Czym jest azbest?

273

Przez bardzo długi czas uważano, że azbest jest idealnym materiałem dla wielu rodzajów izolacji. Z tego powodu wiele izolacji budynków w Nowym Jorku mających więcej niż 50 lat zawiera właśnie azbest. Jednakże, na przestrzeni ostatnich 50 lat, toksyczność azbestu stała się powszechnie znana. Od tamtego czasu usuwanie izolacji budynków wykonanych z azbestu stało się główną częścią renowacji takich konstrukcji.

Prawnik od azbestów reprezentuje osoby, które cierpią na międzybłoniak oraz na inne choroby, będące wynikiem kontaktu z azbestem. Dodatkowo reprezentuje on również pracowników budowlanych, którzy ulegli wypadkowi podczas prac remontowych, dotyczących usuwania azbestu.

WYPADEK SPOWODOWANY AZBESTEM
W przypadku, który przedstawia tę sytuację, mamy tutaj do czynienia z pracownikiem budowlanym, który uległ obrażeniom przy pracy w budynku organu władzy mieszkaniowej Nowego Jorku na Brooklynie. Wspomniany organ władzy mieszkaniowej zatrudnił głównego wykonawcę do prac renowacyjnych. Azbest obecny był w dachu remontowanego budynku. Główny wykonawca zatrudnił z kolei firmę budowlaną. Pracownicy budowlani usunęli cegły zawierające azbest, stanowiące izolację dachu budynku. Byli on wówczas jedyną firmą, których praca polegała na usuwaniu elementów zawierających azbest przy tym projekcie.

Po usunięciu cegieł zawierających azbest firma budowlana zaczęła pakowanie wyeliminowanych z dachu cegieł. Zapakowane cegły zostały następnie przetransportowane z dachu do utylizacji. Jednakże połamane cegły pozostawały przez jakiś czas na dachu, a dopiero później zostały usunięte i zapakowane, w celu przeznaczenia ich do utylizacji.
W dniu wypadku pracownik przygotował stanowisko swojej pracy na podłodze. Umieścił plastik na ścianach poniżej dźwigu/podnośnika. W momencie nakładania plastiku kawałki cegieł spadły z dachu i uderzyły pracownika w plecy. Przed wypadkiem pracownik nie zauważył żadnych cegieł spadających z dachu.

Jednakże wcześniej słyszał innych pracowników, którzy narzekali na nieustannie spadające z dachu cegły.
Prawnik od azbestów pozwał organ władzy mieszkaniowej oraz głównego wykonawcę, zgodnie z nowojorskim prawem dotyczącym rusztowań. Prawo dotyczące rusztowań wymaga, aby właściciele oraz wykonawcy zapewnili pracownikom budowlanym sprzęt bezpieczeństwa, w celu ochrony przed zagrożeniami związanymi z upadkiem osób lub przedmiotów z wysokości. W tej sytuacji umowa pomiędzy organem władzy mieszkaniowej a generalnym wykonawcą wymagała od głównego wykonawcy zabezpieczenia stanowiska pracy na dachu przed spadającymi obiektami.

Prawnik poszkodowanego pracownika poprosił sędziego o podjęcie decyzji o opowiedzeniu się po stronie poszkodowanego. Prawnik od azbestów stwierdził, że wypadek był skutkiem braku zabezpieczenia cegieł przed spadnięciem z dachu, za co pełną odpowiedzialności ponosili pozwani w sprawie. Cegły spadły z dachu, bowiem ochrona nad głowami pracowników nie została zapewniona, co oznacza, że pozwani nie przestrzegali prawa dotyczącego rusztowań.
Pozwani stwierdzili jednak, że nie byli zobowiązani do zapewniania ochrony nad głowami pracowników, ponieważ w tym samym czasie cegły nie były usuwane, tylko były już wówczas zapakowane.

DECYZJA SĘDZIEGO O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
Sędzia opowiedział się po stronie poszkodowanego pracownika, a pozwani zostali uznani za winnych i nałożona została na nich odpowiedzialność karna, bowiem nie zapewnili żadnego sprzętu bezpieczeństwa, aby zapobiec spadaniu cegieł, które uderzyły pracownika. W ten sposób naruszyli oni nowojorskie prawo dotyczące rusztowań. Gdyby zapewnili pracownikom sprzęt bezpieczeństwa, wypadek budowlany dotyczący cegieł zawierających azbest mógłby nigdy nie mieć miejsca. Sędzia uznał pozwanych za winnych. Sędzia przekazał również sprawę do procesu sądowego, dotyczącą jedynie szkód powstałych w wyniku wypadku.

Prawnik od azbestów gra kluczową rolę w przypadku wypadków związanych z azbestem, bowiem praca związana z usuwaniem azbestu należy do jednej z najbardziej niebezpiecznych. Pracownicy budowlani powinni być zaznajomieni nie tylko z typowymi zagrożeniami związanymi z pracą na budowie, ale również z wyjątkowo toksycznymi zagrożeniami jakie mogą mieć miejsce w przypadku pracy z azbestem. Zajmie to jeszcze trochę czasu zanim azbest zniknie raz na zawsze z budynków Nowego Jorku. Zanim ten dzień nadejdzie, pracowników budowlanych czeka jeszcze wiele prac związanych z usunięciem toksycznego azbestu.