Gdzie można dostać prawo jazdy bez “papierów”: 10 stanów dla nieudokumentowanych

883

Wraz z początkiem roku Kalifornia zaczęła przyjmować podania o wydanie prawa jazdy osobom przebywającym w USA bez ważnych dokumentów. Kilkanaście dni wcześniej ten sam proces rozpoczęto w Connecticut. W tej chwili już 10 stanów oferuje nieudokumentowanym imigrantom możliwość legalnego prowadzenia samochodu.

Jeszcze kilka lat temu osoby bez papierów mogły zdobyć prawo jazdy tylko w Nowym Meksyku oraz w stanie Waszyngton.
Już pierwszego dnia pod biurami wydającymi prawa jazdy w Kalifornii pojawiły się tysiące ludzi. Klientów było trzykrotnie więcej niż w normalny dzień urzędowania. Aby zaspokoić popyt utworzono cztery tymczasowe centra obsługi nieudokumentowanych. California Department of Motor Vehicles oczekuje, że w ciągu trzech lat obowiązywania programu AB60 po prawo jazdy może się zgłosić nawet 1,4 miliona osób.
Podobnie jak w innych stanach prawa jazdy wydawane w Kalifornii będą różniły się od “normalnych”. Zawierać też będą klauzulę stwierdzającą, że dokument nie może być traktowany jako dowód tożsamości w rozumieniu prawa federalnego.
Zwolennicy wydawania praw jazdy nielegalnym imigrantom twierdzą, że przyczynia się to zarówno do ich integracji, jak i do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Podpierają się statystykami, które potwierdzają,< że kierowcy bez prawa jazdy są proporcjonalnie uczestnikami dużo większej liczby wypadków od tych, którzy posiadają ten dokument. W ten sposób dużo więcej ludzi prowadzących auta będzie musiało się wykazać znajomością przepisów, a przede wszystkim – wykupić ubezpieczenie.
A oto stany, w których prawo zachęca nieudokumentowanych cudzoziemców do postaranie się o prawo jazdy. Większość z nich opatruje dokumenty napisem „Not Valid for Identification” lub „Not Valid for Federal Identification”. Z Nowego Jorku i okolic najbliżej będzie do Connecticut, gdzie aplikacje zaczęto przyjmować jeszcze w grudniu.

Connecticut – od 1 stycznia 2015

Ustawa z 2013 roku pozwala osobom, które nie mogą przedstawić numeru Social Security oraz dowodu legalnego pobytu w USA na otrzymanie prawa jazdy pod kilkoma warunkami. Najważniejszym jest udowodnienie faktu zamieszkiwania w stanie Connecticut. Wnioskodawca musi także podpisać oświadczenie, że zamierza starać się o legalizację pobytu w USA tak szybko, jak to będzie możliwe. O dokument nie mogą starać się osoby skazane za poważne przestępstwa. Dokumentu, którego ważność ma wynosić od 3 do 6 lat, nie można używać jako dowodu tożsamości, nie może być użyty w celu głosowania. Choć prawo zaczęło obowiązywać od 1 stycznia, aby rozładować tłok, stan zaczął przyjmować podania jeszcze w grudniu ubr.

Dystrykt Kolumbia, Waszyngton – od 1 maja 2014 roku

Przegłosowana w 2013 roku poprawka daje prawo do wydawania praw jazdy osobom, które mogą udowodnić fakt zamieszkiwania w Dystrykcie Kolumbia przez okres co najmniej 6 miesięcy, nie mają numeru Social Security, ale mogą udowodnić swoją tożsamość, datę urodzenia i miejsce zamieszkania. Dokument opatrzony jest napisem „Not Valid for Official Federal Purposes”. Dokument nie ma także charakteru oficjalnego ID w przypadku dochodzeń kryminalnych, czy aresztowania.

Illinois – od 28 listopada 2013

Prawo jazdy mogą otrzymać osoby, które nie mają prawa ubiegania się o przyznanie numeru Social Security, zamieszkują w Illinois od co najmniej roku i nie mogą przedstawić dokumentów potwierdzających legalny pobyt w kraju. Wnioskodawca musi przedstawić jednak ważny paszport lub konsularny dowód tożsamości. Prawo jazdy jest ważne na okres trzech lat i nie może być używane jako dokument tożsamości. Opatrzone jest też napisem: “Temporary Visitor's Driver's License”.


