Polska specyfika

21

Sprzedaż towarów w Polsce podniosła się w lipcu o prawie sześć procent. Informacja zaskakująca, jak pisze londyński "Financial Times", ponieważ przewidywano słabiutki wzrost – o zaledwie jeden procent.

Sprzedaż towarów w Polsce podniosła się w lipcu o prawie sześć procent. Informacja zaskakująca, jak pisze londyński "Financial Times", ponieważ przewidywano słabiutki wzrost – o zaledwie jeden procent.

Nie sposób powiedzieć, dlaczego polscy konsumenci przejawili taką chęć zakupów. Na pewno jednak ich zachowanie stanowiło ważny wyraz zaufania Polaków do stanu ekonomii. Ta właśnie dobra kondycja polskiej gospodarki stała się w ostatnich dniach przedmiotem komentarzy – także w innym piśmie finansjery, w dzienniku "Wall Street Journal".
Jak to się stało, że Polska chyba uniknęła kryzysu, który pogrążył niektóre inne byłe kraje komunistyczne i sprowadził recesję na Europę Zachodnią? "Financial Times" uważa, iż w szczególności dzięki niemieckiemu przemysłowi samochodowemu, który w poszukiwaniu tańszych wykonawców zwrócił się ku Europie Wschodniej. Zasadniczo zaś dzięki związkom z Zachodem, toteż Polska między innymi zależy od sytuacji w tej części kontynentu. A z uwagi na wciąż ogromną przepaść dzielącą obie połówki Europy, nawet słaba koniunktura na Zachodzie stwarza warunki do swoistej prosperity na Wschodzie.
Natomiast w opinii "Wall Street Journal" Polska uniknęła wielkiego kryzysu, jaki dotknął na przykład, Litwę, Estonię czy Węgry, trochę przez szczęście, a trochę dzięki bardzo ostrożnej polityce banku centralnego, zainicjowanej jeszcze przez jego byłego dyrektora Leszka Balcerowicza. A szczęście wzięło się stąd, że w odpowiednim momencie wprowadzono obniżenie podatków od dochodów, co wpłynęło stymulująco na gospodarkę, oraz właśnie w czasie, gdy recesja opanowała świat, popłynęły do Polski pieniądze z Unii Europejskiej.
Te dwa różne punkty widzenia nie w pełni jednak oddają polską specyfikę; niższe podatki mają na przykład republiki bałtyckie, tymczasem kryzys dotknął je bardzo dotkliwie, a powiązania z Zachodem są udziałem wszystkich byłych państw komunistycznych, a jednak recesja tam w odmienny sposób zaważyła na stanie gospodarki nowych państw Unii Europejskiej.
Na pewno wspomniana konserwatywna polityka pieniężna odegrała ważną rolę w uniknięciu głębszego kryzysu, ale ta sama polityka nieco hamowała wzrost gospodarczy we wcześniejszym okresie. Umiarkowanie jest z pewnością specyfiką polskiej ekonomii, ale jednocześnie w komentarzach dzienników nie wspomina się siłą rzeczy o ważnym czynniku: polskiej, indywidualnej przedsiębiorczości. Polacy, często pokonując utrudnienia bankowe i ograniczenia w uzyskaniu kredytu, radzili sobie podług osobistych możliwości – nie oglądając się na państwo ani na pomoc instytucjonalną.
Jest to specyfika charakteru narodowego, która pozwoliła Polakom przetrwać, mimo – albo i na przekór – dramatycznych czasów okupacji, a także radzić sobie wśród krępujących przepisów PRL-u.

Autor: CK