Czy można otworzyć sprawę z powodu porażenia prądem?

134
Photo by Killian Eon/Pexels.com

Prawnik jest niezbędny także w sytuacji, w której pracownik budowlany został porażony prądem. Takie wypadki mają miejsce, pomimo tego, że pewne przepisy oraz regulacje zostały wprowadzone w celu ochrony pracowników przed niebezpieczeństwami związanymi z porażeniem prądem. Zdarza się również i tak, że podobne wypadki mają miejsce tylko i wyłącznie z powodu zaniedbań.

Jeżeli wypadek spowodowany porażeniem prądem elektrycznym ma miejsce, pracownicy muszą koniecznie znaleźć prawnika specjalizującego się w wypadkach na budowie, a dokładniej niezbędny jest prawnik od porażeń prądem. W istotnym przypadku, pracownik doznał obrażeń podczas pracy przy systemach przewodów przy projekcie renowacyjnym.

Pracownik użył wówczas drabiny mającej dwa i pół metra, w celu zainstalowania systemu przewodów. Trzymał drabinę w lewej dłoni, a jego prawa dłoń odpowiedzialna była za użycie wiertarki akumulatorowej. Pracownik stał wówczas na szóstym stopniu drabiny i użył wiertarki w celu nałożenia nakrętki na istniejący przewód.
Nie zauważył on żadnych przewodów, ani skrzynek elektrycznych w pobliżu miejsca pracy. Wszyscy ze znajdujących się w pobliżu 10 pracowników używali w tym czasie narzędzi na akumulator. W momencie kiedy pracownik próbował nałożyć nakrętkę, umieścił na niej swoją dłoń, w celu złapania równowagi. W sposób natychmiastowy został o porażony prądem. Zdał sobie później sprawę, że miał styczność ze skrzynką elektryczną pod napięciem.

Kierownik projektu znajdował się wówczas jakieś 6-9 metrów od poszkodowanego pracownika. Usłyszał głośny krzyk i odwrócił się w stronę porażonego prądem. Zobaczył wówczas iskry oraz spadającego z drabiny człowieka, zaraz po doznaniu wstrząsu elektrycznego. Pracownik upadł najpierw około pięciu metrów do tyłu i uderzył głową o betonową płytę.

Rozprawa sądowa
Prawnik poszkodowanego pracownika, specjalizujący się w wypadkach dotyczących porażeń prądem, złożył pozew przeciwko deweloperom oraz wykonawcom. Wraz z zeznaniami wszystkich świadków oraz wymianami ekspertyz, poszkodowany w wypadku poprosił sędziego o wydanie decyzji o odpowiedzialności karnej. Konkretnie, pracownik stwierdził, że nowojorskie prawo zapewnia pracownikom budowlanym bezpieczne stanowiska pracy.

Legislatura stanu Nowy Jork stworzyła listę zasad bezpieczeństwa, nazywaną kodeksem przemysłowym. Kodeks przemysłowy zawiera zarówno ogólne zasady bezpieczeństwa, jak i szczegółowe zasady bezpieczeństwa dla wszystkich rodzajów pracy budowlanej, od prac podnoszeniowych począwszy, odnosząc się również do prac rozbiórkowych, a kończąc na wykonywaniu robót elektrycznych. W momencie kiedy deweloperzy czy wykonawcy naruszają powyższe zasady, mają wówczas do czynienia z odpowiedzialnością karną.
Pracownik stwierdził, że został porażony prądem w wyniku złamania zasad bezpieczeństwa przez pozwane w procesie osoby. Przede wszystkim owe zasady mówią, że pracownicy powinni być w sposób prawidłowy ostrzegani przed skrzynkami elektrycznymi pod napięciem. Alternatywnie, prąd elektryczny znajdujący się w skrzynkach powinien być wyłączony. Poszkodowany pracownik stwierdził, że deweloper oraz wykonawca nie spełnił żadnej z powyżej wymienionych czynności. Odpowiednio, został przez nich naruszony kodeks przemysłowy i to właśnie naruszenie było powodem jego wypadku.
Pozwani poprosili sędziego o umorzenie opisywanej sprawy, bowiem uważali, że poszkodowany pracownik powinien był wiedzieć, które przewody są pod napięciem, ponieważ znak wyjścia był podświetlony. Dodatkowo, hydraulik poświadczył, że elektryk powiedział mu, że przewody na suficie są pod napięciem.

Kto jest winny?
Sędzia opowiedział się za wersją poszkodowanego pracownika, jednakże pozwani apelowali. Sąd apelacyjny również uznał, że w wyniku zaniedbań pozwanej strony pracownik został porażony prądem, zatem pozwani muszą ponieść odpowiedzialność karną. Sprawa zakończyła się rozprawą sądową wyłącznie dotyczącą poniesionych szkód.
Niebezpieczeństwa elektryczne są jednymi z najbardziej istotnych zagrożeń na placach budowy, dlatego w takich sytuacjach osobą niezbędną jest prawnik od porażeń prądem. Porażenie prądem na placach budowy może mieć miejsce w wyniku niebezpiecznych warunków pracy, zaniedbań ze strony deweloperów czy wykonawców, bądź w wyniku używania wadliwego sprzętu. Oprócz zagrożeń związanych z porażeniem prądem, szok doznany przez pracowników może spowodować, że upuszczą oni trzymane przez siebie przedmioty i tym sposobem spowodują ryzyko utraty zdrowia lub życia innych pracowników. Szok może również spowodować upadek pracowników z drabin czy rusztowań. Wypadki dotyczące porażeń prądem elektrycznym są poważne… Jeżeli uległeś takiemu wypadkowi, koniecznie zatrudnij prawnika, z którego pomocą otrzymasz należne odszkodowanie.