Rokowania z lefebrystami

0
2

Foto: Archiwum

Kilka dni po decyzji papieża o otwarciu Kościoła katolickiego na Anglikanów w mediach pojawiły się przecieki o kolejnej inicjatywie Watykanu. Jak pisze paryski dziennik "Le Figaro", ruszą negocjacje Stolicy Apostolskiej z lefebrystami.

Zdjęcie przez papieża ekskomuniki ciążącej na czterech biskupach Bractwa św. Piusa w styczniu tego roku otworzyło drogę do podjęcia rokowań na temat pojednania. Rozmowy miałyby położyć kres 30-letniemu rozłamowi w Kościele katolickim. Jak przewidują watykańscy hierarchowie, pertraktacje z lefebrystami będą trudne i mogą potrwać przynajmniej rok. Główna kwestia sporna to ocena prac Soboru Watykańskiego II. Lefebryści żądają powrotu ortodoksyjnej doktryny katolickiej i mszy łacińskiej.

PRZYSTĄPIĆ DO WSPÓLNOTY

Informacje o rozpoczęciu dialogu z Bractwem św. Piusa pojawiły się zaledwie dzień po bezprecedensowej decyzji Stolicy Apostolskiej w sprawie Kościoła anglikańskiego, który oderwał się od Rzymu w 1534 roku z inicjatywy króla Henryka VIII. Po niemal 5 wiekach schizmy papież Benedykt XVI, przyjmując zbiór praw kanonicznych określany nazwą Konstytucji Apostolskiej, otworzył furtkę zezwalającą na powrót całych parafii anglikańskich pod kuratelę Watykanu.
Anglikanie będą mogli w pełni przystąpić do Kościoła katolickiego i jednocześnie zachować elementy charakterystyczne dla ich duchowego i liturgicznego dziedzictwa – mówił w miniony wtorek w Watykanie kardynał William Joseph Levada, przewodniczący watykańskiej Kongregacji Doktryny Wiary.

Kluczowe ustępstwo Stolicy Apostolskiej to zgoda na przyjęcie na łono Kościoła żonatych pastorów z dziećmi. Watykan wymaga celibatu od wszystkich księży tradycji łacińskiej, odstępuje jednak w przypadku takich obrządków, jak choćby unicki na Ukrainie. Podobnie będzie z anglikanami – nawet żonaci kapłani, którzy zdecydują się powrócić do Kościoła katolickiego, uzyskają ponowne święcenia. Jednak stanowiska biskupów będą mogli objąć tylko księża, którzy zachowali celibat. – Kościół katolicki odpowiada w ten sposób na wiele próśb, które trafiły do Stolicy Apostolskiej od różnych grup anglikańskiego kleru i wiernych z różnych części świata, którzy życzą sobie przystąpić do wspólnoty – mówił kardynał Levada.

77 MILIONÓW

Społeczność wyznawców Kościoła anglikańskiego na całym świecie liczy obecnie około 77 milionów ludzi. Kościół anglikański zaczął tracić wiernych po tym, jak w 1994 wyświęcono na pastorów pierwsze kobiety, a w 2003 r. biskupem New Hampshire został pastor otwarcie przyznający się do homoseksualizmu. Według Watykanu z powodu niezadowolenia z postępującej liberalizacji przynajmniej 50 anglikańskich biskupów chce przejść na łono Kościoła katolickiego.
Nagła decyzja papieża zaskoczyła przedstawicieli arcybiskupa Canterbury Rowana Williamsa, głowy Kościoła anglikańskiego. – Nie uważam (tej decyzji) za afront wobec naszego Kościoła, ale jej znaczenie i moment, w jakim została podjęta, wprawia mnie w zakłopotanie. Myślę, że część anglikanów może być przez nią dotknięta – komentował wielebny David Richardson, przedstawiciel arcybiskupa Canterbury w Watykanie.

Autor: TEODOR PTACH