Zaszczepić w uczniu miłość do Polski

160

Od wielu już lat w okresie przedświątecznym zarząd Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce wspólnie z Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku przygotowują uroczystość uhonorowania laureatów Medalu Komisji Edukacji Narodowej. To najwyższej rangi oświatowe odznaczenie państwowe jest przyznawane nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Na tegorocznej liście odznaczonych znaleźli się dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i działacze społeczni oraz jeden kapłan.
Dr Dorota Andraka, prezes CPSD, podkreśliła zasługi odznaczonych, ich oddanie dla oświaty polonijnej i działalność na rzecz krzewienia historii, kultury i tradycji polskich wśród najmłodszego pokolenia Polonii amerykańskiej.

W imieniu odznaczonych głos zabrała Małgorzata Skrodzki, nauczycielka z Polskiej Szkoły Sobotniej im. św.św. Cyryla i Metodego na Brooklynie, której słowa w pełni oddają zarówno znaczenie tego odznaczenia, jak i charakter działalności, która do niego prowadzi.

„Nasze obowiązki na niwie polonijnej, różnią się oczywiście od tych, które pełnią nauczyciele i pracownicy oświatowi w Polsce – podkreśliła. – Naszym głównym zadaniem tu, na obczyźnie, jest przede wszystkim zachęcenie dzieci, aby w ogóle chciały przychodzić do polskiej szkoły, aby chciały uczyć się języka polskiego, polskiej historii i tradycji, poświęcając tej nauce swój wolny czas w piątkowe wieczory czy sobotnie przedpołudnia. Nauczyciel polonijny ma za zadanie zaszczepić w uczniu miłość do Polski i wszystkiego, co jest związane ze starym krajem. Wszystkim nam leży na sercu wychowanie młodego pokolenia z pożytkiem dla naszej ojczyzny. I naprawdę jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy dbać o wykształcenie polonijnych dzieci, z których w przyszłości wyrosną już obywatele Stanów Zjednoczonych, ale świadomi swoich korzeni. Obywatele, którzy (mamy taką nadzieję) będą pielęgnować polską kulturę i miłość do wszystkiego, co polskie i miłość tę przekażą swoim dzieciom”.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili honorowi goście: pracownicy Konsulatu Generalnego RP: wicekonsul Kamil Henne i Emilia Mielus, przedstawiciele Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej: dyrektor wykonawczy Bogdan Chmielewski oraz członkowie Rady Dyrektorów – Małgorzata Czajkowska, Małgorzata Gradzki z małżonkiem, dr Iwona Korga (również prezes Instytutu Piłsudskiego), Paweł Maciąg – dyrektor Fundacji Kościuszkowskiej Marek Skulimowski, prezes Fundacji Jana Pawła II Mieczysław Pająk, superintendent CSD 14 na Brooklynie Alicja Winnicka, dr Beata Katarzyna Jędryka, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego i prezes Fundacji na rzecz Wspierania Szkół Polonijnych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również właściciele piekarni Syrena – Emilia Yaegel i Adam Jastrzębski – oraz Anna Markiewicz, kierownik LOT-u w Newark, NJ, którzy za wieloletnią współpracę z CPSD zostali nagrodzeni statuetką im. Janiny Igielskiej – nagrodą ustanowioną przez CPSD w 2005 roku, w 5. rocznicę śmierci wieloletniej, wybitnej działaczki polonijnej.

Biorąc pod uwagę fakt, że jest był okres przedświąteczny, nie obyło się bez wspólnego śpiewania kolęd pod przewodnictwem Katarzyny Kowal – odznaczonej matki z PSS im. Mikołaja Kopernika w Mahwah, NJ, oraz Małgorzaty Dziekońskiej z uczennicami z PSS im. św.św. Cyryla i Metodego na Brookynie – Nicole Oszczypały i Nicole Waligory, łamania się opłatkiem i składania sobie świątecznych życzeń. Była to też okazja do odśpiewania tradycyjnego „Sto lat” wicekonsulowi Kamilowi Hennemu, który w tym dniu obchodził urodziny.

Laureaci medalu KEN 2018
dyrektorzy szkół:
Aleksandra Urban – Polska Szkoła przy parafii św. Jadwigi, Trenton, NJ
Renata Gędzior – PSD im. Jana Pawła II, Parsippany, NJ

nauczyciele:
Iwona Borys – PS 34, Brooklyn, NY (to amerykańska szkoła podstawowa, w której są polsko-angielskie klasy w ramach Dual Language Program, p. Borys jest nauczycielką języka polskiego)
Jadwiga Callahan – Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. St. Kostki, Garfield, NJ
Ewa Chelstowska – Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II, Boston, MA
Ewa Gindorowicz – Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Jana Pawła II, Maspeth, NY
Agnieszka Kumorowska – PSS przy parafii św.św. Cyryla i Metodego, Brooklyn, NY
Joanna Kwiatek – PSD im. A. Janty-Połczyńskiego, Lakewood, NJ
Ewa Maria Lewandowski – PSD im. Jana Pawła II, Stroudsburg, PA
Anna Misiewicz-Andrychów – PSD przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza, Brooklyn, NY
Joanna Mróz-Rakowicz – Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Jana Pawła II, Maspeth, NY
Elżbieta Teresa Muławka – Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej, New Britain, CT
Małgorzata Skradzki – PSS przy parafii św.św. Cyryla i Metodego, Brooklyn, NY
Magdalena Ślaski – PSS przy parafii św.św. Cyryla i Metodego, Brooklyn, NY
Monika Szkutnik – PSS im. A. Mickiewicza, Stamford, CT.
Krystyna Szyba – PSD im. bł. ks. J. Popiełuszki, Passaic, NJ
Anna Trykozko – PSD im. H. Sienkiewicza, Brooklyn, NY
Sylwia Wadoch-Kłoczkowska – Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II, Boston, MA

księża:
ks. Jan Krzysztof Lebdowicz – PSD im. J.U. Niemcewicza, Plainfield, NJ

rodzice:
dr Katarzyna Kowal – PSS im M. Kopernika, Mahwah, NJ
Agnieszka Morawiec – PSD im. St. Moniuszki, Rockaway Beach, NY
Agnieszka Równa – PSS przy parafii św.św. Cyryla i Metodego, Brooklyn, NY

działacze społeczni:
Krzysztof Jan Czuj – Biuro Prokuratury Powiatu, Bergen, NJ

Autor: Bożena Mahmoud