ZPA powoli wraca do normalności

0
10

Uczestnicy zebrania na początku uczcili minutą ciszy tych, którzy niedawno odeszli: Marię Koprowicz – byłą prezes organizacji, Jadwigę Langner – zasłużoną, długoletnią działaczkę, żołnierza powstania warszawskiego, oraz Piotra Kiczułę – jednego z założycieli ZPA, bardzo oddanego członka. W zebraniu uczestniczyła rodzina zmarłego: córka Marianna, syn Piotr i żona Irena Kiczuła.

Zjednoczenie Polaków w Ameryce
281 Grace Street
Perth Amboy, NJ 08861
tel. 732-442-2660
www.zpaofperthamboy.com
www.facebook.com/ZPAperthamboy
Zarząd ZPA
[email protected]
Polska Szkoła
[email protected]

ORGANIZACJA PRZYCIĄGA DOBRYCH LUDZI
Na zebraniu została podsumowana działalność ZPA w ostatnich sześciu miesiącach. Osoby odpowiedzialne za poszczególne działy przedstawiły sprawozdania; usłyszeliśmy też sprawozdanie dotyczące działalności szkoły. Rozmawiano, w sposób bardzo spokojny i wyważony, o ważnych sprawach organizacji. Przed zebraniem pobierane były składki członkowskie, które są głównym źródłem finansowania działalności organizacji.
„Przyjęłam taką zasadę, że dobry lider tworzy więcej dobrych liderów. A to dlatego, że pracuję ze wspaniałymi  ludźmi – powiedziała Katarzyna Kolek, prezes ZPA, organizacji matki. – 13 października 2018 roku, podczas Balu Nauczyciela zorganizowanego w Ambassador Banquet Hall w Trenton, NJ, przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, z naszej szkoły wyróżnione zostały: dyrektor Hanna Skowrońska-Jękal za szczególne osiągnięcia w zarządzaniu szkołą, opiekunka Iwona Dzietczyk za wkład pracy w działalność Komitetu Rodzicielskiego Polskiej Szkoły Dokształcającej ZPA, nauczycielki Bogumiła Madej i Grażyna Skibicki – za wyjątkowe nauczanie. Komitet Festiwalu Polskiego Dziedzictwa w East Brunswick, NJ, wybrał Magdalenę Pulwin, członkinię naszego zarządu, na wiceprezesa tegoż komitetu. W 2018 roku nie było 11 listopada podniesienia polskiej flagi w Perth Amboy. Ale dopilnuję, aby w tym roku, 2 maja – w Dniu Polskiej Flagi oraz Dniu Polonii i Polaków Mieszkających za Granicą – polska flaga załopotała w naszym mieście na maszcie. Dziękuję wszystkim członkom za aktywność i oddanie” – podkreśliła prezes Kolek.
Pani prezes poinformowała, że była sekretarz ZPA Sylwia Grigorow zrezygnowała z pełnienia tej funkcji z przyczyn zawodowych. Po czterech latach pracy odeszła z zarządu ZPA, aby pracować w zarządzie unii kredytowej ZPA – United Poles. Dwa miesiące temu opuszczoną przez nią funkcję objęła Agnieszka Dolińska – biegła księgowa, matka czwórki dzieci, które są uczniami Polskiej Szkoły ZPA. W związku z tym pani prezes przekazała podziękowania i wyrazy wdzięczności Sylwii Grigorow, a także piękny bukiet kwiatów – kwiaty odebrała matka Sylwii, Krystyna Zdanowicz.

