ZPA wychodzi z zakrętu

193
Członkowie zarządu i przedstawiciele Polskiej Szkoły ZPA szkoły (od lewej): Izabela Jędruchniewicz – zastępca opiekuna szkoły, Hanna Skowrońska-Jękal – dyrektorka szkoły, Iwona Dzietczyk – opiekun szkoły, Magdalena Pulwin – koordynator wydarzeń, Elizabeth Khattak – sekretarz, Katarzyna Kolek – prezes zarządu ZPA, Małgorzata Kubiak – rzeczniczka prasowa i Agnieszka Doliński – skarbnik

Dwa lata temu Zjednoczenie Polaków w Ameryce znalazło się na zakręcie. Groził mu upadek. Jednak dzięki grupie wolontariuszy, którzy oddali serce tej organizacji, wychodzi ona teraz na prostą i ma się już całkiem dobrze.

W piątek, 14 czerwca, w siedzibie ZPA w Perth Amboy, NJ, odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego podane zostały informacje o aktualnej sytuacji organizacji oraz odbyły się wybory nowego zarządu. Na przewodniczącego zebrania został wybrany Mirosław Klisiewicz.

W zebraniu uczestniczyło 56 członków ZPA

Wszyscy uczestnicy mogli poczęstować się kawą i specjalnie przygotowanym posiłkiem. Atmosferę umilali swoim śpiewem i muzyką Barbara i Janusz Pogorzelscy.

Sekretarz zarządu ZPA Elizabeth Khattak przedstawiła sprawozdanie z poprzedniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które miało miejsce 1 czerwca 2018 r. Raport natomiast z całorocznej działalności zdała prezes ZPA Katarzyna Kolek. „Zostałam wybrana na członka zarządu na chwilę, a tu okazuje się, że jestem jego prezesem już pięć lat” – powiedziała Katarzyna Kolek. Podkreśliła, że organizacja znajduje się w całkiem dobrej sytuacji. Liczy aktualnie 1165 członków. W ciągu minionego roku przyjęto 20 nowych, ale 10 zmarło. Polska Szkoła ZPA, pod kierunkiem dyrektorki Hanny Skowronskiej-Jękal i opiekunki Iwony Dzietczyk, dobrze funkcjonuje. W tym roku uczniowie – po raz pierwszy w historii szkoły, która liczy sobie już 65 lat – zdawali maturę i wszyscy zdali ją bardzo dobrze. „Dobry stan organizacji i szkoły jest zasługą wielu oddanych społeczników. Żeby zrozumieć, ile to wymaga pracy i poświęcenia, trzeba popracować społecznie. Dziękuję serdecznie tym wszystkim osobom, które są liderami w swojej dziedzinie” – podkreśliła Katarzyna Kolek pani prezes i zachęciła do pracy na rzecz organizacji.

Barbara i Janusz Pogorzelscy swoim śpiewem i muzyką sprawili, że atmosfera zebrania była bardzo dobra

A potem przyszedł ten najważniejszym moment – wybór nowego zarządu ZPA. Komisja nominacyjna przedstawiła kandydatów. Były to te same osoby, które pracowały w zarządzie w minionym roku. Na funkcję prezesa zaproponowana została Katarzyna Kolek, na sekretarza zarządu – Elizabeth Khattak, skarbnika – Agnieszka Doliński, koordynatora wydarzeń – Magdalena Pulwin, rzecznika prasowego – Małgorzata Kubiak, opiekuna szkoły – Iwona Dzietczyk i zastępcy opiekuna szkoły – Izabela Jędruchniewicz. Za przedstawionymi kandydaturami zagłosowało 49 członków, 5 wstrzymało się od głosu, a dwóch było przeciwnych. Oznacza to, że zarząd będzie działał przez najbliższy rok w tym samym składzie.

Nowy zarząd ZPA (stoją od lewej): Elizabeth Khattak, Magdalena Pulwin, Małgorzata Kubiak, Agnieszka Doliński, Iwona Dzietczyk; siedzi prezes Katarzyna Kolek
ZDJĘCIA: JANUSZ M. SZLECHTA/NOWY DZIENNIK