Zmarł Michael Preisler

0
3

W czasie II wojny światowej Michael Preisler, polski katolik, był działaczem Polskiego Ruchu Oporu. W 1941 r. aresztowany przez Gestapo został zesłany do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie spędził ponad trzy lata. Przeżył obóz, jak również wycieńczający „marsz śmierci” z Auschwitz, na który Niemcy wysłali więźniów, próbując ewakuować obóz przed nadejściem frontu.

Krótko po zakończeniu wojny emigrował do Stanów Zjednoczonych, osiadł wraz z rodziną w Nowym Jorku i poświęcił swe życie działalności na rzecz społeczności polskiej mieszkającej w USA.

Przez 60 lat był członkiem Polskiego Kongresu Amerykańskiego, oddziału na dolny Nowy Jork. W latach 1982-1990 zasiadał też na stanowisku prezesa tego oddziału. Potem piastował tytuł honorowego prezesa tej organizacji.

W ramach organizacji założył oraz przewodniczył Holocaust Documentation Committee. Jej misją było zbieranie informacji o ludziach, którzy przeżyli holokaust i tych, którzy uratowali innych z zagłady w czasie II wojny światowej. Informacje te komisja przekazywała do waszyngtońskiego Holocaust Memorial Museum. Potem komisja ta zaangażowała się w walkę przeciwko zniekształcaniu historii i wizerunku Polski, czym zajmuje się do dzisiaj. Michael Preisler zawsze podkreślał, że wśród przedstawicieli „innych” narodów zgładzonych w Auschwitz Polacy-katolicy stanowili najliczniejszą grupę.

W latach 80. Michael Preisler był inicjatorem demonstracji organizowanych przez KPA i wspierających ruch Solidarność. W tym czasie angażował się również w zbiórki butów, sprzętu medycznego i leków dla Polaków mieszkających w Polsce.

W 2006 r. stworzył nową komisję w KPA – Children of Polish Christian Holocaust Survivors (Stowarzyszenie Dzieci Polskich Ofiar Holokaustu), z myślą, że to ona oraz należące do niej dzieci osób, takich jak on, przejmą misję walki o dobre imię Polski. Funkcję prezesa komisji objęła córka Michaela Preislera – Ewa Preisler-Grabicki.

Michael Preisler zostawił pogrążonych w smutku: synów Andrzeja i Paula oraz córkę Ewę z rodzinami, kuzynkę Małgosię oraz siostry: Barbarę i Binię.

Ostatnie pożegnanie zasłużonego działacza odbędzie się w środę w godz. 2-4 po południu i 7-9 wieczorem w Leo F. Kearns Funeral Home (No. Richmond Hill 85-66, 115th Street, Richmond Hill, NY). Msza pogrzebowa w intencji zmarłego odprawiona zostanie w czwartek – 2 października o 9:30 rano w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika przy 101 E. 7th Street w Nowym Jorku.

Autor: AS