Zakończenie roku szkolnego w polskiej szkole im. Sienkiewicza na Brooklynie

142

Zakończenie roku szkolnego, a właściwie dodatkowych zajęć lekcyjnych w soboty w polskich szkołach, to dla wszystkich – uczniów, nauczycieli i rodziców – sygnał do zasłużonych wakacji. Jest to jednocześnie ta chwila, kiedy wszyscy zasługują na podziękowania za trudną, pełną poświęcenia pracę nauczycielską, rodzicielską, a także za ogromny uczniowski wysiłek podczas całorocznych zajęć w każdą sobotę.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza na Brooklynie, które odbyło się w ostatnią sobotę maja, to nie tylko ceremonia rozdania nagród i świadectw ukończenia szkoły. To lekcja kształtowania postawy obywatelskiej i patriotyzmu. To tutaj wielkim zaszczytem dla ucznia jest zostać przyjętym w poczet sztandarowy szkoły i nieść sztandar. Jest to też jedna z nielicznych polonijnych szkół, która może pochwalić się swoim szkolnym hymnem, doskonale tego dnia odśpiewanym przez Patrycję Posłuszną, polski hymn śpiewała Nicole Biały i angielski Maya Hussein. Perfekcyjnie przygotowana uroczystość, przy pełnej współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli, zasługuje na szczególne wyrazy uznania i podziękowania, ponadto właśnie taka współpraca, spełnia wyjątkową rolę wychowawczą. Nazwisko patrona szkoły zobowiązuje…

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/15 poprowadził nauczyciel szkoły Piotr Ratkiewicz, który ciepło przywitał wszystkich przybyłych gości, m.in. Edytę Rzeszutko – przedstawicielkę P-SFUK na Brooklynie, członków Towarzystwa Oświatowego im. Sienkiewicza z prezes Zuzanną Żurek, dyrektor szkoły Annę Kubicką, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich uczniów szkoły im. Sienkiewicza. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęto modlitwą przygotowaną przez katechetów: Beatę Biały i Krzysztofa Gospodarca. Prezes Zuzanna Żurek przekazała podziękowania dla dyrektor szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów za wytrwałość w pogłębianiu wiedzy o Polsce. W podobnym tonie wypowiedziała się dyrektor Anna Kubicka, która jednocześnie z wielką dumą podsumowała całoroczną działalność szkoły i pogratulowała uczniom, szczególnie tym, którzy minionego roku odnieśli wiele sukcesów w konkursach międzyszkolnych i międzynarodowych. Pani dyrektor przypomniała, że zakończenie roku to również czas pożegnań dla abiturientów liceum i absolwentów szkoły podstawowej. Z dużym wzruszeniem wychowawczyni klasy maturalnej Beata Biały pożegnała swoich maturzystów – 7 pięknych uczennic, którym dyr. szkoły Anna Kubicka nadała godność Absolwenta Liceum PSD im. H. Sienkiewicza, po złożeniu przez nich ślubowania:

My absolwenci liceum PSD im. H. Sienkiewicza uroczyście ślubujemy:
1. Sławić dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować.
2. Wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole oraz dbać o swój rozwój.
3. W swych działaniach nigdy nie zapomnieć o wpojonych w szkole wartościach moralnych i patriotycznych.
4. Zawsze pracować uczciwie i współuczestniczyć w życiu polonijnym.