TRUDNA PRZESZŁOŚĆ, KTÓRA CZEKA NA FINAŁ
Sporo emocji wywołało sprawozdanie prezesa elekta ZPA spółki akcyjnej Henryka Siemieniowskiego, które pokazało, w którym miejscu jeszcze niedawno była organizacja-matka, jak niewiele brakowało, aby ZPA przestało istnieć.
„Na specjalnym spotkaniu akcjonariuszy ZPA, 9 marca 2018 roku, zostałem wybrany na prezesa ZPA Enterprises wraz z innymi członkami mojego zarządu – powiedział Henryk Siemieniowski. – Ja i moja Rada Dyrektorów reprezentujemy ZPA Enterprises, czyli korporację. Aby zostać akcjonariuszem, trzeba najpierw być członkiem ZPA-matki, czyli organizacji, którą kieruje Katarzyna Kolek. Chciałbym przypomnieć, że Rada Dyrektorów ZPA Enterprises była w stanie zawieszenia z powodu wniesienia do sądu sprawy przeciwko nam i pani Danucie Wyszyńskiej przez poprzednią radę. Pan Brzozowski i jego zarząd zagrozili naszej organizacji i klubowi, a przecież to oni przez kilka lat nie płacili podatku stanowego i federalnego. W międzyczasie wynagradzali sobie za służbę w zarządzie. Nasza rada zapłaciła podatki i kary wynikające z ich zaniedbania.
Do tej pory odbyły się dwie rozprawy sądowe. Stary zarząd z p. Brzozowskim zignorował polecenie sędziego, ażeby zwrócił nam dokumenty. Nasi prawnicy, w dniu 9 listopada 2018 roku, złożyli wniosek o sankcje przeciwko starej Radzie Enterprises, ponieważ nie zwróciła nam żadnych pieniędzy ani dokumentów, które zabrała. Wszystkie dokumenty są w ich rękach. W tej sytuacji my nie możemy wydać nowych certyfikatów osobom, które chcą zostać naszymi akcjonariuszami. Otrzymaliśmy informację, że sędzia już niedługo może podjąć decyzję w tej trudnej sprawie. Potrzebujemy nowych akcjonariuszy, aby spokojnie mogła działać organizacja wspierająca polskie dziedzictwo, aby działała organizacja ZPA-matka i ZPA Enterprises. Poprzyjcie ZPA, aby jeszcze długo organizacja działała dla nas, dla naszych dzieci i wnuków, a także dla tych, którzy przyjeżdżają z Polski i szukają przyjaciół” – podkreślił prezes elekt Henryk Siemieniowski.

ZMIANY SĄ NIEZBĘDNE
Aktualnie ZPA liczy 439 członków. Otrzymuje darowizny od wielu osób i organizacji, które sprawiają, że kondycja finansowa organizacji jest całkiem dobra. Ale aby zostały wykonane niezbędne remonty budynku – siedziby ZPA w Perth Amboy – potrzebne są dodatkowe pieniądze. Stąd też prezes Katarzyna Kolek zaproponowała, aby rozważyć podniesienie podstawowej rocznej składki członkowskiej z 12 do 15 lub nawet 20 dolarów. Pani prezes zaproponowała również, aby rozważyć wprowadzenie opłaty – w wysokości 5 dolarów – za raporty z działalności ZPA przesyłane członkom w wersji papierowej (w wersji elektronicznej są i pozostaną bezpłatne). Tłumaczyła to dużymi kosztami druku i wysyłki.
Dyskusja na ten temat była gorąca, ale nie zapadła wiążąca decyzja. Zapewne decyzje o podwyższeniu składki i wprowadzeniu odpłatności za raporty zapadną na następnym półrocznym zebraniu. Decydująca tu będzie decyzja zarządu United Poles, czyli unii podległej korporacji.
Adam Stępień przypomniał, że dwaj panowie – Stanisław Bankowski i Henryk Siemieniowski – naprawili dach siedziby ZPA. Oczyścili też piwnicę, która została zalana. Gorąco im podziękował za społeczną pracę dla organizacji.
Iwona Dzietczyk zaproponowała, aby poszukać sympatyków i przyjaciół organizacji, którzy mogliby wykonać różne prace remontowe i naprawcze społecznie albo za niewielką odpłatnością. Podczas dyskusji podkreślano, że organizacja jest otwarta i czeka na nowych członków.

Autor: Janusz M. Szlechta