Wystawy historyczne w Clark

104
Tomasz Szybowski (z mikrofonem), prezes fundacji w Clark, Grzegorz Tymiński, prezes Stowarzyszenia Pamięć (z prawej) witają edukatorów z IPN – Katarzynę Helik oraz dr. Grzegorza Nawrota ZDJĘCIA: STOWARZYSZENIE PAMIĘĆ

W Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ, odbyło się 26 września spotkanie w ramach Przystanku Historia IPN.


Prezes Grzegorz Tymiński ze Stowarzyszenia Pamięć oraz Tomasz Szybowski, prezes Polskiej Fundacji Kulturalnej, przywitali zebranych i przedstawili edukatorów przybyłych z Instytutu Pamięci Narodowej z Łodzi: Katarzynę Helik oraz dr. Grzegorza Nawrota.

Minutą ciszy uczczono poległych podczas II wojny światowej.

Pierwsi oglądający wystawę przed siedzibą fundacji w Clark

Spotkanie poprzedziło uroczyste otwarcie dwóch wystaw plenerowych – „Oblężenie Warszawy 1939” oraz „Wrzesień 1939”.

Pierwsza wystawa „Oblężenie Warszawy 1939” – autorstwa amerykańskiego fotografa Juliena Bryana – udostępniona została przez Biuro Edukacji Narodowej IPN. Drugą wystawę pt. „Wrzesień 1939” – ukazującą historię rozpoczęcia II wojny światowej w skali całego kraju, a także dzisiejszego Podkarpacia – udostępnił oddział IPN z Rzeszowa.

Fragment wystawy „Oblężenie Warszawy 1939”

Katarzyna Helik opowiedziała o pracy i życiu słynnego fotografa Juliena Bryana, natomiast dr Nawrot przybliżył zebranym wydarzenia dotyczące drugiej wystawy. Wygłosił także prelekcję dotyczącą 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, a przede wszystkim paktu Hitler – Stalin z perspektywy 80-lecia. Dr Nawrot pwyjaśnił słuchaczom, jakie przyczyny w historii wywołało podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow oraz jakie skutki pociągnął za sobą wybuch II wojny światowej.

Wykład dr. Grzegorza Nawrota z IPN w sali Polskiej Fundacji Kulturalnej
w Clark

Po wykładzie dr Grzegorz Nawrot i Grzegorz Tymiński przekazali na ręce prezesa Tomasza Szybowskiego książki do biblioteki szkolnej w Clark.

Następnego dnia edukatorzy Instytutu Pamięci Narodowej odwiedzili Polską Szkołę Dokształcającą Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, w której przeprowadzili zajęcia dla uczniów szkoły na podstawie puzzli edukacyjnych „IV rozbiór Polski”.

Klasa 5 podczas zajęć z edukatorami
FOTO: AGNIESZKA GAWKOWSKA

Dopełnieniem tegorocznego Przystanku Historia IPN było uczestnictwo w warsztatach dla nauczycieli, które odbyły się w sobotę, 28 września, w Nowym Jorku.

Wyżej wymienione wystawy plenerowe znajdują się przed wejściem do siedziby Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark. Ich szata graficzna i piękne, wymowne zdjęcia zachęcają do zatrzymania się, obejrzenia oraz zadumy nad wydarzeniami z czasów wojny. Zachęcamy wszystkich do przybycia i zapoznania się z przeżyciami wojennymi Polaków, tak ważnymi dla naszej historii.