Jak wygrać sprawę o wypadek z poślizgnięcia?

145

Jeżeli osoba uległa wypadkowi na skutek poślizgnięcia i upadku w ogólnodostępnych miejscach w budynku mieszkalnym lub biurowym, to istotnym jest, aby była w stanie podać możliwie dokładny opis substancji lub przedmiotu, które spowodowały upadek.

Sądy często oddalają pozwy, gdy powód nie jest w stanie zidentyfikować przyczyn urazów.

Powiedzenie „poślizgnąłem się i upadłem na ziemię, gdy szedłem po schodach” nie jest wystarczające. Dzieje się tak dlatego, że bez podania opisu przyczyny wypadku sędzia może tylko przypuszczać, czy właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za wypadek.

Można jednakże uniknąć oddalenia sprawy, gdy osoba poszkodowana poda pewne szczegóły dotyczące substancji, która spowodowała upadek, czy była ona wilgotna, mydlana lub oleista. Sądy zazwyczaj uznają, że powód ma prawo do rozpatrzenia pozwu przez ławę przysięgłych, gdy jest w stanie podać jakiś opis substancji, na której się poślizgnął, nawet gdy nie jest w stanie powiedzieć, czy była to woda, mydło lub olej.
W niedawnej sprawie związanej z poślizgnięciem się listonoszka schodziła po schodach w budynku mieszkalnym. Twierdziła, że poślizgnęła się na „wilgotnej i śliskiej substancji” na schodach, jednakże nigdy nie opisała faktycznego charakteru tej substancji.

Powódka wniosła pozew przeciwko właścicielowi budynku i firmie nim zarządzającej, twierdząc, że zdawali sobie sprawę lub powinni byli zdawać sobie sprawę z istnienia tej wilgotnej substancji i usunąć ją ze schodów przed wypadkiem. Pozwani bronili się twierdząc, że powódka nie była w stanie określić przyczyny jej upadku.

Po zakończeniu postępowania dowodowego pozwani złożyli wniosek do sądu o oddalenie pozwu poszkodowanej listonoszki. Twierdzili, że sąd powinien oddalić pozew, ponieważ powódka nie zidentyfikowała substancji, która spowodowała jej upadek. Również twierdzili, że oni nie spowodowali tego stanu na schodach ani też nie zostali poprzednio zawiadomieni o wilgoci lub śliskości schodów.

W Nowym Jorku właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za zapewnienie i utrzymanie ogólnodostępnych części budynku w stanie względnego bezpieczeństwa. Gdy właściciel zostaje pozwany w związku z poślizgnięciem i upadkiem w jego budynku, może on usiłować przekonać sąd, aby oddalił pozew, udowadniając, iż nie przyczynił się do powstania niebezpiecznych warunków, które spowodowały wypadek, i nigdy nie był świadomy ich istnienia.

Innym argumentem często przytaczanym przez właścicieli nieruchomości jest to, że osoba poszkodowana nie wie, na czym się poślizgnęła. Udowadnia się to na podstawie zeznań powoda. Niezdolność do określenia przyczyny upadku może okazać się fatalna w skutkach dla poszkodowanych.

W przypadku tej klatki schodowej sąd niższej instancji zgodził się z argumentacją powódki i odrzucił wniosek o oddalenie pozwu. Przy odwołaniu sąd apelacyjny podtrzymał decyzję sądu niższej instancji. Mimo że powódka nie była w stanie określić dokładnie charakteru substancji, która spowodowała jej upadek ze schodów, to określenie jej jako wilgotnej wystarczyło, aby uniknąć odrzucenia pozwu. Sąd zauważył, że dla podtrzymania ważności pozwu powódka nie musiała dokładnie określić natury wilgotnej substancji, na której się poślizgnęła i upadła, w przeciwieństwie do tych spraw, gdzie przyczyna upadku pozostaje zupełnie nieznana.

Sąd apelacyjny również zgodził się z sądem niższej instancji, że właściciel budynku nie udowodnił braku wiedzy na temat tej mokrej i śliskiej substancji, oraz nie był w stanie potwierdzić, czy jego pracownicy sprzątnęli lub sprawdzili klatkę schodową krótko przed wypadkiem. Dlatego też sąd uznał, iż pozwany nie dowiódł, że nie był w stanie usunąć niebezpieczeństwa związanego z mokrą substancją, na której poślizgnęła się powódka.

Powyższa sprawa pokazuje, że w przypadku poślizgnięcia i upadku w budynku poziom wiedzy o rodzaju substancji, która spowodowała wypadek, może zdecydować o tym, czy sprawa się odbędzie czy też zostanie oddalona. Pokazuje ona również, że właściciel nieruchomości odpowiedzialny za utrzymanie budynku musi wykazać się starannością w sprawdzaniu i usuwaniu wilgotnych substancji z ogólnodostępnych części budynku, takich jak korytarze, windy i schody. Natychmiastowe po wypadku skontaktowanie się z adwokatem pozwoli na właściwe zbadanie okoliczności Państwa upadku, oraz na przesłuchanie świadków i zrobienie fotografii miejsca wypadku.
SŁAWOMIR W. PLATTA, Esq.
The Platta Law Firm, PLLC

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku lub znają kogoś, kto potrzebuje pomocy prawnej po wypadku, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji pod numerem telefonu 212-514-5100, emaliowo pod adresem [email protected], lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com), używając e-maila lub czatu, który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdej sprawie, w której będziemy mogli Państwa reprezentować.