Złote Sowy 2011 przyznane

71

Redakcja "Jupitera" w Wiedniu przyznaje od roku 2006 – we współpracy z Polską Akademią Nauk i Wydziałem Konsularnym przy Ambasadzie RP w Austrii – nagrodę Złote Sowy "Jupitera". W tym roku w kategorii media polonijne nagodzono naszego kolegę redakcyjnego Janusza Szlechtę.


Foto: Józef Komarewicz
Nasz redakcyjny kolega nie po raz pierwszy odbiera nagrodę. We wrześniu 2010 roku został wyróżniony "za pracę dziennikarską w mediach polonijnych i niepowtarzalną osobowość" przez organizatorów XVIII Światowego Forum Mediów Polonijnych w Tarnowie. Na zdjęciu od lewej: Janusz M. Szlechta (z Platynową Płytą), niezależny dziennikarz ze Sztokholmu Tadeusz Urbański (z Diamentową Płytą) i Maria Mirecka-Loryś – długoletnia redaktor naczelna "Głosu Polek" w Chicago (ze Złotą Płytą). Trzecia od lewej – Halina Wojtanowska, dyrektorka biura prasowego Forum Mediów

Redakcja "Jupitera" w Wiedniu przyznaje od roku 2006 – we współpracy z Polską Akccademią Nauk i Wydziałem Konsularnym przy Ambasadzie RP w Austrii – nagrodę Złote Sowy "Jupitera". W tym roku w kategorii media polonijne nagodzono naszego kolegę redakcyjnego Janusza Szlechtę.

Nagrody te przyznawane są osobom wyróżniającym się aktywnością, kulturą osobistą, postawą moralną, ale i społeczną – życzliwością i umiejętnością współpracy z polonijnymi środowiskami; osobom działającym ponad podziałami, broniącym dobrego imienia Polski i Polaków na imigracji.
"Naszym celem jest wyłonienie ludzi nieprzeciętnych oraz uświadomienie wszystkim, że Polonia to nie tylko pracownicy bardziej lub mniej sezonowi, ale potężna armia osób pracujących nad utrzymaniem tożsamości narodowej, osób pracujących często anonimowo nad poprawą wizerunku Polski i Polaków na całym świecie. Sowy mają za zadanie pokazać tych ludzi, ich osiągnięcia i jakość, choćby w skromnym wymiarze, nagrodzić ich za codzienną, ‘mrówczą pracę od podstaw’. Za pracę, talenty i radość, jaką niosą innym swoim twórczym istnieniem – powiedziała "Nowemu Dziennikowi" Jadwiga M. Hafner, redaktor naczelna "Jupitera". – Jak niewiele o takich ludziach się wie w naszej ojczyźnie" – dodała.
Złote Sowy przyznaje 9-osobowa kapituła złożona z ludzi kultury działających w kilku już krajach. W jej skład wchodzą między innymi: Zofia Beklen – ambasador krakowskiej Piwnicy pod Baranami na zagranicę, Marek Kudlicki – wybitny organista, kompozytor, twórca Polonijnej Orkiestry Kameralnej w Wiedniu, Magdalena Potorska – kurator wystaw artystycznych w Berlinie i Jadwiga M. Hafner – redaktor naczelna pisma "Jupiter".

LAUREACI ZŁOTYCH SÓW 2011 (ZA ROK 2010)
1. W kategorii obywatel Austrii promujący polską kulturę i naukę:
prof. Theodor Kanitzer, prezes Towarzystwa Chopinowskiego w Austrii, wieloletni propagator muzyki Chopina, organizator Festiwalu Chopinowskiego w Gaming, jeden z najaktywniejszych działaczy na rzecz Polski w Austrii.
2. W kategorii teatr:
– aktorka Agata Pilitowska z Kanady (zagrała znakomitą rolę w spektaklu "Tamara L." – o Tamarze Łempickiej);
– Maria Nowotarska – aktorka z Kanady, przed laty aktorka Teatru Starego w Krakowie.
3. W kategorii muzyka:
– Wanda Wiłkomirska – znakomita skrzypaczka mieszkająca na stałe w Australii; Złotą Sowę otrzymuje za całokształt pracy i działalności;
– Aleksandra Zamojska – śpiewaczka (sopran) z Austrii.
4. W kategorii działacz polonijny:
– Michał Gąsiorowicz, Austria,
– Wiesław Lewicki, Niemcy; wydawca gazety, organizator imprez i koncertów. Doprowadził do porozumienia skłóconych środowisk polonijnych w Niemczech.
5. W kategorii media polonijne:
– Janusz M. Szlechta – dziennikarz "Nowego Dziennika" w Nowym Jorku, USA,
– Tadeusz Urbański – dziennikarz ze Sztokholmu, Szwecja.
6. W kategorii literatura:
– Kazimierz Braun, USA
– Grażyna Plebanek, Belgia
7. W kategorii sztuki plastyczne:
– Zdenka Blonska-Zaborska, Słowacja
– Rafał Olbiński, USA
8. W kategorii film:
– Franek Cmiel – reżyser, Słowacja.

