Prenumerata

[arm_setup id="1"]

Papierowe wydanie Nowego Dziennika wysyłamy tylko na terenie Stanów Zjednoczonych.

Możesz zamówić prenumertę drukowaną listownie.

Prenumerata w wersji papierowej:
Roczna (52 wydania): $95
1/2 roku (26 wydań): $60

Prenumerata wersji elektronicznej (.pdf cały świat). Wysyłamy na wskazany adres e-mail link do pobrania wersji w .pdf:
Roczna (52 wydania): $45
1/2 roku (26 wydań): $25

Korzystając z poniższego linku pobierz plik w formacie PDF, wydrukuj, wypełnij i odeślij na nasz adres wraz z czekiem lub money order.

Nowy Dziennik Polish Weekly
PRENUMERATA
10 Schindler Rd.
Clark, NJ 07036
[email protected]
212-594-2266 wew. 104