Kto jest odpowiedzialny za uszkodzoną jezdnię, chodnik i krawężnik?

170
Foto: Archiwum

Nowy Jork jest miastem, którego ulice i chodniki są pełne dziur, nierówności, garbów, pęknięć i wybojów. Do tego dochodzą niedbale rozstawione plastikowe zapory, wadliwie ułożone pokrywy włazów i kratek wentylacyjnych metra oraz dziesiątki innych detali, które nie powinny się znaleźć na drodze.

W stanie bezustannego zagrożenia znajdują się zarówno kierowcy jak i piesi. Niezwykle ważne jest, by w wypadku odniesionych obrażeń z powodu zaniedbań ulicznych lub drogowych natychmiast skontaktować się z adwokatem.

Prawnik może pomóc w ustaleniu, kto jest odpowiedzialny za odniesione zranienia. Jeśli pokrzywdzony (powód) nie spełni określonych, konkretnych wymagań dotyczących zgłoszenia pozwu przeciwko miastu Nowy Jork lub New York City Transit Authority (nowojorski urząd ds. transportu), może to skutkować zablokowaniem możliwości wniesienia pozwu. Wymagania te przewidują m.in. określony termin, w którym zawiadomienie o wypadku musi zostać przekazane na piśmie stronie odpowiedzialnej.

W Nowym Jorku obowiązek utrzymania chodników spoczywa na właścicielu nieruchomości. Aby ustalić, kto odpowiada za wypadek, pokrzywdzony (powód) musi udowodnić, że właściciel wiedział lub powinien był wiedzieć o usterkach czy uszkodzeniach, które ten wypadek spowodowały. Prawo stanowi, że powód musi udowodnić, iż właściciel lub podmiot gospodarczy był „realnie” lub „konstruktywnie” powiadomiony o niebezpiecznym stanie ulicy lub chodnika przed wypadkiem.

Właściciel lub podmiot może być obciążony odpowiedzialnością, jeśli to on lub inny podmiot spowodował zagrożenie, które naraziło na obrażenia pokrzywdzonego (powoda). Na przykład odpowiedzialność prawna może powstać, jeśli właściciel dokonał naprawy chodnika w sposób nieodpowiedni i przez tak zaistniały wadliwy stan chodnika powstało zagrożenie dla przechodzących.

Miasto Nowy Jork jest odpowiedzialne za konserwację krawężników oddzielających chodnik od jezdni, a także bezpośrednią przestrzeń wokół drzew rosnących na chodnikach. Miasto zachowuje ten sam obowiązek również wtedy, kiedy chodnik łączący się z krawężnikiem lub przylega do obiektu komercyjnego. To samo dotyczy sytuacji, gdy drzewo rośnie na chodniku w pobliżu nieruchomości o charakterze komercyjnym. Aby ustalić odpowiedzialność miasta za uszkodzone krawężniki lub przestrzeń wokół drzew, powód musi udowodnić, że miasto otrzymało pisemne zawiadomienie o ich wadliwym stanie wystarczająco wcześnie, aby mieć czas na dokonanie naprawy.

Podobnie jest, jeśli będący przyczyną wypadku defekt znajdował się na jezdni lub chodniku, które przylegają do budynku lub parku, które stanowią własność miasta. Także w tym przypadku powód musi udowodnić, że miasto otrzymało uprzednie pisemne powiadomienie o defekcie.

Jeśli prace wykonywane przez miasto stały się przyczyną powstania niebezpiecznych warunków na jezdni lub chodniku i jeśli doszło z tego powodu do wypadku, odpowiedzialność miasta nie wymaga udowodnienia poprzez wcześniejsze zawiadomienie o nieprawidłowościach.

W przypadkach, gdy miasto Nowy Jork lub Zarząd Komunikacji Miejskiej może być stroną odpowiedzialną za wypadek, poszkodowany musi w odpowiednim czasie przed wniesieniem pozwu przeciwko tym podmiotom złożyć dokument zwany zawiadomieniem o roszczeniu. Takie zawiadomienie musi zawierać między innymi datę i godzinę wypadku, miejsce wypadku oraz listę obrażeń odniesionych przez poszkodowanego. Zgłoszenie roszczenia należy złożyć w ciągu 90 dni od wypadku. Zgoda na złożenie zawiadomienia w późniejszym terminie może być udzielona wyłącznie przez sąd, a niezłożenie go w odpowiednim czasie do właściwego podmiotu lub niezałączenie wszystkich wymaganych informacji może spowodować przedawnienie pozwu.

W Kancelarii Platta PLLC, zajmujemy się wszystkimi aspektami spraw w tym zakresie i dobrze znamy wszystkie niuanse prawne niezbędne do walki sądowej z miastem Nowy Jork, a także innymi podmiotami miejskimi.
SŁAWOMIR W. PLATTA, Esq.
The Platta Law Firm, PLLC