Jak założyć sprawę z workers’ compensation?

136

Workers' Compensation jest roszczeniem ubezpieczeniowym, które zapewnia świadczenia medyczne i utracone wynagrodzenie dla poszkodowanego i niezdolnego do wykonywania obowiązków pracownika.

W przeciwieństwie do postępowania cywilnego, mającego na celu uzyskanie odszkodowania za doznane obrażenia ciała oraz straty ekonomiczne, sprawy workers’ compensation koncentrują się wyłącznie na zapewnieniu zwrotu straconych zarobków oraz pokryciu świadczeń medycznych.

Ponieważ workers’ compensation jest roszczeniem ubezpieczeniowym, pracodawcy są w nim reprezentowani przez swoich ubezpieczycieli. Każdy pracownik, niezależnie od statusu imigracyjnego, jest objęty stanowym lub federalnym prawem workers’ compensation.

Jeżeli poszkodowany pracownik zdecyduje się na pobieranie świadczeń workers’ compensation, to oznacza to, że pracownik nie będzie mógł wszcząć procesu cywilnego przeciwko pracodawcy. Poszkodowany pracownik może jednak pozwać sądownie innych sprawców wypadku, jak właściciela gruntu budowy czy też głównego wykonawcę, utrzymując jednocześnie roszczenie ubezpieczeniowe przeciwko swojemu pracodawcy.

Przykładem może być przypadek pracownika budowlanego, który w trakcie zatrudnienia spadł z rusztowania. Ma on prawo do świadczeń workers’ compensation od swego pracodawcy, a jednocześnie może wnieść powództwo cywilne przeciwko firmie stawiającej rusztowania, w sądzie cywilnym.

Formalnie proces odszkodowania w Workers’ Compensation Board rozpoczyna się, gdy pracownik dozna obrażeń związanych z pracą. Uraz związany z pracą może wystąpić w wyniku faktycznego wypadku, na przykład na budowie – pracownik ucierpiał po poślizgnięciu się i upadku na stanowisku pracy – lub w wyniku powtarzającego się stresu fizycznego, na przykład u pracownika pralni, który odczuwa chroniczny ból w ramionach w powodu ciągłego podnoszenia worków z praniem. Innymi słowy, pracownik musi być zaangażowany w działalność związaną z pracą lub wykonywać ją na żądanie swojego pracodawcy w trakcie, kiedy doznaje uszkodzeń ciała.

Poszkodowany pracownik po wykryciu urazu związanego z pracą, zazwyczaj odwiedzi lekarza, specjalistę lub pogotowie ratunkowe. Wielu prawników wyśle również swoich klientów na badanie do licencjonowanych i uprawnionych przez Workers’ Compensation Board lekarzy, przestrzegających szczegółowych zasad dotyczących przygotowywanych raportów medycznych. Raporty te muszą zawierać trzy informacje: historię wypadku w pracy, komentarz na temat stopnia niepełnosprawności pracownika oraz stwierdzenie, że uraz jest związany z zatrudnieniem.

Im wcześniej pracownik uzyska dokumentację medyczną zgodną z zasadami workers’ compensation, tym szybciej może on otrzymać utracone wynagrodzenie. Ważne jest również, aby pracownik poinformował lekarzy o swoich wcześniejszych wypadkach lub leczeniu, które mogą dotyczyć tych samych uszkodzonych części ciała. Za wcześniejsze leczenie uważa się testy diagnostyczne, takie jak rezonans magnetyczny lub zdjęcia rentgenowskie, wizyty u fizjoterapeuty, lekarzy, w szpitalu, lub zastrzyki.

Brak ujawnienia wcześniejszego leczenia może poważnie zaszkodzić roszczeniu o świadczenia workers’ compensation.

Oprócz sporządzania raportów medycznych strona poszkodowana musi także przedstawić informacje o świadkach wypadku oraz dokumentację płac. Nazwiska świadków mają kluczowe znaczenie we wczesnym etapie składania wniosku o świadczenia workers’ compensation, ponieważ osoby te mogą potwierdzić zaistniały wypadek, w przypadku, kiedy pracodawca udawałby, iż nie miał on miejsca.

W ramach odszkodowania pracownik ma prawo jedynie do dwóch trzecich (2/3) wynagrodzenia otrzymywanego przed wypadkiem. Oznacza to, że jeśli pracownik zarabiał 1000 dol. tygodniowo w momencie wypadku, otrzyma on rekompensatę w wysokości maksymalnie 666 dol. tygodniowo z tytułu odszkodowania workers’ compensation. Ważne jest dokładne ustalenie wynagrodzenia pracownika na wczesnym etapie roszczenia, ponieważ nieprawidłowe obliczenie może doprowadzić do wielomiesięcznych sporów sądowych. Oprócz dokumentacji płacowej stawka z tytułu strat wynagrodzeń zależy również od dostępnych raportów medycznych. Po udokumentowaniu szkody przez lekarza i przedłożeniu jej w sądzie, ubezpieczyciel będzie miał możliwość zaakceptowania lub odrzucenia roszczenia.

Jeśli pracodawca zaakceptuje roszczenie, leczenie obrażeń zostanie natychmiast zatwierdzone i pracownik zacznie otrzymywać wynagrodzenie z tytułu poniesionych strat. Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi spełnienia roszczeń, nastąpi proces z udziałem sędziego. Po ustaleniu terminu rozprawy ubezpieczyciel będzie miał możliwość przedstawienia niezależnego eksperta medycznego (IME) w celu zbadania poszkodowanego pracownika i uzyskania jego wcześniejszej historii medycznej. Jeżeli poszkodowanemu uda się udowodnić swoją rację i będzie nadal pozostawał bez pracy z powodu urazu, sędzia z Workers’ Compensation wyda orzeczenie o wysokości odszkodowania z tytułu utraty wynagrodzeń.
The Platta Law Firm, PLLC
SŁAWOMIR W. PLATTA, Esq.

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto potrzebuje pomocy prawnej po wypadku, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji pod numerem telefonu 212-514-5100, emaliowo pod adresem – [email protected], lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu, który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdej sprawie, w której będziemy mogli Państwa reprezentować.