Gdy sprawca zbiegł – jak zareagować?

62
Foto: EPA

Wypadek, po którym sprawca zbiegł, jest zdarzeniem napawającym strachem oraz poczuciem zagrożenia i bezsilności. Jest rzeczą bardzo istotną, aby wiedzieć, jakie kroki chroniące nasze prawa i zdrowie podjąć po takim zdarzeniu.

Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić w razie wypadku, po którym sprawca uciekł, to zatelefonować na policję. Policja najprawdopodobniej zapyta, czy byliśmy w stanie zapamiętać lub zapisać numery tablicy rejestracyjnej. Jeżeli można bezpiecznie zapisać te numery, należy to zrobić. Jeżeli jest to niemożliwe, należy jak najdokładniej zapamiętać wygląd pojazdu.

Jeżeli nie będziemy w stanie tego zrobić, prosimy nie tracić głowy – nie wszystko jest stracone. Mimo wszystko, należy niezwłocznie zgłosić wypadek policji. Po złożeniu raportu powypadkowa opieka medyczna zostanie opłacona przez nasze ubezpieczenie. Pokryje ono, między innymi, wydatki związane z leczeniem, większość utraconych zarobków, przejazdy do i od lekarzy. Jest również bardzo ważne, aby możliwie jak najszybciej skonsultować się z adwokatem mającym doświadczenie w sprawach związanych z wypadkami, których sprawca zbiegł, w celu złożenia roszczenia ubezpieczeniowego w wymaganym prawem okresie, który często liczy jedynie 30 dni od wypadku.

Adwokatowi powinno być znane nie tylko podstawowe ubezpieczenie kompensacyjne, ale także część polisy chroniąca przed nieubezpieczonym kierowcą, zwana „UM”. Ubezpieczenie UM jest integralną częścią ubezpieczenia pojazdu w stanie Nowy Jork. Istnieje specjalnie na okoliczność takich zdarzeń, gdy sprawca ucieka z miejsca wypadku lub nie posiada żadnego ubezpieczenia. I ponownie, należy zawiadomić odpowiedni wydział firmy ubezpieczeniowej tak szybko po wypadku, jak to tylko możliwe. Nie wystarczy zawiadomienie jedynie wydziału kompensacyjnego. Jest to bardzo mylące, bo tak ubezpieczycielem kompensacyjnym, jak i od nieubezpieczonego kierowcy jest ta sama firma ubezpieczeniowa. Jednakże, jeżeli adwokat nie wie, jak upewnić się, iż wszystkie odpowiednie wydziały zostały powiadomione, możemy utracić istotne uprawnienia ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie UM daje możliwość uzyskania odszkodowania ponad limit podstawowego ubezpieczenia kompensacyjnego. Oznacza to możliwość uzyskania rekompensaty za ból i cierpienie oraz straty ekonomiczne nieobjęte ubezpieczeniem kompensacyjnym. Jednakże procedura uzyskania tego odszkodowania jest inna niż normalna. W przypadku UM sprawa nie jest rozpatrywana w sądzie. Jeżeli strony nie załatwią sprawy polubownie, jest ona rozstrzygana poprzez postępowanie rozjemcze, które przypomina rozprawę bez ławy przysięgłych, kiedy tylko sędzia wydaje orzeczenie, bez udziału przysięgłych.

A co się dzieje, gdy nie posiadamy ani ubezpieczenia kompensacyjnego, ani UM? W takim przypadku pozew zostaje rozpatrzony przez instytucję zwaną MVAIC (Przedsiębiorstwo Odszkodowawcze Wypadków Drogowych), które zajmuje się roszczeniami osób nieposiadających ubezpieczenia. Po zgłoszeniu wypadku policji należy go również zgłosić do MVAIC. Czas na jego zgłoszenie jest ograniczony i, ponownie, powinno się skorzystać z usług adwokata zaznajomionego z tą procedurą.

Niezależnie od formy roszczenia, czy to przez UM, czy też przez MVAIC, najważniejszymi sprawami są: powiadomienie policji, uzyskanie pomocy medycznej w związku z odniesionymi obrażeniami i jak najszybszy kontakt z adwokatem znającym zawiłości prawa.
SŁAWOMIR W. PLATTA, Esq.
The Platta Law Firm, PLLC