Wśród dotychczasowych laureatów są m.in.: Janusz Monarcha – baryton Opery w Wiedniu i Wrocławiu; Irena Gostomska – działaczka polonijna w Vancouver w Kanadzie; Ludwik Stomma – pisarz, antropolog kultury, mieszka we Francji; Mariola Pawełczyk z Afryki Południowej; Teresa i Bronisław Wilkansowie – animatorzy teatralni z Australii; Zbigniew Bargielski – muzyk, kompozytor, profesor Akademii Muzycznej w Wiedniu, Salzburgu i Warszawie; Agata i Zbigniew Judyccy z Francji – twórcy encyklopedii Polonii; Edyta Maksymowicz z Wilna i Michał Zieliński – muzyk z Finlandii.
Podsumowując rozdanie statuetek w 2010 roku red. Czesław Dondziłło z Polskiej Agencji Prasowej napisał: "Stronami mówią, że polonijne nagrody i odznaczenia to klasa B życia kulturalnego kraju – nowego miejsca zamieszkania, pocieszenie w emigranckim losie. A tak wcale nie jest, przynajmniej w Wiedniu. Złote Sowy’trafiły do rąk tuzów z I ligi artystycznej i kulturalnego Olimpu Austrii, Niemiec, Afryki Południowej… Nie wierzycie? Poczytajcie…".
I tu redaktor opisał wszystkich laureatów. Imprezą był zachwycony.

ZŁOTA SOWA DLA DZIENNIKARZA "NOWEGO DZIENNIKA"
W tym roku jednym z laureatów jest nasz kolega redakcyjny Janusz M. Szlechta.
"Janusz otrzymuje statuetkę Złotej Sowy nie tylko za działalność stricte dziennikarską – mówi redaktor naczelna "Jupitera". – Znam go dobrze. Poznaliśmy się podczas Światowego Forum Mediów Polonijnych – są to spotkania polonijnych dziennikarzy z całego świata organizowane co roku w Tarnowie. Nie wyobrażam sobie Forum Mediów bez niego. Wyróżnia się życzliwością wobec osób, z którymi pracuje, niesieniem pomocy koleżankom i kolegom w potrzebie. Dzięki jego pomocy uratowane zostało Radio Lwów, które – bez pomocy finansowej, jaką zorganizował – nie przetrwałoby na Ukrainie do dzisiaj. Cenimy go bardzo za jego twórczość dziennikarską, za poczucie humoru, temperament twórczy, za ogromną aktywność w środowiskach polonijnych oraz animowanie działań kulturalnych także i w Polsce" – podkreśla Jadwiga M. Hafner.
"To dla mnie ogromne wyróżnienie – powiedział Janusz Szlechta. – Tym bardziej że znalazłem się w tak zacnym gronie. Bardzo się też cieszę, że tę cudowną nagrodę odbiorę wspólnie z moim przyjacielem ze Sztokholmu Tadziem Urbańskim. A poza tym to bardzo miłe, że ktoś tam daleko – aż w Wiedniu – dostrzegł to, co robię na co dzień i docenił to moje zabieganie. Już niedługo pofrunę do Wiednia, niczym sowa, po odbiór nagrody".
Nagrody wręczane są w sali imienia Jana III Sobieskiego w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu. Gala Złotych Sów prezentowana jest w TV Polonia – od pierwszej edycji. W tym roku patronat medialny nad imprezą przyjęła redakcja "Newsweeka Polska". Tegoroczna, szósta już gala odbędzie się 19 marca.

Autor: Ewa Kern-Jędrychowska