Kalifornia – od 1 stycznia 2015 roku

Ustawa przyjęta przez legislaturę w 2013 roku daje prawo do ubiegania się o dokument każdemu, kto potrafi udowodnić fakt zamieszkiwania w stanie Kalifornia. Jeśli kierowca nie potrafi dowieść swojego legalnego pobytu w USA (np. poprzez okazanie numeru Social Security) dokument musi być opatrzony łatwą do zauważenia adnotacją, pozwalającą na jego odróżnienie od prawa jazdy wydawanego legalnym rezydentom. Prawo jazdy nie może służyć do celów identyfikacyjnych w rozumieniu prawa federalnego.

Kolorado – od 1 sierpnia 2014

Ustawa stanowa z 2013 roku przyznaje prawo ubiegania się o prawo jazdy osobom, które w poprzednim roku podatkowym rozliczyły się z podatków dochodowych ze stanem Kolorado. Inną opcją jest posiadanie Individual Taxpayer ID oraz jednego z trzech dokumentów – paszportu, consular ID lub military ID. W tym przypadku jednak trzeba udowodnić fakt zamieszkiwania w Kolorado przez co najmniej 24 miesiące. Prawa jazdy dla nielegalnych opatrzone są napisem: „Not Valid for Federal Identification, voting or Public Benefits Purposes”.

Maryland – od 1 stycznia 2014

Ustawa z 2013 roku daje prawo osobom bez numeru Social Security starania się o prawo jazdy, pod warunkiem, że w ciągu poprzednich dwóch lat wypełniły one rozliczenie podatkowe w stanie Maryland albo figurowały na rozliczeniu podatkowym jako członkowie rodziny. Prawo jazdy dla nieudokumentowanych różni się kolorem i projektem od dokumentów dla legalnych rezydentów. Nie może być używane jako federalny dokument identyfikacyjny, nie można go również wykorzystać przy kupowaniu broni.

Nevada – od 1 stycznia 2014

Prawo jazdy wydawane jest tylko na okres jednego roku i mogą otrzymać je osoby, które mogą udowodnić swoją tożsamość, wiek i fakt zamieszkania w Nevadzie. Prawo jazdy dla nieudokumentowanych tylko niewielkimi szczegółami różni się od normalnego dokumentu. Nie może być wykorzystywane przy staraniu się o inne stanowe świadczenia. Prawo wyraźnie także zastrzega, że dyrektor Department of Motor Vehicles nie ma prawa przekazywania stronom trzecim informacji na temat legalności pobytu starającego się o dokument.

Nowy Meksyk – od 2003 roku

Ustawa z 2003 roku daje prawo do wydania normalnego prawa jazdy każdej osobie, która zamiast Social Security przedstawi Individual Tax Identification Number niezależnie od statusu imigracyjnego. Należy oczywiście udowodnić fakt zamieszkiwania w stanie Nowy Meksyk.

Utah – od 8 marca 2005

Ustawa z 2005 roku daje prawo wydania “przywileju” prowadzenia samochodu (Driving Privilege Card) nielegalnym imigrantom, którzy udowodnią fakt zamieszkiwania w Utah. Dokument różni się od normalnego prawa jazdy formatem, kolorem i innymi znaczącymi szczegółami. Opatrzony też jest napisem „For Driving Privileges Only – Not Valid for Identification”. “Przywilej” wydawany jest na okres roku.

Vermont – od 1 stycznia 2014

Ustawa z 2013 roku daje prawo ubiegania się mieszkańcom stanu, przebywającym w USA nielegalnie, o tzw. Operator's Privilege Card. Wnioskodawca musi udowodnić swoją tożsamość i wiek przedstawiając ważny paszport lub konsularny dowód tożsamości. Akceptowane są także metryki urodzenia, ślubu, adopcji oraz dokumenty rozwodowe. Oczywiście konieczne jest udowodnienie zamieszkania w stanie Vermont. Karta nie jest ważna w rozumieniu prawa federalnego. “Przywilej” wygasa o północy przed drugimi urodzinami wnioskodawcy, licząc od momentu wydania dokumentu. W praktyce więc dokument wydawany jest na okres do 12 do 24 miesięcy.

Waszyngton – od 25 lipca 1993

Ustawa z 1993 roku pozwala na wydawanie normalnych praw jazdy osobom bez numeru Social Security. Muszą one jednak udowodnić fakt zamieszkania w stanie Waszyngton, przedstawiając ważne rachunki za światło, gaz lub telefon, zaświadczenie z college’u, kartę Selective Service, dowód posiadania samochodu, dokumenty bankowe, odpisy z kart ocen szkolnych, czy metryki ślubu i urodzin dzieci, wydane w stanie Waszyngton.

Autor: OPR. DET