Imigracyjne konsekwencje zwolnienia z pracy

90

Kondycja amerykańskiej gospodarki nie jest w dzisiejszych czasach najlepsza. Wiele osób zostało zwolnionych z pracy, pracuje mniej godzin w tygodniu lub za niższą stawkę. Niektóre firmy w wyniku obecnego kryzysu najzwyczajniej bankrutują lub się zamykają. Utrata pracy dla niektórych to nie tylko problemy z załataniem domowego budżetu – dla wielu imigrantów może mieć dotkliwe konsekwencje imigracyjne

Kondycja amerykańskiej gospodarki nie jest w dzisiejszych czasach najlepsza. Wiele osób zostało zwolnionych z pracyGrafika: KRT, pracuje mniej godzin w tygodniu lub za niższą stawkę.

Niektóre firmy w wyniku obecnego kryzysu najzwyczajniej bankrutują lub się zamykają z powodu braku rentowności. Utrata pracy dla niektórych to nie tylko problemy z załataniem domowego budżetu – dla wielu imigrantów może mieć dotkliwe konsekwencje imigracyjne.

 Zagadnienia poruszone poniżej są dość skomplikowane, dlatego należy je traktować jako ogólny zarys prawa imigracyjnego.

Dzisiejszy artykuł dotyczy osób przebywających na terenie USA na wizach  pracowniczych H-1B oraz osób ubiegających się o zielone karty na podstawie sponsorowania pracowniczego. Prawo, o którym mowa, to American Competitiveness in the 21st Century Act (w skrócie AC21). Założeniem tego prawa była, między innymi, ochrona pracownika   przed  sponsorującym        pracodawcą. W myśl AC21 pracownik będący na terenie USA na wizie pracowniczej lub sponsorowany przez pracodawcę na zieloną kartę nie jest "przywiązany"  do swojego obecnego pracodawcy i może zmienić pracę bez negatywnych konsekwencji imigracyjnych. W przeszłości nagminne było szantażowanie pracowników wycofaniem petycji imigracyjnych przez nieuczciwych pracodawców. W dzisiejszych czasach AC21 przychodzi z pomocą w zupełnie innych okolicznościach, ratując status imigracyjny w przypadku zwolnienia z pracy.

OSOBY SPONSOROWANE NA ZIELONĄ KARTĄ
Na wstępie należy zaznaczyć, że warunkiem sponsorowania przez pracodawcę jest ważna oferta pracy. Teoretycznie nie ma więc obowiązku pracy u sponsora, liczy się tylko oferta pracy. Należy przypomnieć, że oferta pracy musi być wiarygodna i w dobrej wierze, aczkolwiek niepracowanie u sponsora nie może być podstawą odmowy zielonej karty.
Jako przykład weźmy teoretyczny scenariusz sponsorowania pracowniczego:
Osoba sponsorowana przebywa na terenie USA na wizie studenckiej i czeka w kolejce po zieloną kartę. Kiedy biuletyn wizowy zezwala na złożenie wniosku o zieloną kartę, występujemy o pozwolenie na pracę. Posiadając je osoba sponsorowana nie ma obowiązku podjęcia pracy w firmie sponsorującej. Nawet jeśli osoba pracuje w firmie sponsorującej, nie ma obowiązku pracy na pełny etat lub pracowania za stawkę określoną przez Departament Pracy. Tak więc jeśli przed przyznaniem zielonej karty osoba sponsorowana na jakiś czas przestanie pracować u sponsorującego pracodawcy, nie będzie to miało konsekwencji imigracyjnych tak długo, jak oferta pracy pozostaje aktualna.