Edyta Rzeszutko wręczyła nagrody dla 3 najlepszych tegorocznych maturzystów ufundowane przez P-SFUK; otrzymały je: Gabriela Kowalczuk, Justyna Kubicka oraz Natalia Tomaszuk. Abiturienci, w krótkim wystąpieniu, imiennie podziękowali wszystkim swoim nauczycielom. W kolejności, wychowawca klasy 8 Piotr Ratkiewicz pożegnał swoich 8 uczniów, absolwentów szkoły podstawowej, a dyrektor szkoły wręczyła uczniom dyplom absolwenta szkoły podstawowej i zaprosiła do kontynuacji dalszej edukacji w liceum. Towarzystwo Oświatowe im. Sienkiewicza przyznało nagrodę specjalną dla absolwentki Katarzyny Kobeszko za wyniki w nauce, wzorową postawę i zaangażowanie w działalność szkoły. Kolejne trzy nagrody od P-SFUK dla trzech najlepszych absolwentów otrzymali: Jan Kwiecień, Kinga Lewandowska i Patrick Starzec. Ponadto dyplom prezesa Centrali Polskich Szkół Dokształcających, przyznawany dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej, otrzymała Martyna Kulec. W dalszej części dyrektor szkoły podziękowała za wszelką pracę społeczną, a przede wszystkim za służbę w poczcie sztandarowym. Uczniów z pocztu sztandarowego, czyli chorążych i asystentów, nagrodziła dyplomami oraz listami z powołaniem do służby na kolejny rok szkolny i katechetyczny. Są nimi: Patrick Starzec, Gilbert Wilkos, Adam Kacperak, Magdalena Kobeszko, Marta Drzal, Natalia Cyrynowska, Karolina Mróz, Nicole Fura, Katarzyna Kobeszko. Woluntariusze, absolwenci oraz uczniowie, którzy wspierali szkołę swoją działalnością, otrzymali nagrody ufundowane przez Towarzystwo Oświatowe. Nagrody te otrzymali: Julia Biały, Iwona Kubicka, Zuzanna Żurek, Paulina Posłuszna oraz Nicole Andrzejewski, Julia Kobeszko, Claudia Płoński, Urszula Tomaszuk, Karolina Palac, Nicole Biały, Brandon Gradzki, Alicja Gwóźdź, Natalia Cyrynowska, Karolina Mróz. Dyplomy otrzymali również uczniowie, którzy reprezentowali szkołę na uroczystościach narodowo-patriotycznych i religijnych. Podziękowano uczniom za udział w konkursach międzynarodowych i międzyszkolnych oraz wydarzeniach organizowanych przez inne organizacje polonijne, jak: P-SFUK, Kongres Polonii Amerykańskiej, Centrala Polskich Szkół Dokształcających; uczniom wręczono nagrody książkowe. Wyróżniono uczniów za szczególną postawę chrześcijańską i osiągnięcia w nauce katechezy. Dyplomy wzorowego ucznia ze świadectwem odebrali: Jakub Gróbarczyk, Victoria Kaszuba i Patryk Michno z kl. 1A, Brian Chrzanowski, Filip Gołąbek, Krystian Gołąbek, Ethan Kolata, Nicholas Leśniak, Kamil Sudoł i Alicja Szurant z kl. 1B, Michaela Doong, Natalia Krawiec, Diana Kobeszko-Mendoza, Paulina Pacyna i Emily Tutka kl. 2, Robert Kondzior i Daniel Sudoł z kl. 3A, Victoria Dutka, Julia Kalinowski, Nicole Kukla i Nicole Rzeszutko z kl. 5, Wiktoria Krzak, Nicole Najsarek, Estera Plis z kl. 6, Mateusz Meczkowski z kl. 7, Elizabeth Ratkiewicz i Gilbert Wilkos z kl. 8, Adam Kacperak z kl. 9. Przyznano nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki i wzorowe zachowanie. Listy gratulacyjne i nagrody otrzymali rodzice i uczniowie, nagrody na scenie wręczyła dyrektor szkoły Anna Kubicka, a otrzymali je: Bianca Gosk, Robert Miazga i Joanna Niebrzydowska z kl. 3A, Brian Gogolowski i Kevin Krzyżak z kl. 3B, Pola Kandybowicz i Peter Wodecki z kl. 4, Natalia Cyrynowska z kl. 9. Wśród 300 uczniów specjalnymi dyplomami za stuprocentową frekwencję wyróżniono 27, którzy byli obecni na wszystkich zajęciach lekcyjnych. Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 10 maja 2015 roku trzem uczniom przyznano specjalne dyplomy uznania od ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie za wieloletnie zasługi w krzewieniu tradycji i kultury polskiej. Otrzymali je: Emilia Kwaśniak, Karolina Palac, Gabriel Starzec.

Dyr. Anna Kubicka podziękowała wszystkim za udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego i katechetycznego 2014/2015, szczególnie za bardzo udaną współpracę z Towarzystwem Oświatowym, nauczycielom i rodzicom za ogromny wysiłek w pracy pedagogiczno-wychowawczej, a uczniom za naukę w polskiej szkole. Obecny na spotkaniu ks. Marek Chachlowski, przyjaciel szkoły, pobłogosławił zebranych i życzył dzieciom bezpiecznych i radosnych wakacji.

Szkoła nie zapomniała o Dniu Dziecka – z tej okazji wszyscy uczniowie (mali i duzi) otrzymali w prezencie słodki upominek wraz z życzeniami, ufundowany przez Towarzystwo Oświatowe im. Sienkiewicza, prawnego opiekuna szkoły.

Życzymy wszystkim wesołych wakacji.

Autor: Elżbieta Popławska