupach etnicznych, jak: polska, wietnamska, irlandzka, włoska, afrykańska, portugalska i peruwiańska. Odznaczenia wręczono w sobotę, 26 października, podczas uroczystego balu w Polskim Domu Narodowym Cracovia Manor w Wallington, NJ, którego przewodniczącą była Jadwiga Kopala.

Bogusława Sienkiewicz Huang odebrała nagrodę z rąk Jadwigi Kopali, przewodniczącej tegorocznego balu oraz Bichlien Hoang

Bogusława Sienkiewicz-Huang znana jest w Polonii przede wszystkim ze swojej działalności w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jersey City, NJ, gdzie w 1991 r. podjęła pracę jako nauczycielka, by potem zostać dyrektorem placówki. Od lat działa też w grupie polonijnej skupionej wokół kościoła św. Antoniego w Jersey City. Między innymi, w 2005 r., przewodziła na Paradzie Pułaskiego kontyngentowi z Jersey City jako jego marszałek i przez trzy lata sprawowała funkcję prezesa tego oddziału.

“Każdy w życiu ma jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić (…). Kiedy wyjeżdżałam z mojej ojczyzny, Polski, mój tata wypowiedział te słowa: ‘Pamiętaj, na jakiej ziemi się wychowałaś, i nie zapominaj, że jesteś Polką. Bądź nią zawsze” – powiedziała Bogusława Huang odbierając nagrodę i tłumacząc, co motywuje jej oddanie dla sprawy polskiej.

“Z wielkim zaangażowaniem i miłością uczyła dzieci języka ich przodków, historii kraju, z którego pochodzą ich rodzice i dziadkowie, oraz pięknej kultury i tradycji” – czytamy w biografii pani Huang. Jej oddanie do przekazywania młodym pokoleniom dziedzictwa kraju pochodzenia procentuje w życiu młodych ludzi, którzy zasiadali w ławkach prowadzonej przez nią polskiej szkoły. “Gdyby nie pani Bogusia i jej lekcje polskiego, nie mógłbym nawet ubiegać się o praktyki w Polskim Banku Narodowym oraz Kancelarii Prezydenta RP. Potem nie dostałbym pracy na Wall Street, gdzie doceniono moje doświadczenie z Polski” – powiedział Bart Bagniewski, jeden z uczniów pani Bogusławy Huang, podczas sobotniej uroczystości.

Dzięki zaangażowaniu pani Huang od 28 lat uczniowie z polskiej szkoły dokształcającej w Jersey City uczestniczą w Paradzie Pułaskiego oraz co roku występują z programem muzyczno-poetyckim podczas uroczystości pod pomnikiem Katyńskim na Exchange Place w Jersey City. “Dzięki tym uroczystościom dzieci uczą się jak oddawać hołd bohaterom zamordowanym w lesie katyńskim i przekazują znaczenie tego pomnika amerykańskim społecznościom, w których się obracają” – mówi pani Huang, która dwa lata temu aktywnie brała udział w akcji ratowania pomnika. Za swoje zaangażowanie uzyskała wiele nagród i wyróżnień, w tym list z gratulacjami od ministra spraw zagranicznych, Nagrodę im. Janiny Igielskiej, medal od Krajowej Komisji Edukacji oraz nagrodę od Kongresu Polonii Amerykańskiej.
***

Matthew Kotowski, laureat nagrody Outstanding Polish Student/Foto: Aleksandra Słabisz

Drugim Polakiem wyróżnionym nagrodą Outstanding Polish Student jest Matthew Kotowski, były uczeń polskiej szkoły w Irvington, NJ, obecnie student w NJ Institute of Technology. Jako lider dał się poznać w czasie nauki w West Orange High School, gdzie udzielał się w drużynach sportowych, klubach i przy organizowaniu różnych wydarzeń szkolnych.

Matthew od małego jest też aktywny w środowisku polonijnym i uwielbia demonstrować swoje pochodzenie, np. prezentując się w polskich barwach podczas wydarzeń sportowych. W polskiej szkole brał udział w przedstawieniach i akademiach. W trzeciej klasie otrzymał nagrodę od ambasadora RP, przyznawaną uczniom, którzy “demonstrują ponadprzeciętną wiedzę o Polsce”. Od ponad 10 lat śpiewa i służy do mszy św. w polskim kościele Najświętszego Serca Jezusa w Irvington, NJ.

Poza tym, od 3 miesiąca życia, uczestniczy w dorocznej pielgrzymce do Amerykańskiej Częstochowy, a od kilku lat pomaga w organizacji Festiwalu Dziedzictwa Polskiego, podczas którego prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci. Teraz ma nadzieję kontynuować swoją działalność polonijną przez zaangażowanie w Polish Student Association na NJIT, bo – jak mówi – dumny jest z polskiego pochodzenia. “Dziękuję rodzicom za przekazanie mi historii rodziny, języka polskiego i zabieranie mnie na liczne wydarzenia polonijne, gdzie poznawałem kulturę polską, próbowałem polskiego jedzenia i uczyłem się tańczyć. Chciałem podziękować też mojej babci, która przypilnowała, żebym znał daty urodzin wszystkich członków naszej rodziny, skąd pochodzą oraz imiona wszystkich jej wnuków” – powiedział Matthew odbierając nagrodę.

Na Heritage Festival Ball wystąpił zespół Słowianie/Foto: Aleksandra Słabisz

Bankiet, podczas, którego wręczane są nagrody dla liderów etnicznych społeczności z New Jersey, to jeden z obszarów współpracy między tymi grupami. Środowiska etniczne w New Jersey działają razem od lat 70. ub. wieku. Wtedy to w Garden State Arts Center w Holmdel, NJ, każda z tych grup organizowała swój festiwal dziedzictwa. Organizatorzy wymieniali doświadczeniami i pomagali nawzajem w przygotowaniach do poszczególnych festiwali. Polonia dołączyła do tej grupy już na samym początku.

Festiwale Dziedzictwa Polskiego odbywają się co roku – od trzech lat w Middlesex County Fairgrounds w East Brunswick, NJ – i gromadzą Polaków oraz Amerykanów polskiego pochodzenia.
Z tej współpracy nad poszczególnymi festiwalami narodziła się, w połowie lat 70., idea zorganizowania Heritage Festival Ball dla przedstawicieli wszystkich etnicznych społeczności z New Jersey. W programie tych balów, oprócz wręczenia nagród, są pokazy tańców narodowych i muzyki, oddających ducha społeczności etnicznych, oraz “Parade of Dress”, w której biorą udział goście ubrani w stroje narodowe lub regionalne.

W Parade of Dress maszerują przedstawiciele różnych grup etnicznych z New Jersey/Foto: Aleksandra Słabisz

ZDJĘCIA: ALEKSANDRA SŁABISZ/ NOWY DZIENNIK
1. Bogusława Sienkiewicz-Huang (z prawej), Matthew Kotowski i Jadwiga Kopala – organizatorka tegorocznego Heritage Ball – prowadzą tradycyjną Parade of Dress. Za nimi – zespół Słowianie z Connecticut
2. W paradzie maszerują przedstawiciele różnych grup etnicznych z New Jersey
3. Przed gośćmi bankietu wystąpił zespół Słowianie z Connecticut