ZMIANA SPONSORA
W praktyce często się zdarza, że imigrant ma sprawę o zieloną kartę, która jest w toku przez kilka lat. Oznacza to, że do urzędu imigracyjnego został złożony wniosek I-485. Proszę nie mylić rozpoczęcia procesu sponsorowania z rozpatrywaniem wniosku o zieloną kartę. Prawo AC21 dotyczy osób, które mają złożony wniosek I-485, na podstawie którego z reguły otrzymujemy pozwolenie na pracę. Jeżeli nasz wniosek o zieloną karę (I-485) jest rozpatrywany przez minimum 180 dni, mamy prawo zmienić pracodawcę i "dokończyć" sponsorowanie u nowego pracodawcy tak długo, jak nasza praca jest w podobnym charakterze i za porównywalne wynagrodzenie.
Przykład: Firma blacharska rozpoczęła sponsorowanie pana Przemysława w marcu 2002 roku. Departament Pracy (Department of Labor) zatwierdził jego wniosek w maju 2003 roku. Wniosek I-140 (weryfikuje on między innymi kondycję finansową sponsora oraz doświadczenie imigranta) został zatwierdzony w kwietniu 2004 roku. Pan Przemysław złożył wniosek o zieloną kartę (I-485) w czerwcu 2005 roku. Po 180 dniach od daty złożenia wniosku I-485 pan Przemysław może podjąć pracę u konkurencyjnego blacharza tak długo, jak wykonywana praca oraz zarobki będą porównywalne do oryginalnej oferty zatrudnienia. Należy podkreślić, że nowy pracodawca nie musi na nowo składać wniosku PERM oraz przedstawiać swojej kondycji finansowej. Ponadto, jeśli pierwszy pracodawca ze złości wycofa swój wniosek I-140, nie będzie to miało wpływu na sponsorowanie pana Przemysława w nowej pracy.
Problem: Zarówno I-140, jak I-485 są w toku.
Sytuacja nieco się komplikuje w momencie, kiedy zmieniamy sponsora mając zarówno wniosek I-140, jak i I-485 w toku. Sytuacja ta dotyczy większości osób, które składały wnioski o zielone karty w lipcu 2007 roku. Prawo pozwala nam nadal zmienić pracodawcę po 180 dniach, ale jeśli wniosek I-140 zostanie rozpatrzony negatywnie, nasze podanie o zieloną kartę zostanie również rozpatrzone negatywnie.
Przykład: Pan Jan ma zatwierdzony wniosek z Departamentu Pracy. W lipcu 2007 roku pan Jan złożył podanie o zieloną kartę (I-485) razem z wnioskiem I-140. Po 180 dniach pan Jan chciałby zmienić pracodawcę. Należy pamiętać, że wniosek o zieloną kartę jest uzależniony od zatwierdzenia wniosku I-140. Tak więc, jeśli po roku (tyle obecnie trwa rozpatrywanie wniosków I-140) urząd imigracyjny odmówi zatwierdzenia I-140, wniosek o zieloną kartę nie zostanie zatwierdzony. W takiej sytuacji, mimo AC21, pracownik jest jednak "uwiązany" do sponsorującego pracodawcy na czas rozpatrywania wniosku I-140. Wnioski I-140 są ostatnio bardzo skrupulatnie weryfikowane przez urząd imigracyjny i bardzo często pracodawca otrzymuje list proszący o dosłanie dodatkowych dokumentów. Nietrudno przewidzieć, że pracodawca, od którego odszedł pracownik, nie będzie zbyt zainteresowany odpowiadaniem na zapytania urzędu imigracyjnego, zwłaszcza jeśli wiążą się z tym dodatkowe koszty. Dlatego z punktu widzenia pracownika zmiana pracodawcy w czasie rozpatrywania wniosku I-140 jest bardzo ryzykowna.

PRACODAWCA ZAMYKA FIRMĘ
AC21 może przyjść z pomocą w momencie, kiedy firma sponsorująca bankrutuje lub z innego powodu zamyka swoją działalność. Zasada jest taka sama, tzn. jeśli wniosek I-485 jest w toku dłużej niż 180 dni, pracownik może znaleźć inną pracę i tam "dokończyć" sponsorowanie pracownicze. Warunkiem jest oczywiście zatwierdzenie wniosku I-140.

OSOBY POSIADAJĄCE WIZY PRACOWNICZE H-1B
Osoby przebywające na terenie USA na wizach pracowniczych, w odróżnieniu od osób sponsorowanych na zieloną kartę, muszą być zatrudnione przez pracodawcę, aby utrzymywać swój legalny status w USA. Tak więc zwolnienie z pracy może spowodować utratę statusu imigracyjnego i konieczność wyjazdu z USA. AC21 przychodzi na szczęście z pomocą i również zezwala posiadaczowi wizy H-1B na podjęcie pracy u innego pracodawcy. Ponadto osoby, które mają przyznane wizy pracownicze, nie podlegają limitowi wiz przy zmianie pracodawcy. Kolejnym udogodnieniem jest możliwość natychmiastowego podjęcia zatrudnienia u nowego pracodawcy pod warunkiem, że złożymy odpowiedni wniosek. Oznacza to, że nie musimy czekać na zatwierdzenie wniosku przez urząd imigracyjny, aby legalnie pracować u nowego pracodawcy. Aby móc podjąć pracę u nowego pracodawcy, należy złożyć odpowiedni wniosek przed wygaśnięciem ważności naszego pobytu na terenie USA. Czasami zdarza się, że pracownik chce zmienić pracodawcę w czasie trwania wniosku o przedłużenie naszego statusu H-1B. Urząd imigracyjny zezwala na zmianę pracodawcy po wygaśnięciu naszego pobytu (data na I-94), jeśli jesteśmy w trakcie przedłużania statusu H-1B.
Jak widać na podstawie dzisiejszego artykułu, posiadacz wizy pracowniczej H-1B jest w trudniejszej sytuacji, jeśli chodzi o utrzymanie legalnego statusu na wypadek zwolnienia z pracy. W wyjątkowych przypadkach urząd imigracyjny może zatwierdzić zmianę pracodawcy, nawet jeśli jesteśmy bez pracy przez kilka tygodni. Decyzje takie są uzależnione od indywidualnej oceny sytuacji poszczególnego pracownika. Aby się zabezpieczyć, pracownik powinien poinformować swojego przełożonego o konsekwencjach imigracyjnych ewentualnego zwolnienia z pracy. W wielu przypadkach przełożony pracownika może poinformować o zwolnieniu z wystarczającym wyprzedzeniem, aby umożliwić znalezienie nowego pracodawcy.

Autor specjalizuje się w prawie imigracyjnym. Posiada akredytację Imigracyjnej Rady Apelacyjnej. PAX (718) 389-7580. Powyższy artykuł ma charakter ogólnej informacji nie może być traktowany jako szczegółowa porada prawna.

Autor: Marcin Muszyński