Dlaczego prawo dotyczące rusztowań w Nowym Jorku jest najostrzejsze?

150
Foto: Josh Sorenson/ Pexels

Kodeks Pracy §240 uchwalony został przez legislaturę stanu Nowy Jork w 1885 roku, i od tamtego czasu określany jest on potocznie jako „prawo rusztowań”. To prawo, charakterystyczne dla Nowego Jorku, zapewnia pracownikom budowlanym znacznie lepszą ochronę zgodnie w powyższą ustawą niż gdziekolwiek indziej w Stanach Zjednoczonych.

Powyżej wspomniane prawo stanowi, że właściciele placów budowy oraz ich agenci – w zasadzie generalni wykonawcy oraz inni wykonawcy – mają obowiązek chronić pracowników przed obrażeniami powstałymi w wyniku przebywania na wysokości, poprzez zapewnienie właściwego sprzętu bezpieczeństwa.

Owe prawo dotyczy wypadków przy pracy na wysokościach, upadków z drabin, rusztowań, zadaszeń nad chodnikiem czy innych wzniesionych platform oraz obrażeń powstałych w wyniku spadających na pracowników obiektów. Wspomniani właściciele oraz wykonawcy powinni zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz osłony dla wszystkich pracowników, takie jak: uprzęże bezpieczeństwa, sznury, barykady, ogrodzenia, siatki oraz barierki bezpieczeństwa.

Niestety, zważając na fakt, że rzeczywistość bywa okrutna, nawet z powyżej zapewnionymi przez prawo zabezpieczeniami zdarza się bardzo często, że właściciele, generalni wykonawcy oraz podwykonawcy, nie zapewniają pracownikom budowlanym odpowiednich środków bezpieczeństwa, które uchroniłyby ich przed wyżej wspomnianymi obrażeniami związanymi z przebywaniem na wysokościach.

Sądy w Nowym Jorku stwierdziły, że zobowiązanie z tytułu Kodeksu Pracy § 240 jest „absolutne” w takim znaczeniu, że właściciele lub wykonawcy niekoniecznie zaangażowani w budowę mogą ponosić odpowiedzialność niezależnie od tego, czy sprawują oni nadzór lub kontrolę nad przebiegiem pracy. Żaden inny stan nie zapewnia pracownikom takiej ochrony. We wszystkich innych stanach poszkodowani pracownicy muszą udowodnić właścicielom oraz generalnym wykonawcom, że byli nieustannie zaniedbywani pod względem środków bezpieczeństwa, zatem powinni wyznać, że niedbalstwo ze strony właścicieli oraz wykonawców było główną przyczyną wypadku pracownika. Krótko mówiąc, właściciel lub generalny wykonawca powinien być aktywnie zaangażowany w pracę budowlaną oraz sprawować kontrolę nad pracą wykonywaną przez daną osobę w momencie jej wypadku.

Nie oznacza to jednak, że pracownicy budowlani mają prawo do odszkodowania tylko dlatego, że uczestniczyli oni w wypadku na budowie. Odpowiedzialność ze strony właścicieli oraz ich agentów jest uzależniona od udowodnienia naruszenia kodeksu pracy §240 oraz, że wspomniane naruszenie było bezpośrednią przyczyną wypadku pracownika.

Pomimo niezwykle silnej ochrony, zapewnionej w kodeksie pracy §240, trudno poruszać się po samym kodeksie oraz systemie prawnym. Z tych powodów dla pracowników uczestniczących w wypadkach na budowie niezwykle istotne jest jest jak najszybsze skontaktowanie się z doświadczonymi prawnikami zajmującymi się wypadkami na budowie. Prawnicy The Platta Law Firm, PLLC mają wieloletnie doświadczenie związane z postępowaniami dotyczącymi Kodeksu Pracy §240 w całym stanie Nowy Jork. Jeżeli zatem uległeś obrażeniom w wyniku wypadku na budowie, skontaktuj się już dziś z The Platta Law Firm, PLLC.