5 mln za uderzenie stalową rurą w głowę

33

Ubiegłoroczne statystyki wskazują, że najczęstszą przyczyną bardzo poważnych wypadków budowlanych są różnego rodzaju przedmioty spadające z dużej wysokości na pracowników, na nieodpowiednio zabezpieczonych placach budowy.

Za przykład może służyć sprawa 30-letniego spawacza, który spadł z drabiny po tym jak został uderzony w głowę 250 funtową stalową rurą. Pracownik, na skutek tego uderzenia stracił przytomność. Został niezwłocznie przewieziony do szpitala, gdzie po wykonaniu podstawowych badań diagnostycznych został zwolniony do domu. Po kilku dniach wrócił do pracy na budowie, gdzie przez dwa tygodnie wykonywał lżejsze czynności.

Wraz z upływem czasu poszkodowany miał coraz większe problemy z kontynuowaniem pracy. Dotkliwy ból kręgosłupa i częste zawroty głowy sprawiły, że pewnego dnia nie był już w stanie wykonywać pracy fizycznej. Ta sytuacja zmusiła go do wszczęcia dwóch procedur prawnych. Pierwszą z nich było postępowanie przed Workers’ Compensation, a drugą sprawa cywilna o odszkodowanie. W Workers’ Compensation zasądzono mu częściowy zwrot utraconych zarobków i niezbędną opiekę medyczną. W pozwie cywilnym przeciwko generalnemu wykonawcy oraz właścicielowi budynku poszkodowany dochodził odszkodowania za ból i cierpienie oraz zwrotu wszelkich strat ekonomicznych poniesionych w związku z wypadkiem.

Pamiętajmy, że najbardziej chronione wśród wypadków budowlanych są upadki z wysokości i uderzenia przez obiekt, który spadł z wysokości [regulowane przez artykuł 240(1) Prawa Pracy]. W tego typu przypadkach generalny wykonawca i właściciel budynku ponoszą zazwyczaj absolutną odpowiedzialność za wypadek. Nasza kancelaria prawna, wygrywając w 2011 roku sprawę Antoniego Wilińskiego przed Najwyższym Sądem Apelacyjnym dla stanu Nowy Jork doprowadziła do zmiany istniejącego negatywnego prawa w tej dziedzinie na korzystniejsze – dające ochronę prawną pracownikom budowlanym. Stało się tak po zaciekłej sądowej batalii prawnej, prowadzonej na rzecz naszego klienta (sprawa Wiliński przeciwko 334 East 92 Housing Development Fund Corp.).

W sprawie, w której poszkodowany został uderzony 250-funtową rurą, sędzia przychylił się do wniosku pracownika o wydanie bezpośredniego wyroku w kwestii odpowiedzialności pozwanych, orzekając, że naruszyli oni przepis Prawa Pracy [240 (1)] i byli odpowiedzialni za wypadek oraz powstałe obrażenia. Ubezpieczalnia pozwanych zaproponowała negocjacje dotyczące wysokości odszkodowania. Zaproponowana kwota nie satysfakcjonowała poszkodowanego, w związku z czym sprawa została skierowana na wokandę.

Poszkodowany wskazał, że w wyniku wypadku w jego kręgosłupie piersiowym powstała przepuklina. Kilkuletnie leczenie, w tym zastrzyki w kręgosłup i fizykoterapia nie pomogły, w związku z czym poszkodowany musiał przejść skomplikowaną operację. Niestety zabieg się nie powiódł. Doszło do komplikacji. Potrzebna była kolejna operacja i wymiana wcześniej wbudowanego implantu części kręgosłupa. Po drugiej operacji ból się zmniejszył, ale poszkodowany nie był już w stanie wrócić do wykonywania zawodu spawacza.

Poszkodowany przyznał, że odbył szkolenie potrzebne do przekwalifikowania do pracy siedzącej. Wskazał również, że jego możliwości zarobkowe znacznie się zmniejszyły. Jako spawacz zarabiał 50 dol. za godzinę pracy, 100 dol. za każdą nadgodzinę oraz otrzymywał około 30 dol. dodatkowego świadczenia za każdą godzinę pracy.
Prawnicy pozwanych próbowali udowodnić, że obrażenia kręgosłupa nie były związane z wypadkiem. Ich zdaniem poszkodowany doznał jedynie wstrząśnienia mózgu. Neurolog pozwanych uznał, że poszkodowany nie doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu i mógł wrócić do pracy spawacza.

W odpowiedzi poszkodowany zeznał, że nigdy wcześniej nie miał żadnych problemów z kręgosłupem i nie potrzebował leczenia. Wskazał, że aktualnie nie jest nawet w stanie przenosić cięższych zakupów, wykonywać drobnych napraw w domu, czy nawet odkurzyć lub wyrzucić śmieci. Oświadczył, że codziennie musi przyjmować leki przeciwbólowe i pomimo chęci nie jest w stanie powrócić do pracy. Twierdził, że przez całe życie pracował fizycznie i nic innego nie potrafi. Współpracownik poszkodowanego zeznał, że przed wypadkiem poszkodowany był w stanie wykonywać wszystkie, nawet te najcięższe, czynności.

Ławnicy wydali wyrok na korzyść poszkodowanego, przyznając mu odszkodowanie w wysokości ponad pięciu milionów dolarów, w tym blisko dwa miliony dolarów za ból i cierpienie przez następne 38 lat jego życia, ponad dwa miliony dolarów za utracone zarobki w przyszłości oraz ponad milion dolarów za utratę przyszłych dodatków pracowniczych.

***
Jeżeli Państwo sami stali się ofiarą wypadku lub znają kogoś, kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu (212) 514-5100, emailowo pod adresem [email protected], lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając e-maila lub czatu, który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdej sprawie, w której będziemy mogli Państwa reprezentować.
Na naszej stronie internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości, jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw, są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.
SŁAWOMIR PLATTA
tel. (212) 514-5100

Autor: SŁAWOMIR PLATTA