Jak wybrać właściwego prawnika do procesu?

103
Wikipedia

Wniesienie pozwu i rozpoczęcie procesu sądowego są właściwym wyborem, pod warunkiem, że wybraliśmy do tego celu właściwego adwokata. Ostatnio, po rozprawie prowadzonej przez inną kancelarię prawną w powiecie Westchester, ława przysięgłych przyznała odszkodowanie stronie poszkodowanej w wypadku motocyklowym. Niestety, odszkodowanie było zdecydowanie za niskie. Dlaczego?

Po wypadku motocyklowym poszkodowany w tej sprawie poszukiwał reprezentacji prawnej w związku z obrażeniami, jakie w nim odniósł. Jego adwokat zdecydował się na rozprawę. Rozprawy tego rodzaju mają „dwuczłonowy” przebieg. Oznacza to, że ława przysięgłych najpierw rozpatruje okoliczności wypadku (kto był odpowiedzialny za jego spowodowanie), bez informacji na temat obrażeń stron. Ta praktyka jest bardzo powszechna i jest typowa dla większości rozpraw w na obszarze Nowego Jorku.

W części rozprawy poświęconej odpowiedzialności cywilnej ława przysięgłych uznała, że strona pozwana jest odpowiedzialna za wypadek w 45 proc. Oznacza to, że osoba poszkodowana, określana powodem, była odpowiedzialna w 55 proc. W Nowym Jorku, nawet jeżeli powód ponosi większość winy, ciągle ma prawo do tej części odszkodowania, które redukowane jest o procent jego odpowiedzialności. Na przykład, jeżeli powyżej wspomnianemu powodowi przyznano by 1 000 000 dolarów odszkodowania, otrzymałby tylko 450 000, gdyż strona pozwana była odpowiedzialna tylko w 45 proc. (1 000 000 x 0,45 = 450 000).

Po orzeczeniu odpowiedzialności cywilnej za wypadek ława przysięgłych przeszła do części rozprawy dotyczącej oceny obrażeń, jakich doznał poszkodowany. Jest to część najczęściej nazywana „odszkodowawczą”. W tej części przysięgli wysłuchali zeznań chirurga strony poszkodowanej oraz lekarzy powołanych przez obronę. Bezspornym było, że powód doznał częściowego złamania kości strzałkowej w okolicach lewej kostki. Złamanie wymagało skomplikowanej operacji, w czasie której lekarze zainstalowali metalową płytkę za pomocą kilku śrub. Nieszczęśliwie dla poszkodowanego zareagował on źle na narkozę i musiał natychmiast przejść drugi zabieg, mający złagodzić miażdżące bóle głowy.
Po następnej operacji poszkodowany ciągle miał pewne dolegliwości, a dokładniej trudności w bieganiu i szybkim chodzeniu.

Pomimo tego strasznego wypadku i zagrażających życiu operacji ława przysięgłych przyznała powodowi tylko 162 500 dolarów za cierpienie i ból doznane do momentu tego wyroku i 67 500 za cierpienie i ból do końca życia. Adwokat poszkodowanego złożył odwołanie, jednak Sąd Apelacyjny podtrzymał werdykt ławy przysięgłych, co znaczy, że orzeczenie zostało utrzymane w mocy i nie zmieniono kwoty odszkodowania. Dlatego też, po wszystkich swoich cierpieniach, poszkodowany otrzymał jedynie 103 500 (162 500 + 67 500 = 230 000; 230 000 x 0,45 = 103 500).

Bardzo rzadko zdarza się, aby Sąd Apelacyjny zmienił kwotę zasądzonego odszkodowania. Dlatego właśnie tak bardzo ważną kwestią jest wybór właściwego adwokata.
Dla kontrastu porównamy niedawną sprawę wypadku motocyklowego zakończone przez The Platta Law Firm. Niedawno temu, po kilku dniach wyboru ławy przysięgłych, nasi adwokaci zakończyli ugodowo sporną kwestię odpowiedzialności również w sprawie wypadku motocyklowego. Motocyklista odniósł obrażenia barku wymagające operacji. Operacja była poważna, ale nie aż tak bardzo jak operacja powoda opisana powyżej. The Platta Law Firm była w stanie uzyskać odszkodowanie w wysokości 850 000 dolarów. Wielka różnica. Mimo że każda sprawa jest nieco inna, przykład pokazuje, że właściwe przygotowanie, umiejętności i doświadczenie mogą stanowić o wielkiej różnicy w wyniku procesu.

Większość osób poszkodowanych ma zazwyczaj tylko jedną sprawę w swoim życiu i jedną szansę na uzyskanie godziwego odszkodowania. Dlatego dokonanie właściwych wyborów dotyczących kancelarii prawnej musi być zawsze dokonane bardzo rozważnie.
***
Jeżeli Państwo sami stali się ofiarą wypadku lub znają kogoś, kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu (212) 514-5100, emailowo pod adresem [email protected], lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając e-maila lub czatu, który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdej sprawie, w której będziemy mogli Państwa reprezentować.
Na naszej stronie internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości, jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw, są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.
SŁAWOMIR PLATTA
tel. (212) 514-5100